Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Φέρνοντας την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες…

ΕU,Κοινωνια στις 01/07/2020

Η ΕΕ προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη νέα γενιά κέντρων EUROPE DIRECT

|> H Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε xuew προκήρυξη πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή της επόμενης γενιάς κέντρων EUROPE DIRECT για την περίοδο από την 1η Μαΐου 2021 έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Στόχος του δικτύου EUROPE DIRECT είναι να καταστήσει την Ευρώπη προσιτή στους πολίτες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και να τους εμπλέξει στις συζητήσεις σχετικά με την ΕΕ, τις πολιτικές, τις προτεραιότητες και το μέλλον της.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Τα κέντρα EUROPE DIRECT θα ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με την ΕΕ και θα διοργανώνουν συμμετοχικές δραστηριότητες όπως τοπικούς διαλόγους με τους πολίτες, θα καλλιεργούν καλές σχέσεις με τοπικούς εταίρους και τοπικά μέσα ενημέρωσης και θα βοηθούν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να κατανοήσουν καλύτερα τις ευαισθησίες, τις ανησυχίες και την κοινή γνώμη στις γεωγραφικές περιοχές όπου βρίσκονται.

Απάντηση