Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας ανακηρύχθηκε το 2022

ΕU στις 08/12/2021

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανήγγειλε ότι η νέα χρονιά “θα πρέπει να είναι ένα έτος αφιερωμένο στη στήριξη των νέων που έχουν προσφέρει τόσα πολλά”…

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ανακήρυξη του 2022 σε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Στην ομιλία της για την κατάσταση της Ένωσης το 2021, η Πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανήγγειλε ότι το 2022 θα πρέπει να είναι ένα έτος αφιερωμένο στη στήριξη των νέων που έχουν προσφέρει τόσα πολλά, ενώ τον Οκτώβριο η Κομισιόν παρουσίασε στους συννομοθέτες την επίσημη πρόταση για την ανακήρυξη του 2022 σε Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022, η Επιτροπή θα συντονίσει μια σειρά δράσεων σε στενή επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, τις οργανώσεις νεολαίας και τους ίδιους τους νέους.

Οι πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας, οι οποίες βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας, θα υποστηριχθούν με 8 εκατ. ευρώ από το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, ένα ειδικό συμπλήρωμα για το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας που αποφασίστηκε από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή για το 2022. Άλλα προγράμματα και μέσα της Ένωσης θα συμβάλουν επίσης σημαντικά στους στόχους και τις δραστηριότητες του Έτους Νεολαίας. Οι νέοι Ευρωπαίοι θα έχουν πολλές ευκαιρίες για να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την επαγγελματική τους εξέλιξη και να ενισχύσουν τη συμμετοχή τους στα κοινά, ώστε να διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης.

Για να στεφθεί με επιτυχία το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας, είναι σημαντικό να διαμορφωθεί με εκείνους που θα επωφεληθούν περισσότερο από αυτό. Σύμφωνα με έκθεση σχετικά με τη διαδικτυακή έρευνα που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, ελήφθησαν σχεδόν 5 000 απαντήσεις από όλα τα κράτη μέλη. Οι περισσότεροι απαντήσαντες (58,8 %) δήλωσαν ότι επιθυμούν να συμβάλουν ενεργά στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιανουάριο υπό τη γαλλική Προεδρία.

Απάντηση