Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η ΕΣΕΕ επιμένει στο “πάγωμα-κεφαλαιοποίηση” των οφειλών στον ΟΑΕΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 10/03/2015

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Η ΕΣΕΕ κατέθεσε στον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Π. Σκουρλέτη και στον αναπληρωτή υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δ. Στρατούλη αναλυτικό υπόμνημα με τις θέσεις της σχετικά με τη διαχείριση των ληξιπροθέσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, με τρόπο που τεκμηριώνεται ότι θα είναι εξίσου επωφελείς τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και τον ίδιο τον ασφαλιστικό φορέα. Το εν λόγω σημείωμα θέσεων συνοδεύεται και από μία προτεινόμενη τροπολογία για την κεφαλαιοποίηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον ΟΑΕΕ, ώστε να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο ρύθμισης των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία του υπουργείου Εργασίας.

Είναι γεγονός ότι η οικονομική κρίση και η δυσπραγία που αυτή επέφερε, ιδίως στους ΜμΕ επιχειρηματίες, είχε σαφή επίδραση και στο βαθμό κάλυψης των ασφαλιστικών υποχρεώσεων πολλών συναδέλφων. Η ΕΣΕΕ από το 2012, είχε έγκαιρα επισημάνει το πρόβλημα των πολλών οιονεί ανασφάλιστων επιχειρηματιών, οι οποίοι, πέραν της αδυναμίας πρόσβασής τους σε προνοιακές υπηρεσίες, αντιμετώπιζαν το γκρίζο φάσμα της ποινικοποίησης των οφειλών τους. Το πρόβλημα τείνει να καταστεί εκρηκτικό, δεδομένου ότι η προϊούσα άρνηση στοιχειωδών διευκολύνσεων επέτεινε μία, έτσι κι αλλιώς, δυσχερή κατάσταση και διεύρυνε τις απώλειες του Ταμείου.

Ενδεικτικά, στον ΟΑΕΕ 375.560 οφειλέτες χρωστάνε €8,2 δις, εκ των οποίων οι 182.440 διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως €15.000 και οι υπόλοιποι 193.120 οφείλουν ποσά άνω του συγκεκριμένου ορίου, ενώ 237.000 έχουν διακόψει την ασφάλισή τους αφήνοντας απλήρωτες οφειλές σχεδόν €3 δις.
Για την επανένταξη των ανενεργών ασφαλισμένων, η ΕΣΕΕ κατέθεσε δύο εναλλακτικές προτάσεις ένταξης του συνολικού αριθμού αυτών στην μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία απόδοσης εισφορών. Οι δύο προτάσεις διαμορφώνονται αναλόγως εάν αυτοί θα ενταχθούν στις κλίμακες των παλαιών ασφαλισμένων ή των νέων. Στην πρώτη περίπτωση, μπορούν να διασφαλιστούν επιπρόσθετα έσοδα στον ΟΑΕΕ από 349 εκ. ευρώ έως 697 εκ. ευρώ. Στη δεύτερη περίπτωση, τα έσοδα μπορεί να κυμανθούν από 300 εκ. ευρώ έως 599 εκ. ευρώ. Και οι δύο προτάσεις υπολογίζονται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων ετησίως και οποιαδήποτε και αν επιλεγεί θα καλύψει το έλλειμμα των 556 εκ. ευρώ με βάση τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΕ για το 2015.

Στο ευρύτερο πλαίσιο, η ΕΣΕΕ προτείνει εκ νέου, το «πάγωμα» και την «κεφαλαιοποίηση» των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ, με μετατροπή σε ασφαλιστικό χρόνο και φυσικά με προϋπόθεση την επανέναρξη καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, με ελεύθερη επιλογή κλάσης. Σκοπός είναι να ενεργοποιήσουμε ένα μεγάλο ποσοστό οφειλετών και να υπερβούμε το εισπρακτικό αδιέξοδο των κατά 52% μειωμένων εσόδων στον ασφαλιστικό φορέα και εν τέλει να καλύψουμε την ανάγκη ιατροφαρμακευτικής κάλυψης όλων των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρηματίες/οφειλέτες θα μπορέσουν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και παράλληλα θα διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους.

Η παρέμβαση της ΕΣΕΕ έρχεται σε μία στιγμή που πράγματι πρέπει να ανοίξει ένας μεγάλος διάλογος για το ασφαλιστικό σύστημα εν γένει. Είναι επιβεβλημένο ότι αυτονόητες ρυθμίσεις που μπορούν να δώσουν άμεσες λύσεις στα προβλήματα των ταμείων πρέπει επιτέλους να γίνουν αποδεκτές. Σε κάθε περίπτωση, η ΕΣΕΕ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση που έχουν επίσης υποστηρίξει η ΓΣΕΒΕΕ, η ΚΕΕΕ και άλλοι φορείς δεν είναι μια ακόμα ρύθμιση, αλλά η ζητούμενη λύση. Το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ είναι διατεθειμένο να συμβάλει με οικονομετρικά στοιχεία και κοστολογημένες προτάσεις, ώστε να μεταφέρει την οπτική της ΜμΕ επιχειρηματικότητας στην Κυβέρνηση, για λήψη ουσιαστικών αποφάσεων.

Υπόμνημα θέσεων ΕΣΕΕ
προς τον
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Πάνο Σκουρλέτη
για την υφιστάμενη κατάσταση του ΟΑΕΕ

Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας έχοντας πλήρη επίγνωση της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει ο ΟΑΕΕ, προσπαθεί να αποτυπώσει με τον πιο γλαφυρό τρόπο τις κύριες παραμέτρους του προβλήματος  και τα βασικά αίτια διόγκωσής του κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Χωρίς αμφιβολία, η εξαετής ύφεση και η βαριά οικονομική δυσπραγία έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στον κλάδο της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με τα λουκέτα να συνιστούν σύνηθες πλέον φαινόμενο και τις λειτουργούσες ακόμα επιχειρήσεις να επιδίδονται σε έναν αγώνα καθημερινής επιβίωσης.

Η  παράθεση οικονομικών στοιχείων και μεταβλητών που ακολουθεί,  αποσκοπεί στη συνοπτική παρουσίαση της υφιστάμενης κατάστασης του ΟΑΕΕ, ενώ η ενδελεχής ανάλυση και υιοθέτηση εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών  των  προσφάτως κατατεθειμένων θέσεων της ΕΣΕΕ σε θέματα ασφάλισης, εκτιμάται πως θα βελτιώσει αισθητά το ταμειακό πρόβλημα του ΟΑΕΕ. Απώτερος στόχος των προτάσεων είναι η διαμόρφωση ενός εκσυγχρονισμένου και κοινωνικά ευαισθητοποιημένου ασφαλιστικού περιβάλλοντος, που θα επιδεικνύει την απαιτούμενη μέριμνα και  θα προασπίζει τα συμφέροντα τόσο των ασφαλισμένων όσο και των συνταξιούχων του Ταμείου.

Πίνακας 1:   Συγκριτική παρουσίαση ΟΑΕΕ

                                                (Οκτώβριος 2014/Δεκέμβριος 2012)

  Οκτώβριος 2014 Δεκέμβριος 2012 Μεταβολή (%)
 Σύνολο Ασφαλισμένων               751.600                 774.435 -2,95%
Συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους Ασφαλισμένοι                376.040                 394.595 -4,70%
Ενεργοί Οφειλέτες 

 

Σύνολο οφειλετών:

375.560

Σύνολο οφειλετών:      379.840 -1,13%
Έως 20.000 :

221.700

ή το 59,03% των ενεργών οφειλετών

Έως 20.000 €:

280.350

ή το 73,81% των

ενεργών οφειλετών

-20,92%
Άνω των 20.000 €:

153.860

ή το 40,97% των ενεργών οφειλετών

Άνω των 20.000 €:

99.490

ή το 26,19% των

ενεργών οφειλετών

54,65%
Ύψος ληξιπρόθεσμων

        οφειλών

 

Συνολικές οφειλές:

8,36 δις €

Συνολικές οφειλές:

5,96 δις €

40,27%
Έως 20.000 €:

1,76 δις €

ή το 21,05% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών

Έως 20.000 €:

1,91 δις €

ή το 32,05% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών

    -7,85%
Άνω των 20.000 €:

6,60 δις €

ή το 78,95% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών

Άνω των 20.000 €:

4,05 δις €

ή το 67,95% των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών

62,96%
Ανενεργοί-διακόψαντες Οφειλέτες (εκτιμήσεις)                   237.000 195.590 21,17%

Κεφαλαιοποίηση και πάγωμα οφειλών

 • Η ποσοστιαία μεταβολή του συνολικού αριθμού των ενεργών ασφαλισμένων  (-2,95%) και δη των συνεπών (-4,70%), μπορεί με μια πρώτη ανάγνωση να φαντάζει μικρή, όμως σε απόλυτα μεγέθη η απώλεια  835 ασφαλισμένων και δη 18.555 συνεπών προς τις συμβατικές τους υποχρεώσεις σε διάστημα 22 μόλις μηνών, συνιστά σοβαρό πλήγμα για τα έσοδα του ΟΑΕΕ.
 • Ενώ θα περίμενε κανείς πως η συρρίκνωση του αριθμού των ενεργών οφειλετών θα βελτίωνε την εικόνα του Οργανισμού, μία προσεκτικότερη ανάλυση των δεδομένων διαψεύδει τα αρχικώς συναχθέντα συμπεράσματα. Κι αυτό γιατί μπορεί ο αριθμός των οφειλετών έως του ποσού των 20.000 € να παρουσιάζει μία αξιόλογη πτώση περίπου κατά 21%, στον αντίποδα όμως η δραματική αύξηση των υπόχρεων, με ποσά οφειλής άνω των 20.000 €, κυμαίνεται περίπου στο 55%, προκαλώντας ένα συνεχώς διογκούμενο κύμα ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Όσον αφορά στο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, η εκτίναξή τους κατά 2,6 δις € σε χρονικό διάστημα μικρότερο των 2 ετών, αποτελεί την κοινώς αποδεκτή «ανοιχτή πληγή» του ΟΑΕΕ, με την οικονομική αιμορραγία που προκαλείται στα έσοδα του Ταμείου να είναι ανυπολόγιστης σημασίας. Πιο αναλυτικά, η υποχώρηση των οφειλόμενων έως 20.000 € ποσών κατά 150 εκ. €, υποσκελίζεται από την υπερδιπλάσια άνοδο κατά 2,55 δις € των οφειλομένων άνω των 20.000 € ποσών (αύξηση 63%).

Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν παραπάνω καταδεικνύουν την ανάγκη για καθιέρωση μίας πραγματικής κεφαλαιοποίησης και παγώματος των οφειλών των ασφαλισμένων για ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 (κύρια οφειλή + προσαυξήσεις), καθώς από το 2012 έως σήμερα, οι ο συνολικός αριθμός των συγκεκριμένων οφειλετών έχει παρουσιάσει ιλιγγιώδη αύξηση που προσεγγίζει το 55%. Η προοδευτική συσσώρευση των συγκεκριμένων οφειλών είναι άμεσα συνδεδεμένη με την οικονομική δυσπραγία και την κατακόρυφη πτώση του τζίρου τους.  Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά της πρότασής μας είναι τα εξής:

 • Καθιέρωση μίας «πραγματικής» κεφαλαιοποίησης των μέχρι σήμερα – ληξιπρόθεσμων οφειλών των ασφαλισμένων για τις οφειλές άνω των 20.000 €. Η κεφαλαιοποίηση θα περιλαμβάνει όλες τις οφειλές σε ενιαίο κεφάλαιο, καθώς επίσης τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.  Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο θα επιβαρύνεται με ένα στοιχειώδες και τυπικό επιτόκιο ύψους 1%.
 • Κατά την συνταξιοδότηση, μετατροπή της κεφαλαιοποιημένης οφειλής σε ασφαλιστικό χρόνο με τελική επιλογή εξαγοράς ή μειωμένης σύνταξης εκ μέρους του ασφαλισμένου, η οποία δεν δημιουργεί ταμειακό έλλειμμα και λογιστικές απώλειες στον Οργανισμό. Η πρόταση στηρίζεται επάνω στην αρχή ότι ο ασφαλισμένος, ως συνταξιούχος, θα εισπράξει τελικά την αναλογία αυτών που έχει δώσει προς τον ΟΑΕΕ και αυτό που οφείλει θα συνυπολογιστεί στο τελικό ύψος της σύνταξης που θα του δοθεί.  Όπως είναι αυτονόητο, εάν ένας ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει νωρίτερα από την σύνταξη την κεφαλαιοποιημένη οφειλή του, θα πρέπει να του παρέχεται το σχετικό δικαίωμα.
 • Άμεση ένταξη στην υπάρχουσες ρυθμίσεις για τις οφειλές κάτω των 20.000 €. Αναλογικές εκπτώσεις στο ύψος των προσαυξήσεων σε σχέση με τον χρόνο και τον όγκο κάλυψης των οφειλών.
 • Υποχρέωση άμεσης επανέναρξης καταβολής τρεχουσών εισφορών από τους οφειλέτες που κάνουν χρήση της κεφαλαιοποίησης, με παροχή δικαιώματος για ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικής κλάσης σε αυτούς. Για τους ενταχθέντες σε ευνοϊκό καθεστώς ρύθμισης οφειλών, θα πρέπει να παρέχεται προστασία έναντι των διώξεων (πάγωμα διώξεων) και η μη ένταξή τους στο Κ.Ε.Α.Ο.

Η εν λόγω θέση έχει επανειλημμένως διατυπωθεί από την ΕΣΕΕ, καθώς με βάση το υφιστάμενο καθεστώς χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς σύνταξη, εξαιτίας της συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ως άμεσου απότοκου της οικονομικής κρίσης. Η διεύρυνση του συγκεκριμένου ορίου στην ουσία αποσκοπεί στη διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων επιτηδευματιών, οι οποίοι χωρίς να ευθύνονται βίωσαν με τον πιο βάναυσο τρόπο τις συνέπειες της εξαετούς ύφεσης (μείωση καταναλωτικής δαπάνης-τζίρου, περιορισμένη πρόσβαση σε ρευστότητα, υπέρμετρες φορολογικές επιβαρύνσεις κ.α.).

Επανενεργοποίηση διακοψάντων οφειλετών

 • Τέλος, ακόμη ένας παράγοντας που έχει συντελέσει στην καταβαράθρωση των εισπραττόμενων από το Ταμείο πόρων, συσχετίζεται με τον αριθμό των ανενεργών (διακόψαντων) οφειλετών του ΟΑΕΕ, ο οποίος με βάση τις τελευταίες εκτιμήσεις έχει αυξηθεί σε επίπεδα άνω των 40.000 (41.410) υπόχρεων, σε σχέση με τα τέλη του 2012. Τούτων δοθέντων, η πρόταση της ΕΣΕΕ, η αφομοίωση της οποίας αναμένεται να προσδώσει άμεση λύση στην περιορισμένη ρευστότητα του ταμείου, εστιάζει στην ενεργοποίηση των διακοψάντων οφειλετών μέσω της ένταξης του συνολικού αριθμού αυτών στην μικρότερη ασφαλιστική κατηγορία απόδοσης εισφορών. Απαραίτητη προϋπόθεση εφαρμογής της συγκεκριμένης πρότασης συνιστά η υποχρέωση αδιάλειπτης καταβολής των τρεχουσών και των επικείμενων εισφορών από τους ενταχθέντες στη σχετική ρύθμιση. Η επανενεργοποίηση των ανενεργών οφειλετών μπορεί να γίνει είτε με ένταξή τους στην χαμηλότερη ασφαλιστική κατηγορία των παλαιών ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, είτε με ένταξή τους στην κατηγορία των νέων ασφαλισμένων.

Στην πρώτη περίπτωση (παλαιοί ασφαλισμένοι), με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΕ, η αποδοχή της πρότασής μας θα διασφαλίσει επιπρόσθετα μηνιαία έσοδα στα ταμεία του ΟΑΕΕ,  ύψους περίπου 58,1 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής των οφειλετών κατά 100%, 46,5 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 80% των ενεργών ασφαλισμένων, 37,8 εκ. ευρώ εάν το ποσοστό συμμετοχής των υπόχρεων προσεγγίσει το 65% και 29,1 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 50% των ασφαλισμένων. Σε ετήσια βάση τα παραπάνω ποσά διαμορφώνονται στα 697,3 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής των οφειλετών κατά 100%, στα 557,9 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 80% των ενεργών ασφαλισμένων, στα 453,3 εκ. ευρώ εάν το ποσοστό συμμετοχής των υπόχρεων προσεγγίσει το 65% και στα 348,7 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 50% των ασφαλισμένων.

Στην δεύτερη περίπτωση (νέοι ασφαλισμένοι), με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΟΑΕΕ, η αποδοχή της πρότασής μας θα διασφαλίσει επιπρόσθετα μηνιαία έσοδα στα ταμεία του ΟΑΕΕ,  ύψους περίπου 49,9 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής των οφειλετών κατά 100%, 40,0 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 80% των ενεργών ασφαλισμένων, 32,5 εκ. ευρώ εάν το ποσοστό συμμετοχής των υπόχρεων προσεγγίσει το 65% και 25,0 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 50% των ασφαλισμένων. Σε ετήσια βάση τα παραπάνω ποσά διαμορφώνονται στα 599,3 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής των οφειλετών κατά 100%, στα 479,4 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 80% των ενεργών ασφαλισμένων, στα 389,5 εκ. ευρώ εάν το ποσοστό συμμετοχής των υπόχρεων προσεγγίσει το 65% και στα 299,6 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 50% των ασφαλισμένων.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, οποιαδήποτε από τις δύο λύσεις και αν επιλεγεί, η απαλλαγμένη από πρόσθετο κόστος για τον προϋπολογισμό του Ταμείου θέση της ΕΣΕΕ, δύναται να αποτελέσει σημαντική ένεση ρευστότητας και βάση επίλυσης σημαντικών οικονομικών αδιεξόδων που αντιμετωπίζει σήμερα ο ΟΑΕΕ.

Β. Έσοδα ΟΑΕΕ από ασφαλιστικές εισφορές:

Πίνακας 2: Έσοδα ΟΑΕΕ από ασφαλιστικές εισφορές
2014 Ποσά σε εκ. € Ετήσια μεταβολή (%) 2014/2013
Ιανουάριος – Φεβρουάριος 292,2  0,59%
Μάρτιος – Απρίλιος 285,5 -0,79%
Μάιος – Ιούνιος 279,1 -1,75%
Ιούλιος – Αύγουστος 268,6 -12,84%
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 278,2 -7,90%
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 285,1 -6,38%
Σύνολο 1.688,7 -4,97%
 • Μειωμένα κατά 4,97% εκτιμώνται τα έσοδα του ΟΑΕΕ από ασφαλιστικές εισφορές στα τέλη του 2014, παρότι η πορεία των τριών πρώτων διμήνων του προηγούμενου έτους κινούνταν σε σταθεροποιητικά ή έστω οριακά αρνητικά επίπεδα σε σχέση με το 2013. Πιο αναλυτικά, ενώ το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2014 τα έσοδα του Ταμείου παρουσίαζαν μικρές μειώσεις ή και αυξήσεις σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2013, με αυξομειώσεις μεταξύ 0,59% (Α΄ Δίμηνο) και -1,75% (Γ΄ Δίμηνο), παρατηρείται μία κατακόρυφη συρρίκνωσή τους κατά 12,84% το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου. Η καταγεγραμμένη υποχωρητική τάση συνεχίζεται και στο πρώτο δίμηνο του Φθινοπώρου, -7,9% το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2014, όπως επίσης και στη διάρκεια του τελευταίου διμήνου του έτους (Νοέμβριος – Δεκέμβριος) κατά 6,38%.

Γ. Νέα ρύθμιση οφειλών προς ΟΑΕΕ (ευνοϊκό καθεστώς 100 δόσεων):

Πίνακας 3: Νέα ρύθμιση οφειλών σε ΟΑΕΕ

(ΟΑΕΕ & ΚΕΑΟ – μέσα Ιανουαρίου 2015)

Πλήθος αποφάσεων 31.351
Ποσό οφειλών που ρυθμίστηκαν (σε εκ. €) 354,1
Εισπράξεις (σε εκ. €) 20,69

 

 • Με την έλευση του νέου έτους, η οποία σηματοδοτήθηκε από την έντονη πολιτική αβεβαιότητα αλλά και κατά τη διάρκεια του τελευταίου χρονικού διαστήματος παρατηρείται σημαντική μείωση του ενδιαφέροντος για ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στον ΟΑΕΕ, παρά την αρχικά μεγάλη συμμετοχή που είχε παρατηρηθεί στις αρχές Νοεμβρίου. Από τους οφειλέτες που έσπευσαν να κάνουν χρήση της νέας ρύθμισης (ευνοϊκό καθεστώς έως και 100 δόσεις), οι 31.351 οφειλέτες προέρχονται από τον ΟΑΕΕ ρυθμίζοντας ποσά της τάξεως των 354,094 εκ. €, συνεισφέροντας στην τόνωση των εσόδων του Ταμείου κατά 20,7 περίπου εκ. €.

Δ. Κρατική επιχορήγηση προς ΟΑΕΕ:

Με βάση τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΕ για το 2015, προβλέπεται έλλειμμα της τάξεως των 556 εκ. €, ενώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία συνάγεται το συμπέρασμα πως εξαιτίας των αντίξοων οικονομικών συνθηκών και της περιορισμένης καταναλωτικής δαπάνης, 4 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες αδυνατούν να ανταποκριθούν στην καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών. Τέλος, ακόμη μία αρνητική παράμετρος, η οποία μεγεθύνει το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Ταμείο των εμποροβιοτεχνών, συσχετίζεται με τη μείωση της κρατικής χρηματοδότησης κατά 279 εκ. € το 2015 σε σχέση με το 2014.

Δ. Υφιστάμενη κατάσταση σε ΟΑΕΕ:

Πίνακας 4: Υφιστάμενη γενική εικόνα ΟΑΕΕ (εκτιμήσεις για 2014)
Ενεργοί Ασφαλισμένοι Συνταξιούχοι
ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΕΑΠΕΑΠΙ, ΤΣΑ, ΤΠΞ 735.628 ΟΑΕΕ (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ) 354.180
ΤΑΝΤΠ 7.659 – Αναπηρίας 29.893
ΤΕΑΑ 9.150 -Γήρατος 205.361
ΤΕΑΠΥΚ 7.387 -Θανάτου 116.457
ΤΕΑΕΕ 750 -Παραπληγίας 2.469
Σύνολο ασφαλισμένων 760.574 ΤΑΝΠΥ 2.032
-Αναπηρίας 68
-Γήρατος 1.378
-Θανάτου 586
ΤΕΑΑ 4.005
ΤΕΑΠΥΚ 810
Σύνολο συνταξιούχων 361.027

 

 • Ιδιαίτερα ανησυχητική εξέλιξη συνιστά το γεγονός πως σ’ ένα σύνολο περίπου 760.000 ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ μόνο οι 376.000 εξ’ αυτών δεν έχουν οφειλές και από τους υπόλοιπους μισούς (375.560) που χρωστάνε, οι 182.440 διαθέτουν ληξιπρόθεσμες οφειλές έως 15.000 ευρώ και οι υπόλοιποι 193.120 οφείλουν ποσά άνω του συγκεκριμένου ορίου.  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι οι συνταξιούχοι του Ταμείου είναι 361.000,  ο λόγος εξάρτησης 1:2,1 (περίπου 2 εργαζόμενοι προς 1 συνταξιούχο) είναι πλασματική, από τη στιγμή που η πραγματική σχέση θα πρέπει να διαμορφώνονταν με βάση την αναλογία συνταξιούχων προς συνεπών ασφαλισμένων 1:1,04 (περίπου 1 εργαζόμενος προς 1 συνταξιούχο). Όπως είναι εύλογο, ο πραγματικός λόγος εξάρτησης που μόλις περιγράφηκε αναδεικνύει το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζει ο  βασικός φορέας ασφάλισης των εμπόρων, από τη στιγμή που σε κανένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης μία τέτοια σχέση δεν είναι βιώσιμη ούτε σε αναλογιστική ούτε σε ταμειακή βάση.

Ε. Πάγια ρύθμιση & Ενιαία Αρχή:

Στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ –  έως 12/12/2014

 • Το 65,8% των οφειλετών του ΟΑΕΕ, που αποφάσισαν να ρυθμίσουν σε 12 δόσεις τις «φρέσκες» οφειλές τους («πάγια ρύθμιση»), σταμάτησε να πληρώνει και τέθηκε εκτός ρύθμισης.
 • Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΑΕΕ, έως και τις 12 Δεκεμβρίου 2014, 652 οφειλέτες μπήκαν στην «πάγια» ρύθμιση για 195,8 εκ. ευρώ, αλλά στην πορεία οι 32.032 από αυτούς (ποσοστό 65,8%) «έχασαν» τη ρύθμιση, με αποτέλεσμα οφειλές ύψους 143,6 εκ. ευρώ να μείνουν στον αέρα και μόνο 16.620 εξακολουθούν να πληρώνουν δόσεις έναντι ρυθμισμένων οφειλών 52,2 εκ. ευρώ.
 • «Εκτός ρύθμισης» έχει μείνει, τέλος, και το 51,8% των οφειλετών (241 σε σύνολο 42.912) που είχαν μπει στη ρύθμιση σε 48 δόσεις (Ρύθμιση «Νέα Αρχή»).
Πίνακας 5: Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ, από την έναρξη ισχύος της έως και τις 12/12/2014  (ποσά σε )
Ρύθμιση: «Νέα Αρχή» 21/11/2014 28/11/2014 05/12/2014 12/12/2014
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 345.191.829,14 343.388.754,41 € 342.503.946,95 € 341.090.857,74 €
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 140.500.021,18 € 138.696.946,45 € 137.785.823,87 € 126.519.444,73 €
Πλήθος ρυθμίσεων 22.326 22.191 22.092 20.671
Εφάπαξ εξόφληση 28.829.233,65 € 28.829.233,65 € 28.829.233,65 € 28.829.233,65 €
Εξόφληση μέσω δόσεων 40.264.986,05 € 40.264.986,05 € 41.843.015,95 € 42.686.558,43 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2013
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014 5.588.788,06 € 5.493.291,90 € 3.883.068,66 € 2.521.183,79 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015 32.282.502,94 € 31.737.336,54 € 31.492.360,75 € 28.063.975,31 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016 30.602.365,96 € 30.064.866,94 € 29.823.634,76 € 26.498.365,11 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017 15.464.052,63 € 15.195.584,56 € 15.075.076,39 € 13.405.655,01 €
Απώλειες (πλήθος) 20.975 20.975 20.979 22.241
Απώλειες (€) 204.691.807,96 € 204.691.807,96 € 204.718.123,08 € 214.571.413,01 €
«Πάγια Ρύθμιση» 21/11/2014 28/11/2014 05/12/2014 12/12/2014
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 200.888.659,46 € 199.511.120,80 € 196.550.459,23 € 195.830.838,78 €
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 71.966.878,10 € 70.584.633,63 € 67.556.109,76 € 52.220.965,84 €
Πλήθος ρυθμίσεων 20.856 20.666 19.647 16.620
Εφάπαξ εξόφληση 16.231.908,42 € 16.231.908,42 € 16.244.461,82 € 16.286.815,72 €
Εξόφληση μέσω δόσεων 50.299.216,11 € 50.299.216,11 € 52.745.178,44 € 53.190.398,49 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2013
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014 8.232.580,86 € 8.006.167,82 € 5.434.593,54 € 3.137.225,18 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015 26.642.531,72 € 25.904.628,74 € 25.410.090,63 € 15.730.014,20 €
Απώλειες (πλήθος) 29.194 29.195 29.210 32.032
Απώλειες (€) 128.921.781,36 € 128.926.487,17 € 128.994.349,47 € 143.609.872,94 €
Πίνακας 6: Στατιστικά στοιχεία ρυθμίσεων του Ν. 4152/2013 στον ΟΑΕΕ,

μόνο κατά τη διάρκεια του 2014 (ποσά σε )

Ρύθμιση: «Νέα Αρχή» 21/11/2014 28/11/2014 05/12/2014 12/12/2014
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 115.536.357,20 € 114.566.103,53 € 114.143.481,89 € 113.260.527,79 €
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 62.277.782,25 € 61.307.528,58 € 60.864.086,20 € 54.121.227,35 €
Πλήθος ρυθμίσεων 10.623 10.548 10.506 9.628
Εφάπαξ εξόφληση 10.568.807,50 € 10.568.807,50 € 10.568.807,50 € 10.568.807,50 €
Εξόφληση μέσω δόσεων 11.307.008,01 € 11.307.008,01 € 11.955.000,94 € 12.443.169,47 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014 2.804.753,50 € 2.748.847,86 € 2.079.755,30 € 1.253.047,67 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015 16.319.342,48 € 16.002.623,80 € 15.863.706,64 € 13.660.006,77 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2016 15.403.704,11 € 15.093.586,43 € 14.955.723,34 € 12.816.764,20 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2017 7.811.754,26 € 7.656.444,67 € 7.587.689,51 € 6.508.078,46 €
Απώλειες (πλήθος) 5.693 5.693 5.695 6.469
Απώλειες (€) 53.258.574,95 € 53.258.574,95 € 53.279.395,69 € 59.139.300,44 €
«Πάγια Ρύθμιση» 21/11/2014 28/11/2014 05/12/2014 12/12/2014
Συνολική Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 143.178.831,10 € 141.846.006,82 € 140.997.904,97 € 140.677.161,32 €
Ενεργή Κεφαλαιοποιημένη οφειλή 60.376.382,55 € 59.038.852,46 € 58.189.173,59 € 43.780.079,99 €
Πλήθος ρυθμίσεων 16.700 16.525 16.405 13.777
Εφάπαξ εξόφληση 11.038.703,51 € 11.038.703,51 € 11.051.256,82 € 11.093.610,75 €
Εξόφληση μέσω δόσεων 27.098.320,77 € 27.098.320,77 € 29.109.068,76 € 29.498.554,84 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2014 7.377.004,01 € 7.157.278,46 € 5.021.053,31 € 2.855.759,52 €
Αναμενόμενες εισπράξεις έως 31/12/2015 26.642.384,27 € 25.902.457,16 € 25.402.247,54 € 15.730.014,20 €
Απώλειες (πλήθος) 15.059 15.060 15.061 17.676
Απώλειες (€) 82.802.448,55 € 82.807.154,36 € 82.808.731,38 € 96.897.081,33 €

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου «……………………………………………………………………………….»

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την προτεινόμενη τροπολογία παρέχεται στους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οργανισμό, να ζητήσουν την κεφαλαιοποίησή τους.  Η τροπολογία έρχεται να αντιμετωπίσει την δεδομένη και συνεχώς διογκούμενη αδυναμία των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ ελευθέρων επαγγελματιών να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους και να ξεφύγουν από την μέγγενη των οφειλών, οι οποίες έχουν τόσο οικονομικό και επιχειρηματικό αντίκτυπο στην αγορά, που συρρικνώνεται, όσο και προσωπικό κόστος, μέσω των ποινικών διώξεων.

Η εισαγωγή της κρίνεται απαραίτητη για τη στήριξη των οφειλετών, λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας και των σημαντικών προβλημάτων ταμειακής ρευστότητας που αντιμετωπίζουν και εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειας για την ανασύνταξη και την διατήρηση των δυνάμεων της αγοράς, την ανασυγκρότηση της εθνικής μας οικονομίας και την –τιθέμενη σε ρεαλιστικό πλαίσιο- αύξηση των εισροών του ΟΑΕΕ.

Η κεφαλαιοποίηση των οφειλών:

 • Θα δώσει μία ευκαιρία στους οφειλέτες του Οργανισμού να επανενταχθούν στην ασφαλιστική οικογένεια και να εφοδιαστούν με τις αναγκαίες ασφαλιστικές ενημερότητες, που θα τους επιτρέψουν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά για να διασώσουν το επιτήδευμά τους.
 • Θα επιλύσει το κατεπείγον κοινωνικό ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των ιδίων και των οικογενειών τους, την οποία τώρα στερούνται από τον ΕΟΠΥΥ, λόγω των οφειλών προς τον ΟΑΕΕ.
 • Θα ανακουφίσει τους οφειλέτες μέσω της αναστολής των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης και των ποινικών διώξεων, εφόσον είναι εφεξής συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Οργανισμό.

Επιπλέον, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, που καθιστά για πολλούς οφειλέτες δυσχερή την ανταπόκρισή τους ακόμη και στις τρέχουσες ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις, δίνεται η δυνατότητα στον οφειλέτη του οποίου οι οφειλές κεφαλαιοποιούνται, να μπορεί να επιλέξει ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία, ακόμη και όταν είναι χαμηλότερη από αυτήν που βρίσκεται σήμερα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Άρθρο……..

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, υποχρεούται, μετά από σχετική αίτηση του ασφαλισμένου, να προχωρήσει στην κεφαλαιοποίηση των μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου οφειλών του προς τον Οργανισμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, σε ενιαίο κεφάλαιο που θα περιλαμβάνει επίσης τις κάθε είδους προσαυξήσεις, πρόσθετα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις.  Από της κεφαλαιοποίησης και εφεξής, το ενιαίο κεφάλαιο επιβαρύνεται μόνο με επιτόκιο ένα τοις εκατό (1%) ετησίως.

Στην ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οργανισμό.  Εφόσον υπαχθούν στην ρύθμιση, οι ασφαλισμένοι με κεφαλαιοποιημένες οφειλές, μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα και να έχουν πρόσβαση στις παροχές του Οργανισμού, υπό τον όρο ότι εφεξής θα καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές τους κανονικά.  Η κανονική καταβολή των εισφορών αναστέλλει τα εισπρακτικά μέτρα άρθρου 16 ΠΔ 258/2005 (ΦΕΚ 316Α), όπως ισχύει, καθώς και τις ποινικές διώξεις, που αφορούν σε τμήμα ή στο σύνολο της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.

Για την υποβοήθησή τους στην ομαλή εκπλήρωση των εφεξής υποχρεώσεών τους, οι ασφαλισμένοι με κεφαλαιοποιημένη οφειλή μπορούν, εξαιρετικά μέχρι 31-12-2018, να επιλέξουν ελεύθερα ασφαλιστική κατηγορία στον ΟΑΕΕ.

Κατά την συνταξιοδότηση, η κεφαλαιοποιημένη οφειλή μετατρέπεται σε ασφαλιστικό χρόνο με τελική επιλογή εξαγοράς εκ μέρους του ασφαλισμένου ή παροχής μειωμένης σύνταξης προς αυτόν.  Εάν ο ασφαλισμένος επιθυμεί να εξοφλήσει νωρίτερα από τον χρόνο συνταξιοδότησης την κεφαλαιοποιημένη οφειλή του, το σχετικό δικαίωμα του παρέχεται οποτεδήποτε.

Ειδικά για τους οφειλέτες του ΟΑΕΕ με οφειλές κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, αυτοί μπορούν να ενταχθούν άμεσα και χωρίς προϋποθέσεις στις ρυθμίσεις του ν. 4307/2014 (ΦΕΚ 246Α) ή σε οποιαδήποτε άλλη ισχύουσα ρύθμιση.

Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και διαδικασία για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: