Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

“Ευρωπαϊκή Ημέρα Λιανικής” και η EuroCommerce “ενημερώνει” τα κέντρα της λήψης αποφάσεων

Αγορα/Επιχειρειν στις 30/11/2017

Εκδήλωση στις Βρυξέλλες

|> «Ευρωπαϊκή Ημέρα Λιανικής» η σημερινή και η EuroCommerce που είναι η φωνή έξι εκατομμυρίων εμπορικών επιχειρήσεων και εταιρειών διεθνούς εμπορίου (το 99% είναι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις), έχει κάτι να “πει”. Σημειώνεται ότι μέλος της  EuroCommerce είναι και η ΕΣΕΕ της οποίας ο πρόεδρος Βασίλης Κορκίδης, είναι από το 2010 μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ευρωπαϊκού φορέα των ΜμΕ.

Η EuroCommerce αντιπροσωπεύει εθνικές ομοσπονδίες και εταιρείες στον τομέα λιανικής, χονδρικής και διεθνούς εμπορίου από 31 ευρωπαϊκές χώρες. Ο τομέας διαδραματίζει έναν μοναδικό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικονομία ως σύνδεσμος μεταξύ παραγωγών και 500 εκατομμυρίων καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Η EuroCommerce επιδιώκει να ενημερώσει τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και το ευρύτερο κοινό για τη σημασία του κλάδου λιανικής και χονδρικής πώλησης, ο οποίος αλληλεπιδρά με 100 εκατομμύρια πελάτες κάθε μέρα και προσφέρει εργασία σε 32 εκατομμύρια Ευρωπαίους, ιδιαίτερα νέους ανθρώπους που ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους σε ένα ευρύ φάσμα θέσεων και δεξιοτήτων : 1 στις 7 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη είναι στο λιανικό εμπόριο ή στη χονδρική πώληση και 1 στους 5 νέους (15-24) απασχολούνται σε λιανική ή χονδρική πώληση. Η EuroCommerce αντιπροσωπεύει ανταγωνιστικό, βιώσιμο και δίκαιο εμπόριο στη λιανική και χονδρική στην Ευρώπη. Ο κύριος ρόλος της είναι:

  • Η σύνδεση όλων των τομέων του εμπορίου (χονδρικό, λιανικό, διεθνές).
  • Η επικοινωνία σχετικά με τον ρόλο του εμπορίου στην ευρωπαϊκή οικονομία.
  • Η εφαρμογή της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ υπέρ του ευρωπαϊκού εμπορίου.

Όσον αφορά την σημερινή (30/11) «Ευρωπαϊκή Ημέρα Λιανικής» στις Βρυξέλλες, πρόκειται για μία εκδήλωση υψηλού επιπέδου που διερευνά τις θεμελιώδεις προκλήσεις και ευκαιρίες που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός κλάδος λιανικής. Εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής και η επιχειρηματική κοινότητα μπορούν να συνεργαστούν στην πρόταση καινοτόμων ιδεών και σχεδίων για την επίτευξη του οικονομικού περιβάλλοντος που είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της ανάπτυξης, της ποικιλομορφίας και της ανταγωνιστικότητας τόσο των τομέων λιανικής πώλησης τροφίμων όσο και όλων των αγαθών στην Ευρώπη. Όσον αφορά τον τομέα λιανικής πώλησης στο Διαδίκτυο, υπάρχουν νέες τάσεις και γρήγοροι μετασχηματισμοί. Το οικονομικό δυναμικό του τομέα λιανικού εμπορίου στην Ευρώπη είναι εντατικά ανταγωνιστικό και ζωντανό και αποτελεί βασικό τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας, παρέχοντας επιχειρηματικές και καταναλωτικές επιλογές, θέσεις εργασίας και φορολογικά έσοδα για τα εθνικά ταμεία, αλλά οι πέντε ακόλουθες ερωτήσεις πρέπει να απαντηθούν το συντομότερο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

1. Σε πολιτικά ταραχώδεις περιόδους και με πολλές ευρωπαϊκές χώρες που εξακολουθούν να αγωνίζονται με την επίθεση της χρηματοπιστωτικής κρίσης, πώς μπορεί να εργαστεί η ΕΕ για να εξασφαλίσει τη δύναμη και την ακεραιότητα της ενιαίας αγοράς και να παράσχει ένα επιχειρηματικό περιβάλλον εντάσεως καινοτομίας που να είναι αγώγιμο επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας;

2.Πώς οι λιανοπωλητές ανταποκρίνονται στις αναταραχές στις οικονομικές τους σφαίρες και ποιες καινοτόμες λύσεις αναδύονται;

3.Με αυξανόμενο ποσοστό των λιανικών πωλήσεων που προέρχονται από διαδικτυακά κανάλια, ποιες είναι οι ευκαιρίες κόστους και οι συνέπειες αυτής της μετατόπισης και πώς μπορούν να βοηθήσουν οι καινοτόμες ιδέες;

4.Πώς είναι οι εθνικοί κανόνες σχετικά με τους μισθούς φόρου, για παράδειγμα, αλληλεπιδρούν με το αναπτυξιακό δυναμικό του λιανεμπορίου;

5.Είναι ευρωπαίοι λιανοπωλητές έτοιμοι να αντιμετωπίσουν την πρόκληση από τους ξένους παίκτες, καινοτομώντας τα επιχειρηματικά τους μοντέλα;

Επιπλέον, πρέπει να επανεξεταστούν οι ανάγκες, η εμπιστοσύνη και η επιλογή των πελατών. Η εμπιστοσύνη υπάρχει στο λιανικό εμπόριο και τα τελευταία χρόνια, η σημασία μιας αλυσίδας εφοδιασμού που μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη οι καταναλωτές έχει γίνει πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Για λόγους όμως βελτίωσης άλλη μία ομάδα πέντε ερωτήσεων πρέπει να απαντηθεί και πάλι.

1.Πόσο μακρία θα πάνε οι σημαντικοί μετασχηματισμοί στον τομέα της ανιχνευσιμότητας και της ασφάλειας της αλυσίδας εφοδιασμού;

2.Όσο οι καταναλωτικές συνήθειες και συμπεριφορές των καταναλωτών εξακολουθούν να εξελίσσονται και η φύση του λιανικού εμπορίου μέσω «omni channel» αυξάνεται, είναι ο τομέας αρκετά δυνατός για τις απειλές του κυβερνοχώρου που δημιουργεί αυτό το μέσο και πώς προστατεύει τους καταναλωτές;

3. Μπορεί ο τομέας του λιανικού εμπορίου να αποκαλείται επιχειρηματικός ή αυταπασχόλησης και μήπως χρειάζεται περισσότερη δουλειά για να καταστεί δυνατή η  ανάπτυξη και η καινοτομία, οδηγώντας σε ακόμα μεγαλύτερη επιλογή πελατών;

4.Ποιες νέες καταναλωτικές συμπεριφορές βλέπουμε στην Ευρώπη;

5.Πώς αντιδρούν οι λιανοπωλητές στις νέες τάσεις και πώς είναι οι εγκαταστάσεις τους αλλά και οι επικοινωνιακές σχέσεις με τους καταναλωτές;

Προκειμένου να υπάρχει ένας βιώσιμος κλάδος λιανικού εμπορίου στην κορυφή της Ευρώπης, η ατζέντα των λιανοπωλητών πρέπει να καθοδηγείται από πρωτοβουλίες όπως η κυκλική οικονομία και η αειφορία. Αυτό οφείλεται εν μέρει στη ζήτηση των καταναλωτών για προϊόντα που έχουν μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα ή ότι έχουν μικρότερο αντίκτυπο στον πόρο από τον οποίο προέρχονται και επειδή υπάρχει σαφής επιχειρηματική υπόσταση για τη δημιουργία μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του προϊόντος. Η EuroCommerce πρέπει να αναλύσει τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και τις υπάρχουσες προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ευρωπαϊκός τομέας λιανικού εμπορίου στο πλαίσιο της πράσινης ανάπτυξης. Ειδικότερα, πρέπει να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο ο τομέας του λιανικού εμπορίου μπορεί να καινοτομεί για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας και τι πρέπει να γίνει για τη μετάβαση του προς την κυκλική οικονομία.

Απάντηση