Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Παρατείνεται η “ενισχυμένη εποπτεία” στην Ελλάδα

ΕU,Ελλαδα στις 29/07/2020

Η Κομισιόν  θα συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειές μας για τις μεταρρυθμίσεις

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την εξάμηνη παράταση του πλαισίου ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αρ. 472/2013 (μέρος του αποκαλούμενου «two-pack»).

Η παράταση αυτή αποτελεί σύνηθες και αναμενόμενο διαδικαστικό στάδιο, για το οποίο ζητήθηκε η γνώμη της Ελλάδας και το οποίο επιτρέπει στην Επιτροπή να συνεχίσει να στηρίζει τις προσπάθειες της Ελλάδας να ολοκληρώσει την υλοποίηση των μεταρρυθμιστικών δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί έναντι της Ευρωομάδας, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος σταθερότητας.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Η επόμενη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας θα δημοσιευτεί τον Σεπτέμβριο.

>>> Πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο ενισχυμένης εποπτείας στην Ελλάδα ΕΔΩ.

Απάντηση