Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ζητείται κατάθεση εγγράφων σχετικών με επενδυτικο πρόγραμμα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 19/06/2015

Ο βουλευτής Β’ Πειραιώς Δημήτρης Καμμένος (ΑΝΕΛ), υπέβαλε στις 17/6/2015 ερώτηση με αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και τον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που αφορούσε την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος ICT4GROWTH.

Στην ερώτησή του αναφέρει ότι έχει προκύψει σοβαρότατο πρόβλημα με την υλοποίηση του πλαισίου δράσης ICT4GROWTH για τη ενίσχυση της αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013. Και σημειώνει ότι για τα 146 έργα που εγκρίθηκαν, έχουν προκύψει ζητήματα που κατέστησαν την συγκεκριμένη δράση σε εξόχως προβληματική, όπως π.χ. η μη πληρωμή (εκτός προκαταβολών) καμίας πιστοποιημένης δαπάνης, μη λειτουργία ηλεκτρονικής υποβολής εκθέσεων προόδου υλοποίησης κ.α.

Ο Δημήτρης Καμμένος ζητεί να γνωστοποιηθούν τα εξής:

  • Ποια είναι η σημερινή κατάσταση στο πρόγραμμα ICT4GROWTH;
  • Ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την επιτυχή υλοποίηση της δράσης; Πότε αναμένεται να πληρωθούν τα εγκεκριμένα (πιστοποιημένα) ποσά πληρωμών από τις επιτυχώς ελεγχθείσες εκθέσεις προόδου; Θα χρηματοδοτήσει (επιτέλους) στην πράξη η Κυβέρνηση το πρόγραμμα ή όχι;
  • Η Κυβέρνηση θα εξετάσει θετικά το ζήτημα των μερικών πληρωμών μισθοδοσίας και θα αποδεχτεί ως εγκεκριμένες δαπάνες προς επιδότηση όσες (μερικές) πληρωμές έχουν γίνει σε εργαζόμενους και σε ασφαλιστικά ταμεία (είτε εντός, είτε εκτός ρύθμισης) (εφόσον προφανώς υλοποιηθεί το σχετικό φυσικό αντικείμενο);
  • Εξετάζεται να δοθεί έστω δίμηνη παράταση υλοποίησης του προγράμματος (μέχρι 31-12-2015) ή και μεγαλύτερη (εντός του 2016) ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχής και σε μέγιστο βαθμό ολοκλήρωση των έργων του προγράμματος κάτι που θα οδηγήσει σε μέγιστη απορροφητικότητα και σε ελάχιστη απώλεια κοινοτικών πόρων;
  • Πότε θα λειτουργήσει επιτέλους η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων;
  • Θα ενισχυθεί και πότε η ομάδα ελέγχου των εκθέσεων προόδου ώστε να αυξηθεί ο ρυθμός αξιολόγησης προόδου των έργων και αντίστοιχα ο ρυθμός πληρωμών;

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: