Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σαράντα επιστημονικές ανακοινώσεις στο συνέδριο των Κωνσταντινουπολιτών

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ στις 19/05/2016

Για Ιστορία και Λογοτεχνία

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του συνεδρίου “Η Κωνσταντινούπολη στην Ιστορία και την Λογοτεχνία”, που διοργάνωσε ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών από 13 ως 14 Μαΐου , υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

Στο Συνέδριο, το οποίο παρακολούθησαν 324 σύνεδροι, έγιναν συνολικά 40 ανακοινώσεις διακεκριμένων ιστορικών και φιλολόγων από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Οι ανακοινώσεις εκτείνονταν σε ολόκληρη την ιστορία της Κωνσταντινουπόλεως από την ίδρυσή της μέχρι και τον 20ό αιώνα, ενώ ως προς την λογοτεχνία υπήρξαν ιδιαίτερες αναφορές τόσο σε Έλληνες πεζογράφους που έγραψαν για την Πόλη κατά τον 19ο και τον 20ο αιώνα, όσο και σε ξένους περιηγητές και λογοτέχνες που ύμνησαν τις ομορφιές της Βασιλίδος των πόλεων.

Μέσα από τις σημαντικές ανακοινώσεις και τον γόνιμο επιστημονικό διάλογο που αναπτύχθηκε γύρω από αυτές φάνηκε ολοκάθαρα ότι οι κωνσταντινουπολίτικες σπουδές είναι ένα επιστημονικό αντικείμενο που απασχολεί μεγάλο μέρος της ελληνικής και διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και το οποίο συνεχίζει -όπως και στο παρελθόν- να αποδίδει πλούσιους ερευνητικούς καρπούς.

Απάντηση