Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Οι Ευρωπαίοι τίθενται θετικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ΕU στις 22/12/2018

Ευρωβαρόμετρο: Αυξάνεται η υποστήριξη των πολιτών για την Οικονομική / Νομισματική Ένωση

|> Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που είδε το φως χθες, για πρώτη φορά η πλειονότητα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η φωνή τους μετρά στην ΕΕ. Και όπως συμπεραίνεται ο αριθμός των Ευρωπαίων που έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ αυξάνεται, ενώ η υποστήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση παραμένει σε υψηλά επίπεδα και αγγίζει ποσοστά ρεκόρ στην ευρωζώνη. Κάτι, όμως, που δεν… φαίνεται καθώς όλο και πυκνώνουν οι φωνές σε ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου η Ένωση να μην είναι μπονοιν προς όφελος των τραπεζών, αλλά και των πολιτών. Αλλά αυτό είναι μία άλλη ιστορία, με την οπόια μάλλον δεν ασχολήθηκε το Ευρωβαρόμετρο.

Τώρα, σχετικά στοιχεία με κάποια βασικά συμπεράσματα του τελευταίου τακτικού Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 8 και 22 Νοεμβρίου και δημοσιεύθηκε χθες.

  1. Οι θετικοί δείκτες πολιτικής σε άνοδο

Για πρώτη φορά αφότου τέθηκε το ερώτημα, ένα πολύ μεγάλο τμήμα των Ευρωπαίων συμφωνεί ότι «η φωνή τους μετράει στην ΕΕ» (49 %, +4 ποσοστιαίες μονάδες από την άνοιξη του 2018), ενώ το 47 % διαφωνούν (-2 από την άνοιξη του 2018) και το 4 % (-2) απαντούν «δεν γνωρίζω».Σε 16 κράτη μέλη της ΕΕ, η πλειονότητα αυτών που απάντησαν συμφωνεί ότι η φωνή τους μετράει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Δανία (73 %), τη Σουηδία (71 %) και τη Γερμανία (70 %).

Το 43 % των Ευρωπαίων έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ (+ 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την άνοιξη του 2018) —το υψηλότερο ποσοστό που έχει σημειωθεί μετά το φθινόπωρο του 2009. Πάνω από το ένα τρίτο όσων απάντησαν έχουν ουδέτερη εικόνα για την ΕΕ (36 %, -1 σε σύγκριση με την άνοιξη του 2018), ενώ ένα πέμπτο έχει αρνητική εικόνα (20 %, -1) και 1 % δεν έχει άποψη.Μετά την τελευταία έρευνα του τακτικού Ευρωβαρόμετρου την άνοιξη του 2018, το ποσοστό αυτών που απάντησαν και έχουν θετική εικόνα για την ΕΕ αυξήθηκε στα 17 κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Σουηδία (53 %, +11), την Ισπανία (43 %, +10) και το Ηνωμένο Βασίλειο (43%, +9).

Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ είναι σταθερή σε ποσοστό 42 % και παραμένει στο υψηλότερο επίπεδό της από το φθινόπωρο του 2010. Η εμπιστοσύνη είναι ιδιαίτερα υψηλή σε 17 κράτη μέλη της ΕΕ (15 την άνοιξη του 2018) και τα μεγαλύτερα ποσοστά σημειώνονται στη Λιθουανία (65 %), τη Δανία (60 %) και τη Σουηδία (59 %). Η εμπιστοσύνη στην ΕΕ εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη από την εμπιστοσύνη στις εθνικές κυβερνήσεις ή τα κοινοβούλια. Το 42 % των Ευρωπαίων εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το 35 % εμπιστεύεται το εθνικό κοινοβούλιο και την εθνική κυβέρνηση της χώρας τους (+1 ποσοστιαία μονάδα και στις δύο περιπτώσεις σε σχέση με την άνοιξη του 2018).

  1. Υπέρ της ιθαγένειας της ΕΕ και της ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

Και στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, η πλειονότητα των αποκριθέντων νιώθουν ότι είναι πολίτες της ΕΕ: σε κλίμακα ΕΕ, το ποσοστό είναι 71 % (+1 ποσοστιαία μονάδα από την άνοιξη του 2018) και, σε εθνικό επίπεδο, το αίσθημα αυτό κυμαίνεται από 89 % στο Λουξεμβούργο έως 51 % στη Βουλγαρία.

Ένα πολύ μεγάλο μέρος των αποκριθέντων υποστηρίζουν την «ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ» (83 %, +1 ποσοστιαία μονάδα από την άνοιξη του 2018) και σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ πάνω από τα δύο τρίτα των αποκριθέντων συμμερίζονται την άποψη αυτή.

  1. Επιβεβαιώνεται η ισχυρή υποστήριξη προς το ευρώ

Είκοσι χρόνια μετά την καθιέρωση του ενιαίου νομίσματος, η υποστήριξη για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και το ευρώ παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ, καθώς τα τρία τέταρτα των ατόμων που απάντησαν (75 %, +1 ποσοστιαία μονάδα) εντός της ζώνης του ευρώ τάσσονται υπέρ του ενιαίου νομίσματος της ΕΕ.

Οι περισσότεροι πολίτες της ΕΕ πιστεύουν ότι η κατάσταση της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι «καλή» (49 %), αλλά το ποσοστό αυτό παρουσιάζει μικρή υποχώρηση από την άνοιξη του 2018 (-1 ποσοστιαία μονάδα). Το 38 % όσων απάντησαν θεωρούν ότι η ευρωπαϊκή οικονομία είναι «κακή» (+1) και το 13 % δεν έχουν άποψη.

Το ποσοστό όσων έχουν θετική άποψη για την κατάσταση της εθνικής οικονομίας (49 %, αμετάβλητο ποσοστό) εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερο από αυτό των πολιτών με αρνητική άποψη (48 %, +1) αλλά μόνο με μία μονάδα διαφορά. Η πλειονότητα των αποκριθέντων στα 16 κράτη μέλη της ΕΕ (14 την άνοιξη του 2018) δηλώνουν ότι η κατάσταση της οικονομίας στο κράτος τους είναι καλή. Η Μάλτα (95 %), το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες (91 % και για τις δύο αυτές χώρες) είναι οι χώρες με τα μεγαλύτερα ποσοστά. Στη Δανία, τη Γερμανία, τη Σουηδία (88 %) και την Αυστρία (81 %), πάνω από οκτώ στους δέκα απ’ όσους απάντησαν έχουν αυτήν την άποψη. Τα μικρότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα (6 %), την Κροατία (16 %) και την Ισπανία και τη Βουλγαρία (18 % και στις δύο).

  1. Η μετανάστευση και η τρομοκρατία εξακολουθούν να είναι τα κύρια θέματα που απασχολούν τους Ευρωπαίους

Η μετανάστευση παραμένει η κυριότερη ανησυχία σε επίπεδο ΕΕ, αφού το 40 % την αναφέρει ως την κυριότερη πηγή ανησυχίας (+2 ποσοστιαίες μονάδες από την άνοιξη του 2018). Αναφέρεται σε ποσοστό διπλάσιο απ’ αυτό της τρομοκρατίας (20 %), ενώ παραμένει η δεύτερη σημαντικότερη πηγή ανησυχίας παρά τη σθεναρή υποχώρηση (-9 από την άνοιξη του 2018). Στην τρίτη θέση βρίσκονται τα δημόσια οικονομικά των κρατών μελών (19 %, +2): μεταξύ των τριών κυριότερων πηγών ανησυχίας για πρώτη φορά μετά το φθινόπωρο του 2014, το θέμα αυτό ξεπερνά την ανησυχία για την οικονομική κατάσταση, που βρίσκεται τώρα στην τέταρτη θέση (18 %, αμετάβλητο ποσοστό) για πρώτη φορά μετά το φθινόπωρο του 2010. Η κλιματική αλλαγή είναι η κυριότερη πηγή ανησυχίας για το 16 % των αποκριθέντων, ποσοστό που καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση (+5 ποσοστιαίες μονάδες) και βρίσκεται στην πέμπτη θέση.

Παρά το ότι η ανεργία καταλαμβάνει την έκτη θέση σε επίπεδο ΕΕ, (13 %, που είναι το χαμηλότερο ποσοστό για τον δείκτη αυτόν από το 2010), παραμένει η κυριότερη ανησυχία σε εθνικό επίπεδο (23 %, -2 ποσοστιαίες μονάδες). Αυτό είναι το χαμηλότερο ποσοστό από το 2007. Η αύξηση των τιμών / ο πληθωρισμός / το κόστος ζωής (21 %, +4) βρίσκονται στη δεύτερη θέση από κοινού με τη μετανάστευση (21 %, αμετάβλητο ποσοστό). Είναι η πρώτη φορά, από το φθινόπωρο του 2008, που η ανησυχία για το κόστος ζωής είναι στις δύο πρώτες θέσεις των πηγών ανησυχίας σε εθνικό επίπεδο. Η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση επιστρέφουν στα επίπεδα του φθινοπώρου 2017 ως πηγές ανησυχίας για το 20 % όσων απάντησαν (-3) και καταλαμβάνουν την τέταρτη θέση. Η οικονομική κατάσταση (15 %, αμετάβλητο ποσοστό) και οι συντάξεις (15 %, -2) βρίσκονται στην πέμπτη θέση, λίγο πάνω από τα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, το κλίμα και ζητήματα ενέργειας (14 %, +4) που σημειώνουν νέα άνοδο.

Ιστορικό

Το «Τακτικό Ευρωβαρόμετρο — φθινόπωρο 2018» (EB 90) πραγματοποιήθηκε μέσω προσωπικών συνεντεύξεων από τις 8 έως τις 22 Νοεμβρίου 2018. Στις συνεντεύξεις συμμετείχαν 32.600 άτομα απ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ 1 και τις υποψήφιες χώρες[2].

  • Οι 27.424 συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ.
  • Τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι πέντε υποψήφιες χώρες (η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τουρκία, το Μαυροβούνιο, η Σερβία και η Αλβανία) και η τουρκοκυπριακή κοινότητα στο τμήμα της χώρας που δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: