Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών για καταπολέμηση του καπνίσματος

ΕU,ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 25/08/2022

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη δράση και δίνει προθεσμία ενός έτους για συγκέντρωση υπογραφών από επτά διαφορετικά κράτη-μέλη

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να καταχωρίσει την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με τίτλο “Πρόσκληση για ένα περιβάλλον χωρίς καπνό και για την πρώτη ευρωπαϊκή γενιά χωρίς καπνό έως το 2030”. Και ανακοίνωσε:

Οι διοργανωτές και οι διοργανώτριες της πρωτοβουλίας καλούν την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία με σκοπό την προστασία των νέων γενεών από τον εθισμό στον καπνό, τη δράση κατά των σχετικών περιβαλλοντικών κινδύνων και την καταπολέμηση του καπνίσματος.

Η Επιτροπή κρίνει νομικά παραδεκτή την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ), καθ’ ό,τι πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις.

Στο παρόν στάδιο, η Επιτροπή δεν έχει εξετάσει την ουσία των προτάσεων. Μετά τη σημερινή καταχώριση, οι διοργανώτριες και οι διοργανωτές έχουν προθεσμία έξι μηνών για τη συγκέντρωση υπογραφών.

Αν μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών συγκεντρώσει σε διάστημα ενός έτους, ένα εκατομμύριο δηλώσεις υποστήριξης από τουλάχιστον επτά διαφορετικά κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει θέση.

Η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει είτε να δώσει συνέχεια στο αίτημα είτε όχι και θα πρέπει να αιτιολογήσει το σκεπτικό της.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: