Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μετανάστευση: Ανοιχτές πόρτες για δεξιότητες και ταλέντα στην ΕΕ

ΕU στις 28/04/2022

Η Κομισιόν προτείνει επιχειρησιακές, νομικές και πολιτικές πρωτοβουλίες που θα ωφελήσουν την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει μια φιλόδοξη και βιώσιμη πολιτική για τη νόμιμη μετανάστευση. Ως μέρος της συνολικής προσέγγισης για τη μετανάστευση που ορίζεται στο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, η Κομισιόν προτείνει νομικές, επιχειρησιακές και πολιτικές πρωτοβουλίες που θα ωφελήσουν την οικονομία της ΕΕ, θα ενισχύσουν τη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ και θα βελτιώσουν τη συνολική διαχείριση της μετανάστευσης μακροπρόθεσμα.

Η δέσμη προτάσεων περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένες ενέργειες που σκοπό έχουν να διευκολύνουν στην αγορά εργασίας της ΕΕ τα άτομα που έχουν διαφύγει από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο αντιπρόεδρος αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε σχετικά: «Μολονότι τα κράτη μέλη μας ασχολούνται τη στιγμή αυτή με τη διαχείριση της άφιξης περισσότερων από 5 εκατομμυρίων ατόμων από την Ουκρανία, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την ανάγκη να τεθούν τα θεμέλια μιας βιώσιμης και κοινής προσέγγισης της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της ΕΕ σε δεξιότητες μακροπρόθεσμα. Με τις σημερινές πρωτοβουλίες αναγνωρίζουμε ότι η νόμιμη μετανάστευση έχει θετικό αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα: προσφέρει σε όσες και όσους επιθυμούν να μεταναστεύσουν μια ευκαιρία να βελτιώσουν την κατάστασή τους, παρέχοντας συγχρόνως περισσότερους ειδικευμένους εργαζομένους στις χώρες υποδοχής, οι οποίοι με τη σειρά τους τονώνουν την οικονομία προς όφελος όλων».

Η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιούανσον, δήλωσε: «Κάθε χρόνο, 2 έως 3 εκατομμύρια υπήκοοι τρίτων χωρών έρχονται νόμιμα στην ΕΕ, ενώ οι παράτυπες αφίξεις ανέρχονται σε 125.000 έως 200.000. Η νόμιμη μετανάστευση είναι απαραίτητη για την οικονομική μας ανάκαμψη, την ψηφιακή και την πράσινη μετάβαση και τη δημιουργία ασφαλών διαύλων προς την Ευρώπη, με ταυτόχρονη μείωση της αντικανονικής μετανάστευσης. Με τη σημερινή δέσμη, απλοποιούμε τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για διαμονή και εργασία στην ΕΕ και βελτιώνουμε τα δικαιώματα για τους διαμένοντες στην ΕΕ και τα μέλη των οικογενειών τους. Είμαι βέβαιη ότι δημιουργούμε στέρεες βάσεις για να προσελκύουμε νέα ταλέντα στην ΕΕ σήμερα και στο μέλλον».

Ενισχυμένο νομοθετικό πλαίσιο

Για να εξασφαλιστεί ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο για τις νόμιμες οδούς προς την ΕΕ, η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενιαία άδεια και της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες.

  • Μια απλουστευμένη διαδικασία για την ενιαία άδεια (συνδυασμένη άδεια εργασίας και διαμονής) θα καταστήσει τη διαδικασία ταχύτερη και ευκολότερη για τους αιτούντες και τους εργοδότες. Θα παράσχει στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήσεις τόσο από χώρες εκτός ΕΕ όσο και από κράτη μέλη της ΕΕ και θα ενισχύσει επίσης τις εγγυήσεις για ίση μεταχείριση και προστασία από την εργασιακή εκμετάλλευση.
  • Η αναθεώρηση της οδηγίας για τους επί μακρόν διαμένοντες θα καταστήσει ευκολότερη την απόκτηση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στην ΕΕ χάρη στην απλούστευση των προϋποθέσεων εισδοχής, για παράδειγμα με την παροχή της δυνατότητας σώρευσης των περιόδων διαμονής σε διαφορετικά κράτη μέλη. Επιπλέον, η αναθεώρηση θα ενισχύσει τα δικαιώματα των επί μακρόν διαμενόντων και των μελών των οικογενειών τους, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στην οικογενειακή επανένωση και διευκόλυνσης της κινητικότητας εντός της ΕΕ.

Καλύτερη αντιστοίχιση των δεξιοτήτων 

Η Επιτροπή προτείνει την ενίσχυση της επιχειρησιακής συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ μεταξύ των κρατών μελών καθώς και με τις χώρες-εταίρους. Οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη προχωρήσει με μια σειρά από βασικές πρωτοβουλίες για την αντιστοίχιση των αναγκών της αγοράς εργασίας με τις δεξιότητες στα κράτη μέλη και τις χώρες εταίρους. Μετά τη δρομολόγηση των εταιρικών σχέσεων προσέλκυσης ταλέντων τον Ιούνιο του 2021, η Επιτροπή προτείνει τώρα μια σειρά μέτρων για την εφαρμογή τους στην πράξη με στόχο να συμφωνηθούν έως το τέλος του 2022 οι πρώτες εταιρικές σχέσεις προσέλκυσης ταλέντων.

Η Επιτροπή προτείνει τη δημιουργία της πρώτης πλατφόρμας και εργαλείου αντιστοίχισης σε επίπεδο ΕΕ, του EU Talent Pool, για να καταστήσει την ΕΕ πιο ελκυστική για τους υπηκόους τρίτων χωρών που αναζητούν ευκαιρίες και να βοηθάει τις εργοδότριες και τους εργοδότες να βρίσκουν τα ταλέντα που χρειάζονται. Για να αντιμετωπιστεί η επείγουσα ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης των νεοαφιχθέντων από την Ουκρανία στην αγορά εργασίας, η Επιτροπή προτείνει μια πιλοτική πρωτοβουλία η οποία αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή έως το καλοκαίρι του 2022.

Μια μακρόπνοη πολιτική νόμιμης μετανάστευσης

Τέλος, η Επιτροπή διερευνά περαιτέρω πιθανές οδούς για νόμιμη μετανάστευση στην ΕΕ μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα. Η Επιτροπή θεωρεί χρήσιμη την εστίαση σε μακρόπνοες πολιτικές γύρω από τρεις τομείς δράσης: φροντίδα, νεολαία και καινοτομία. Οι στόχοι θα είναι:

  • η προσέλκυση δεξιοτήτων και ταλέντων σε τομείς στους οποίους υπάρχουν ελλείψεις και ανάγκες εργατικού δυναμικού, για παράδειγμα στον τομέα της μακροχρόνιας φροντίδας·
  • η προσφορά ευκαιριών στους νέους ώστε να εξερευνήσουν νέες χώρες και να αντλήσουν οφέλη από την εργασία και τα ταξίδια· και
  • η προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας εντός της ΕΕ και η επένδυση στην ευρωπαϊκή τεχνολογική μας κυριαρχία.

Ιστορικό

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν βέβαια μόνα τους σχετικά με τον αριθμό των νόμιμων μεταναστών που επιθυμούν να δεχθούν, όμως η ΕΕ μπορεί να τα στηρίξει με πρακτικά και επιχειρησιακά εργαλεία. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η ΕΕ ανέπτυξε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο εναρμονίζει σε μεγάλο βαθμό τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής των κρατών μελών για τους υπηκόους τρίτων χωρών. Μια αξιολόγηση αυτού του νομικού πλαισίου η οποία πραγματοποιήθηκε το 2019 υπογράμμισε ότι θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα για να αυξηθεί ο αντίκτυπος του πλαισίου νόμιμης μετανάστευσης της ΕΕ στις δημογραφικές και μεταναστευτικές προκλήσεις της ΕΕ. Μετά από ευρεία δημόσια διαβούλευση, και σε συνέχεια δύο ψηφισμάτων που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2021, ζητήθηκε από την Επιτροπή να υποβάλει ένα σύνολο προτάσεων για τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης στην ΕΕ με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας, την αύξηση του βαθμού εναρμόνισης, την προώθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ίσης μεταχείρισης. και την πρόληψη της εργασιακής εκμετάλλευσης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: