Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Σεπτέμβριο και χειμώνα η παράδοση των εμβολίων “Moderna”

ΕU,ΥΓΕΙΑ στις 10/08/2022

Η συμφωνία της Κομισιόν προβλέπει εξασφάλιση και 15 εκατομμύρια επιπλέον δόσεων αναμνηστικού εμβολίου που περιέχει Omicron 

|> Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Moderna κατέληξαν σε συμφωνία για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών των κρατών μελών σε εμβόλια κατά της νόσου COVID-19 για τα τέλη του καλοκαιριού και τη χειμερινή περίοδο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εξασφαλιστεί η πρόσβαση των εθνικών αρχών στα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμοσμένων στις παραλλαγές εμβολίων, εφόσον εγκριθούν, τη στιγμή που τα χρειάζονται για τις εκστρατείες εμβολιασμού τους και για τη στήριξη των παγκόσμιων εταίρων τους.

Η εν λόγω συμφωνία θα προσαρμόσει τα αρχικώς συμφωνηθέντα συμβατικά χρονοδιαγράμματα παράδοσης. Οι δόσεις των οποίων η παράδοση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το καλοκαίρι τώρα θα παραδοθούν τον Σεπτέμβριο και κατά τη διάρκεια της φθινοπωρινής και χειμερινής περιόδου του 2022, όταν τα κράτη μέλη θα χρειαστούν πιθανότατα πρόσθετα αποθέματα εμβολίων για τις εθνικές εκστρατείες τους και για την εκπλήρωση των διεθνών τους δεσμεύσεων για αλληλεγγύη.

Η συμφωνία διασφαλίζει επίσης ότι, εάν ένα ή περισσότερα προσαρμοσμένα εμβόλια λάβουν άδεια κυκλοφορίας, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέξουν να λάβουν τα εν λόγω προσαρμοσμένα εμβόλια στο πλαίσιο της ισχύουσας σύμβασης.

Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν αιτήματος ορισμένων κρατών μελών, η συμφωνία εξασφαλίζει επίσης από τη Moderna 15 εκατομμύρια επιπλέον δόσεις υποψήφιου αναμνηστικού εμβολίου που περιέχει Omicron, με την επιφύλαξη της λήψης άδειας κυκλοφορίας εντός χρονοδιαγραμμάτων που θα επιτρέψουν τη χρήση των δόσεων αυτών για τις εκστρατείες εμβολιασμού τους.

Η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων,Στέλλα Κυριακίδου, δήλωσε: «Η αύξηση των ποσοστών εμβολιασμού και λήψης αναμνηστικών δόσεων κατά της νόσου COVID-19 θα είναι ζωτικής σημασίας, καθώς προγραμματίζουμε για τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες. Για να εξασφαλιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η κοινή μας ετοιμότητα, τα κράτη μέλη πρέπει να διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία. Εδώ περιλαμβάνονται εμβόλια προσαρμοσμένα στις παραλλαγές, όπως και όταν εγκρίνονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα έχουν πρόσβαση στις δόσεις εμβολίων που χρειάζονται την κατάλληλη στιγμή για την προστασία των πολιτών μας».

Ιστορικό

Το 2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση επένδυσε σημαντικά στην παγκόσμια παραγωγή ορισμένων εμβολίων κατά της COVID-19. Είχε κρίσιμη σημασία να υπάρχουν εμβόλια όσο το δυνατόν νωρίτερα και στην απαιτούμενη κλίμακα, γεγονός που απαιτούσε σημαντικές επενδύσεις προτού να γίνει γνωστό αν κάποιο από τα εμβόλια αυτά θα αποδεικνυόταν επιτυχές.

Τα παρακινδυνευμένα αυτά διαβήματα του 2020 απέφεραν σαφώς καρπούς, καθώς η ανάπτυξη εμβολίων υπήρξε εξαιρετικά επιτυχής: Τα κράτη μέλη είχαν ισότιμη πρόσβαση σε ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και στην απαιτούμενη κλίμακα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της ΕΕ να λάβουν τον αρχικό και τον επαναληπτικό εμβολιασμό, ώστε να σωθούν ζωές και να μετριαστεί ο αντίκτυπος της πανδημίας στην κοινωνική και οικονομική ζωή.

Επιπλέον, μεγάλος αριθμός των εμβολίων αυτών μπόρεσε επίσης να χρησιμοποιηθεί στις παγκόσμιες προσπάθειες αντιμετώπισης της πανδημίας.  Στα τέλη Ιουλίου του 2022, η ΕΕ είχε εξαγάγει πάνω από 2,4  δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων σε 168 χώρες. Τα κράτη μέλη έχουν διαθέσει πάνω από 478 εκατομμύρια δόσεις, από τις οποίες περίπου 406 εκατομμύρια έχουν ήδη παραδοθεί στις αποδέκτριες χώρες (περίπου το 82 % αυτών μέσω του μηχανισμού COVAX). Παράλληλα, τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τα στρατηγικά αποθέματα εμβολίων που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν την πιθανή επιδημιολογική εξέλιξη του ιού COVID-19, δεδομένων των αβεβαιοτήτων σχετικά με τη μελλοντική εξέλιξη και τον αντίκτυπό του. Η στρατηγική της ΕΕ για τα εμβόλια παρέχει στα κράτη μέλη τη βεβαιότητα ότι θα έχουν τον εφοδιασμό που χρειάζονται, συμπεριλαμβανομένων προσαρμοσμένων εμβολίων.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: