Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η Κομισιόν λαμβάνει το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για επιχορηγήσεις

ΕU,ΕΛΛΑΔΑ στις 07/06/2024

Στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 998,6 εκατ. ευρώ

|> Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώθηκε, ότι: Η Επιτροπή έλαβε το τέταρτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας για επιχορηγήσεις ύψους 998,6 εκατ. ευρώ (χωρίς να υπολογίζεται η προχρηματοδότηση) στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΜΑΑ).

Το αίτημα αφορά συνολικά 17 ορόσημα και 3 στόχους. Καλύπτει μετασχηματιστικές μεταρρυθμίσεις για την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος των ΑΠΕ, τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης, την επίσπευση επενδύσεων στην υγειονομική περίθαλψη, την κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας, τη βελτίωση της αποδοτικότητας του δικαστικού συστήματος και την απόκτηση δεξιοτήτων από τους δικαστικούς υπαλλήλους.

Το αίτημα καλύπτει επίσης σημαντικές επενδύσεις στην ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών, στην εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης για ενίσχυση της χρήσης της ανανεώσιμης ενέργειας, στις ανακαινίσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δημόσιων κτιρίων, στη βελτίωση των υποδομών ύδρευσης και των αθλητικών υποδομών, στην αναδάσωση και την αποκατάσταση των δασών και σε μέτρα πρόληψης πυρκαγιών

Η Επιτροπή τώρα θα αξιολογήσει το αίτημα. Στη συνέχεια, θα αποστείλει στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή του Συμβουλίου προκαταρκτική αξιολόγησή σχετικά με την εκπλήρωση από την Ελλάδα των οροσήμων και των στόχων που απαιτεί η εν λόγω πληρωμή.

Χθες, η Ελλάδα υπέβαλε επίσης αίτημα στην Επιτροπή για στοχευμένη αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις είναι τεχνικές, σε συνέχεια της συνολικής αναθεώρησης του ελληνικού σχεδίου, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 8 Δεκεμβρίου 2023.

Το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας περιλαμβάνει 35,95 δισ. ευρώ: 18,2 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,7 δισ. ευρώ σε δάνεια. Περιλαμβάνει 381 ορόσημα και στόχους, 75 μεταρρυθμίσεις και 103 επενδύσεις. Μέχρι σήμερα, η Επιτροπή έχει εκταμιεύσει περίπου το 41% των κονδυλίων που διατίθενται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ΜΑΑ, δηλ. 14,9 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προχρηματοδότησης.

  • ΕΔΩ  περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ελληνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, καθώς και έναν διαδραστικό χάρτη των έργων και των επενδύσεων στο πλαίσιο του ΜΑΑ.
  • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία αναθεώρησης των σχεδίων ανάκαμψης και ανθεκτικότητας στις σχετικές ερωταπαντήσεις.
  • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία των αιτημάτων πληρωμής στο πλαίσιο του ΜΑΑ στις σχετικές ερωταπαντήσεις.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: