Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η ΕΕ πρέπει να υπερασπιστεί βιομηχανία και θέσεις εργασίας απέναντι στην Κίνα

ΕU στις 12/05/2016

Απόφαση Ευρωβουλής

Μέχρι η Κίνα να εκπληρώσει τα πέντε κριτήρια που έχει ορίσει η ΕΕ για τον προσδιορισμό των οικονομιών της αγοράς, οι εξαγωγές της προς την ΕΕ πρέπει να αντιμετωπίζονται με μια μη τυποποιημένη μεθοδολογία στις έρευνες για ντάμπινγκ και επιδοτήσεις των εισαγωγών, υποστήριξαν οι ευρωβουλευτές με μη νομοθετικό ψήφισμα που ενέκριναν την Πέμπτη 12 Μαΐου.

Αυτή η μη τυποποιημένη μεθοδολογία, στις έρευνες για ντάμπινγκ και επιδοτήσεις, θα πρέπει να αξιολογήσει κατά πόσον τα κόστη και οι τιμές εξαγωγών της Κίνας βασίζονται στα στοιχεία της αγοράς, προκειμένου να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

Ωστόσο, κάθε απόφαση σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των εισαγωγών από την Κίνα μετά τον Δεκέμβριο του 2016 πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση της νομοθεσίας της ΕΕ προς τους κανόνες του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), και ιδίως το πρωτόκολλο προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ, το οποίο προβλέπει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Κίνα θα αντιμετωπίζεται μετά τις 11 Δεκεμβρίου 2016 . Οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση η οποία θα επιτυγχάνει μια ισορροπία μεταξύ αυτών των αναγκών.

Το μη νομοθετικό ψήφισμα υιοθετήθηκε με 546 ψήφους υπέρ, 28 κατά και 77 αποχές.

Κινέζικα προϊόντα – βιομηχανία ΕΕ

Οι ευρωβουλευτές ζητούν από την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπ΄όψιν τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από τη βιομηχανία της ΕΕ, τα συνδικάτα και άλλους ενδιαφερομένους παράγοντες, σχετικά με τις συνέπειες για την απασχόληση στην ΕΕ, το περιβάλλον, τα πρότυπα και τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη σε όλους τους επηρεαζόμενους τομείς της μεταποιητικής βιομηχανίας και στη βιομηχανία της ΕΕ συνολικά.

Η πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα της Κίνας και οι χαμηλές τιμές στις εξαγωγές της έχουν ήδη “ισχυρές κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην ΕΕ, όπως αποδεικνύεται από τις πρόσφατες αρνητικές συνέπειες για τη χαλυβουργία της ΕΕ”.

Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι 56 από τα 73 μέτρα αντιντάμπινγκ που ισχύουν σήμερα στην ΕΕ εφαρμόζονται στις κινεζικές εισαγωγές.

Σημαντικός εταίρος

Στο ψήφισμα τονίζεται η σημασία της εταιρικής σχέσης της ΕΕ με την Κίνα. Η Κίνα είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και η ΕΕ ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Κίνας, με καθημερινές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ τους που υπερβαίνουν σημαντικά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Η κινεζική αγορά υπήρξε ο βασικός κινητήρας κερδοφορίας για μια σειρά κλάδους και εταιρείες της ΕΕ, σημειώνουν οι ευρωβουλευτές.

Οι ευρωβουλευτές αντιτίθενται στη μονομερή παραχώρηση του καθεστώτος οικονομίας της αγοράς στην Κίνα, και καλούν την Επιτροπή να συντονιστεί με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ, μεταξύ άλλων ενόψει των επικείμενων συνόδου κορυφής της G7 και της G20, σχετικά με τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι διατάξεις του πρωτοκόλλου προσχώρησης της Κίνας στον ΠΟΕ που παραμένουν σε ισχύ μετά το 2016 θα αποκτήσουν πλήρη νομική σημασία σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες.

Μεταρρύθμιση για το ντάμπινγκ

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν την άμεση ανάγκη για γενική μεταρρύθμιση των μηχανισμών εμπορικής άμυνας της ΕΕ και καλούν το Συμβούλιο να επιδιώξει ταχέως συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των μέσων εμπορικής άμυνας της Ένωσης. Το ΕΚ υιοθέτησε σχετικό ψήφισμα το 2014.·

Ιστορικό – επόμενα βήματα

Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να αναγνωριστεί η Κίνα ως οικονομία της αγοράς στο δίκαιο της ΕΕ, τότε το Κοινοβούλιο θα έχει δικαίωμα συν-απόφασης με το Συμβούλιο.

Σε μια πρόσφατη συζήτηση στην ολομέλεια σχετικά με τις εισαγωγές από την Κίνα μετά τις 11 Δεκεμβρίου 2016, ο Επίτροπος Vytenis Andriukaitis διαβεβαίωσε τους ευρωβουλευτές ότι η Επιτροπή εργάζεται προς μια “νέα προσέγγιση” που θα περιλαμβάνει ένα ισχυρό σύστημα εμπορικής άμυνας και θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τους κανόνες του ΠΟΕ, και ότι θα συζητηθεί το ζήτημα αυτό πριν από το καλοκαίρι.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: