Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Προκήρυξη άμισθης θέσης Πρακτικής Άσκησης από το Ευρ. Κέντρο Αριστείας Jean Monnet

ΕΠΙΣΤΗΜΗ στις 23/08/2017

Αιτήσεις έως 17/9

|> Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση άμισθης θέσης Πρακτικής Άσκησης  (20 ωρών/εβδομάδα, πρωινές ώρες) επί 6 μήνες (1/10/17 – 31/3/18). Τα απαιτούμενα προσόντα, είναι:

α. Τουλάχιστον Πτυχίο ΑΕΙ (θα προτιμηθούν κάτοχοι Μεταπτυχιακού στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα )

β.  Γνώση και εμπειρία σε τουλάχιστον δύο (2) από τους παρακάτω τομείς:

  • Ελληνική Εξωτερική και Ευρωπαϊκή Πολιτική
  • Migration governance
  • Ελληνική και Ευρωπαϊκή Τουριστική Πολιτική

Σημ.: Δεν θα εξεταστούν αιτήσεις που δεν πληρούν σπουδές ή εμπειρία σε τουλάχιστον 2 από τους 3 τομείς)

γ.  Προϋπηρεσία στην υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων ή στην διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και συνεδρίων

δ. Άπταιστα ελληνικά και αγγλικά (γραπτά και προφορικά). Η γνώση και άλλων ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

ε.  Γνώση χρήσης υπολογιστή, διαδικτύου – (άριστη γνώση Microsoft Word και Excel). Γνώση επικαιροποίησης ιστοσελίδας και χρησιμοποίησης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Κύρια καθήκοντα

  • Διοικητική και ερευνητική υποστήριξη στον Πρόεδρο του Κέντρου
  • Υποστήριξη στη διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης θα δοθεί βεβαίωση απασχόλησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 11η Σεπτεμβρίου 2017

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση επισυνάπτοντας τα αντίστοιχα πτυχία/βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (δεν απαιτείται επικύρωση στην παρούσα φάση) και το βιογραφικό τους σημείωμα,  στην ηλεκτρονική διεύθυνση jmcenter-athens@pspa.uoa.gr,

Σημ.: Δεδομένου ότι οι ώρες εργασίας θα είναι πρωινές, δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί ενδιαφερόμενοι με παράλληλη πρωινή απασχόληση.

Απάντηση