Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ενημέρωση του ΕΒΕΠ για το Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας

Χωρίς κατηγορία στις 24/09/2021

“Η Ελλάδα περνά σε μια εποχή αύξησης του πραγματικού εισοδήματος και μείωσης της ανεργίας”

|> Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) με την ευκαιρία της Hμέρας του Ελληνικού Εμπορίου, (22 Σεπτεμβρίου), ενημέρωσε τις διεθνείς οργανώσεις που συμμετέχει και, συγκεκριμένα, την ευρωπαϊκή οργάνωση του εμπορίου “EuroCommerce” και την επιμελητηριακή οργάνωση των πόλεων-λιμένων όλης της Μεσογείου “ASCAME” για τη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας, καθώς και για το πρώτο Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας της Ελλάδας, που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις 21 Σεπτεμβρίου.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΕΒΕΠ, το σχέδιο Εξωστρέφειας της Κυβέρνησης βασίζεται σε μια φιλόδοξη στρατηγική, σχεδιασμένη να επιφέρει ουσιαστικά, απτά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Η Ελλάδα έχει ήδη κάνει σημαντικά άλματα προς ένα πιο ανοιχτό και ευνοϊκό οικονομικό και επενδυτικό περιβάλλον. Το Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας της Ελλάδας είναι δομημένο με την έννοια ότι «οι πολιτικές εξωστρέφειας είναι μετρήσιμες» και θα εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους:

1. Ενίσχυση των εξαγωγών ως «καθρέφτη της ανταγωνιστικότητας»

Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις εξαγωγικές της δυνατότητες, τόσο όταν πρόκειται για παραδοσιακές βιομηχανίες, όσο και για καινοτόμα εγχειρήματα.

2. Ενίσχυση της ελκυστικότητας της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού

Σύμφωνα με την αφήγηση της κυβέρνησης, η πρόσφατη επενδυτική άνθηση που γνώρισε η Ελλάδα – η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, επενδύσεις μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών όπως η Microsoft και η Volkswagen – αποδεικνύει ότι οι ξένοι επενδυτές κατανοούν τις προοπτικές της Ελλάδας για δημιουργία σταθερής και συνεχώς αυξανόμενης καλής θέλησης.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι μεταφέρθηκε η αρμοδιότητα των διεθνών οικονομικών σχέσεων της Ελλάδας και η εξωστρέφεια στο Υπουργείο Εξωτερικών, σε μια προσπάθεια δημιουργίας μιας σύγχρονης εθνικής πλατφόρμας εξωτερικής πολιτικής με κεντρικό πυλώνα την οικονομική διπλωματία. Η ολιστική επωνυμία της Ελλάδας συνδέεται πολύ με την επίτευξη αλλαγής στις αντιλήψεις για την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών για την εικόνα της Ελλάδας, είναι η πρώτη φορά, μετά από δέκα χρόνια κρίσεων και αρνητικής δημοσιότητας, που η Ελλάδα απολαμβάνει μια θετική αλλαγή. Η Έρευνα Ελκυστικότητας της ΕΥ, δείχνει ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στους δέκα πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς στην Ευρώπη. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 62% των επιχειρήσεων ζήτησαν, εκτιμούν ότι η ελκυστικότητα της Ελλάδας έχει πράγματι ενισχυθεί, ενώ το 75% υποστηρίζει ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω στο εγγύς μέλλον.

Τα στοιχεία των εξαγωγών δείχνουν ότι το άνοιγμα της ελληνικής οικονομίας έχει ενισχυθεί. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, κατά τους πρώτους επτά μήνες του 2021, η συνολική αξία των εξαγωγών έφτασε τα 22,11 δις ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 24,7% σε σύγκριση με τους πρώτους επτά μήνες του 2020 και αύξηση 19,95% σε σύγκριση με τους ίδιους επτά μήνες του 2019. Οι ροές άμεσων ξένων επενδύσεων έφτασαν τα 2,31 δις ευρώ τους πρώτους έξι μήνες του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 34% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020 καθώς και αύξηση 12,5% σε σύγκριση με τους πρώτους έξι μήνες του 2019.

Το «Enterprise Greece», ο επίσημος οργανισμός προώθησης επενδύσεων και εμπορίου του ελληνικού κράτους, έλαβε 208 αιτήματα για επενδύσεις τα τελευταία δύο χρόνια, παρουσιάζοντας σημαντική άνθηση τους τελευταίους έξι μήνες, έχοντας επιπλέον οργανώσει 39 δραστηριότητες προώθησης επενδύσεων. Επίσης, 24 μεγάλα επενδυτικά σχέδια διαβιβάστηκαν στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων. Η αξία τους εκτιμάται στα 4,8 δις ευρώ και σε 3.335 οι θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν. Με όχημα το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας οι επενδύσεις θα φτάσουν στην Ελλάδα σε μια πενταετία, τα 40 δις ευρώ.

Η Moody’s αναβάθμισε τις αξιολογήσεις μακροπρόθεσμων καταθέσεων τεσσάρων ελληνικών τραπεζών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, της Eurobank και της Alpha Bank σε B2 από Caa1, και τη βαθμολογία των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της Τράπεζας Πειραιώς σε B3 από Caa2. Το οικονομικό επιτελείο βλέπει αυτήν την εξέλιξη ως ψήφο εμπιστοσύνης στις ελληνικές τράπεζες για την πρόοδο στους ισολογισμούς τους, ενώ τους ανοίγει ευκαιρίες να μπορούν να αυξήσουν τα δάνεια και να στηρίξουν τα έσοδά τους. Οι θετικές προοπτικές αντικατοπτρίζουν την προσδοκία ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν το πιστωτικό τους προφίλ και θα είναι σε καλή θέση να διαχειριστούν κάθε νέο σχηματισμό προβληματικών δανείων, ως συνέπεια της πανδημίας. Οι αξιολογήσεις θα αναβαθμιστούν τα επόμενα τρίμηνα εάν οι τράπεζες διατηρήσουν το κεφάλαιο και τη ρευστότητά τους, εφαρμόζοντας πλήρως τα σχέδια μετασχηματισμού τους και αξιοποιώντας το οικονομικό και πιστωτικό δυναμικό ανάπτυξης, το οποίο θα ωφεληθεί σημαντικά από το ταμείο RRF της ΕΕ.

Οι διεθνείς οργανισμοί αξιολόγησης αναμένουν ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει το υψηλό ρεκόρ ανάπτυξης το 2022 και το 2023, λαμβάνοντας υπόψη το ετήσιο άλμα 16,2% του ΑΕΠ της Ελλάδας το δεύτερο τρίμηνο του 2021 και τις ισχυρές τουριστικές επιδόσεις. Η UBS βλέπει ανάπτυξη 7,8% ενώ η Capital Analytics προβλέπει 8,5%. Σύμφωνα με την UBS, η τρέχουσα ανάπτυξη που καταγράφεται θέτει την Ελλάδα στο πιο ισχυρό μονοπάτι των τελευταίων είκοσι ετών. Αυτές οι αισιόδοξες προβλέψεις αποδίδονται, κυρίως, σε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζει η κυβέρνηση και είναι το αποτέλεσμα των στοχευμένων δημόσιων πολιτικών που αποσκοπούν στον περιορισμό της γραφειοκρατίας, στην υποστήριξη της πράσινης ανάπτυξης και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς και στα υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης από ξένους επενδυτές με την πρόσφατη έκδοση ομολόγων.

Η Ελλάδα περνά σε μια εποχή αύξησης του πραγματικού εισοδήματος και μείωσης της ανεργίας. Οι κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχουν οδηγήσει σε αύξηση του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων, που κυμαίνεται από 305 ευρώ, σε 534 ευρώ, για άτομα που λαμβάνουν ονομαστικούς μισθούς. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, παρά τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, οι θέσεις εργασίας προστατεύθηκαν και η ανεργία μειώθηκε στο 14,2% φέτος το καλοκαίρι, σε σύγκριση με το ποσοστό 17,3% του 2019.

Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε πως επικροτεί το Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας που παρουσίασε ο πρωθυπουργός και τις εκτιμήσεις των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης για την πορεία της οικονομίας. Θεωρεί, όμως, πως δεν πρέπει να εφησυχάζουμε από τον υψηλό ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ που μπορεί να είναι μεσοπρόθεσμο, αλλά να βρισκόμαστε σε επιχειρηματική εγρήγορση για να επιστρέψουμε το συντομότερο στα επίπεδα του 2019 και με την ανάκαμψη να έχει μόνιμα χαρακτηριστικά, ώστε να μας οδηγήσει τελικά στην «ολική επαναφορά» της ελληνικής οικονομίας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: