Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Εταιρείες Κρουαζιέρας και μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

Χωρίς κατηγορία στις 16/07/2021

Η CLIA στηρίζει την πρωτοβουλία “Fit  for 55” της ΕΕ που αφορά στο νέο νομοθετικό πλαίσιο που καταθέτει η Κομισιόν για ενέργεια και κλίμα

 |>Το πακέτο “Fit for 55”, το νέο νομοθετικό πλαίσιο που καταθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενέργεια και το κλίμα, αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα προς την επιτάχυνση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% έως το 2030 και για μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Ο κλάδος της κρουαζιέρας υποστηρίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας (Green Deal) της Ε.Ε. και δηλώνεται: “Έχουμε δεσμευτεί να επιδιώξουμε κρουαζιέρες με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στην Ευρώπη έως το 2050. Επιπλέον, προωθώντας την καινοτομία στην κατασκευή νέων πλοίων στην Ευρώπη, πιστεύουμε ότι ο κλάδος μας θα παίξει καθοριστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για πράσινη ανάπτυξη, όπως αυτή κατοχυρώνεται στην Πράσινη Συμφωνία και στα σχέδια ανάκαμψης της Ε.Ε.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

Ένα ρυθμιστικό πλαίσιο ισορροπημένο και με αναλογικότητα για όλους τους κλάδους της οικονομίας, μπορεί να ανοίξει το δρόμο για την επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. για μηδενικές εκπομπές άνθρακα έως το 2050. Εξίσου κρίσιμο είναι αυτό το τόσο σημαντικό πακέτο κανονισμών να είναι όσο το δυνατόν πιο απλοποιημένο, υιοθετώντας μια ολιστική εκτίμηση επιπτώσεων, καθώς διαφορετικές πτυχές του Fit For 55 θα αλληλοεπηρεάζονται. Ειδικά ο κλάδος της κρουαζιέρας, διαχειρίζεται κινητά περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως, με πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ χωρών και ηπείρων, με ευέλικτα δρομολόγια που διέρχονται συχνά από ευρωπαϊκά ύδατα για περιορισμένο χρόνο. Γι’ αυτό και πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην αξιολόγηση των επιπτώσεων του Fit For 55 σε απομακρυσμένες ευρωπαϊκές παράκτιες περιοχές και νησιά, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη μεταφορά επιβατών.

Επιπλέον, μία σταδιακή προσέγγιση και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής θα είναι απαραίτητα για να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό θαλάσσιο σύμπλεγμα θα έχει την ευκαιρία να ανακάμψει από τις αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης COVID-19 σε αυτόν τον τομέα. Η CLIA Europe έχει δεσμευτεί να συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτικής και να διαθέσει την εμπειρογνωμοσύνη και την εμπειρία της, συνεργαζόμενη με όλους τους φορείς στα θεσμικά όργανα και τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., ώστε να επιταχύνει την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων για τα πλοία, τα οποία είναι απαραίτητα για την επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. και της CLIA για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Ο γενικός διευθυντής της CLIA Europe, Ukko Metsola, δηλώνει:

«Ο κλάδος κρουαζιέρας υποστηρίζει τους μακροπρόθεσμους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας της Ε.Ε. και έχουμε δεσμευτεί να επιδιώξουμε μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις κρουαζιέρες στην Ευρώπη έως το 2050. Όμως η καθιέρωση της τιμολόγησης των εκπομπών δεν θα λύσει από μόνη της το βασικό πρόβλημα, που είναι η έλλειψη των εναλλακτικών καυσίμων για τα πλοία. Θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια σε πολιτικό και ρυθμιστικό επίπεδο, για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και να καταστούν διαθέσιμα για ανεφοδιασμό σε ευρωπαϊκά λιμάνια. Ο κλάδος μας είναι μία ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας, καθώς τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία παραμένουν ανταγωνιστικά παγκοσμίως στη ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων. Αυτή η πραγματικότητα προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία πράσινης ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας στον τομέα στην Ευρώπη».

Η διευθύντρια της CLIA στην Ανατολική Μεσόγειο, Μαρία Δεληγιάννη, είπε:

«Με το νέο πακέτο νομοθετικών προτάσεων «Fit for 55», η Ε.Ε. προχωρά αποφασιστικά προς τις κοινές μας κλιματικές φιλοδοξίες για το 2050 και ο κλάδος της κρουαζιέρας υποστηρίζει ειδικά τη φιλοδοξία για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η Ανατολική Μεσόγειος και ιδιαίτερα η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να διαδραματίσουν αποφασιστικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση και αυτό θα είναι δυνατό μόνο με την ενεργό συμμετοχή όλων των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης αλυσίδας αξίας και του οικοσυστήματος της κρουαζιέρας και της ναυτιλίας στις χώρες αυτές. Ο τομέας της κρουαζιέρας είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την οικονομία μας και είναι στις προτεραιότητές του να υποστηρίξει την πράσινη ανάπτυξη. Παρά την αναστολή των δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η δέσμευσή μας για βιωσιμότητα παρέμεινε σταθερή, μέσω της επένδυσης στην καινοτομία, της μείωσης των εκπομπών και της μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης, που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων μας και στη διατήρηση του παγκόσμιου ηγετικού μας ρόλου και των θέσεων εργασίας στον κλάδο».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: