Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η επιστροφή στην κερδοφορία σηματοδοτεί τη νέα πορεία για την Hellenic Seaways

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 09/05/2016

Αποτελέσματα Χρήσης 2015

H Hellenic Seaways ανακοίνωσε τα αποτελέσματα χρήσης 2015 με την έκδοση του Ετήσιου Δελτίου Χρήσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Λογιστικής Αναφοράς, σε ενοποιημένη και ατομική βάση για τις εταιρείες του Ομίλου.

Κύρια Οικονομικά και Εμπορικά Μεγέθη:

 • Κύκλος εργασιών: €131,9 εκατ. (+26,5% έναντι 2014)
 • Μικτό αποτέλεσμα: €29,8 εκατ.(+€19,7 εκατ. έναντι 2014)
 • EBITDA: €24,6 εκατ. (+€18,1 έναντι 2014)
 • Καθαρά κέρδη: €3,9 εκατ. για πρώτη φορά μετά από 5 ζημιογόνες χρήσεις (έναντι ζημιών €17,4 εκατ. το 2014)
 • Αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 11% και εμπορευματικής κίνησης κατά 46% έναντι 2014

Κύριες δραστηριότητες:

 • Πλήρης αναδιάρθρωση δανειακών υποχρεώσεων μέσω μείωσης επιτοκίων και παράταση περιόδου αποπληρωμής
 • Επενδύσεις σε αγορές πλοίων (Νήσος Σάμος) και ποιοτική αναβάθμιση στόλου (Hellenic Highspeed, Highspeed7) από ίδια κεφάλαια, οι οποίες στην πλειονότητα τους υλοποιούνται στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάματος
 • Ενίσχυση δρομολογίων με δραστηριοποίηση σε νέες γραμμές δημόσιας υπηρεσίας
 • Ενίσχυση πολιτιστικών και αθλητικών φορέων νησιωτικής Ελλάδας με παροχή δωρεάν μετακινήσεων
 • Υποστήριξη ευπαθών ομάδων και προσφύγων με εκτενή προγράμματα παροχής μετακίνησης και συνεργασία με Μ.Κ.Ο και τοπικούς φορείς
 • Επιβράβευση προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού και περιβαλλοντικής διαχείρισης (Lloyd’s List, Tourism Awards)

Προοπτικές για το 2016:

Το 2016 η εταιρεία υλοποιεί:

 • Προσθήκη 3 νέων πλοίων στην ελληνική ακτοπλοΐα (2 ταχύπλοα, 1 συμβατικό)
 • Αύξηση δυναμικότητας κατά 4.100 θέσεων επιβατών και 1.000 οχημάτων
 • Προσέγγιση σε επιπλέον κεντρικά λιμάνια και ένταξη νέων δρομολογίων από Θεσσαλονίκη προς Σποράδες και Β.Α. Αιγαίο

Με δεδομένα την οικονομική σταθερότητα στο ελληνικό οικονομικό περιβάλλον, την αναμενόμενη εισροή τουριστών από το εξωτερικό και την διατήρηση των διεθνών τιμών καυσίμων σε σταθερά επίπεδα, η HELLENIC SEAWAYS εκτιμά ότι το 2016 θα παρουσιάσει αύξηση στον κύκλο εργασιών και βελτίωση της κερδοφορίας της σε σχέση με το 2015.

>>> Η πλήρης έκθεση στο link.

Απάντηση