Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Η πρώτη εταιρεία factoring που υποστηρίζει η EBRD

Χωρίς κατηγορία στις 24/07/2019

Παρέχει χρηματοοικονομική διευκόλυνση ύψους 10 εκ. ευρώ σε θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς

|> Εξαγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα θα επωφεληθούν από την πρώτη factoring πιστωτική γραμμή ύψους 10 εκατ. ευρώ την οποία θα λάβει η Πειραιώς Factoring, στο πλαίσιο συμμετοχής της στο Πρόγραμμα Διευκόλυνσης Εμπορίου (TFP) της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Ενισχύοντας την πολύτιμη συνεργασία της EBRD με την Τράπεζα Πειραιώς, η συγκεκριμένη πιστωτική γραμμή θα επιτρέψει στην Πειραιώς Factoring, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς, να συνεχίσει να υποστηρίζει ελληνικές μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που ασχολούνται με το εγχώριο και το διεθνές εμπόριο.

Το factoring είναι ένα σημαντικό χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά του παραδοσιακού τραπεζικού δανεισμού. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αποδείχθηκε ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό εργαλείο χρηματοδότησης, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τη ρευστότητα τους, λαμβάνοντας άμεση χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης, ώστε να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τον κύκλο παραγωγής τους.

Η Πειραιώς Factoring παρέχει ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών factoring, κατέχοντας ηγετική θέση στην ελληνική αγορά με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 2 δις ευρώ. Η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως με πολλές διεθνείς διακρίσεις από τον οργανισμό Factors Chain International (FCI).

> Στη φωτογραφία η Χαρά Βαρδακάρη, διευθύνουσα σύμβουλος της Πειραιώς Factoring S.A. και Sabina Dziurman, προϊσταμένη της EBRD για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: