Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Eurocommerce: Σημαντική η συμβολή του χονδρεμπορίου

Χωρίς κατηγορία στις 06/06/2019

Η EΕ θα αντιμετωπίσει προκλήσεις της ψηφιακής τεχνολογίας που αντιμετωπίζουν οι χονδρέμποροι

|> Το χονδρικό εμπόριο συμβάλλει σημαντικά στη λειτουργία της οικονομίας των χωρών της Ε.Ε. με σχεδόν 2 εκ. επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στον τομέα. Ο κύκλος εργασιών του χονδρικού εμπορίου στην Ε.Ε., αυξήθηκε από 5,5 τρισ. ευρώ το 2008, πριν από την οικονομική κρίση, σε 6 τρισ. ευρώ το 2018, με ετήσιο ρυθμό αύξησης 4,3% και συνολικό ρυθμό αύξησης 10,3%. Αυτά τονίζονται σε ανακοίνωση του ΕΒΕΠ και στη συνέχεια αναφέρεται:

Η προστιθέμενη αξία του χονδρικού εμπορίου ανήλθε σε 660 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 5% της συνολικής προστιθέμενης αξίας στην Ε.Ε. Το χονδρικό εμπόριο είναι ένας από τους μεγαλύτερους τομείς στην Ε.Ε. όσον αφορά τη συμβολή του στην απασχόληση με 10,6 εκ. θέσεις εργασίας, που αντιπροσωπεύει το 5% της συνολικής απασχόλησης στην Ε.Ε. Η απασχόληση στο χονδρεμπόριο έχει επηρεαστεί μόνο οριακά από την οικονομική κρίση του 2009 και έχει αυξηθεί συνεχώς από το 2014 μέχρι σήμερα.

Ο τομέας του χονδρικού εμπορίου κυριαρχείται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η κατανομή των επιχειρήσεων χονδρικής πώλησης κατά τάξη μεγέθους στην Ε.Ε. αντικατοπτρίζει τη σημασία των ΜμΕ, ιδίως όσον αφορά στην απασχόληση με το 49% όλων των απασχολουμένων στο χονδρικό εμπόριο στην Ε.Ε., όπου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 52% της συνολικής προστιθέμενης αξίας.

Ο τομέας αποτελείται, σε μεγάλο βαθμό, από τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με το 91% των επιχειρήσεων χονδρικής στην Ε.Ε. να απασχολούν κάτω των 10 εργαζομένων, ενώ οι ΜμΕ αντιπροσωπεύουν το 9% όλων των επιχειρήσεων. Με περισσότερους από 250 εργαζόμενους στο χονδρικό εμπόριο εντοπίζονται μόνο το 0,2% των επιχειρήσεων. Επιβεβαιώνεται πως, οι ΜμΕ διαθέτουν ευελιξία, είναι σε θέση να προσαρμοστούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και έχουν βαθιά γνώση των προϊόντων, των διαδικασιών για την ανάπτυξη οικονομιών κλίμακας και αλυσίδων αξίας.

Η Eurostat ορίζει, γενικά, τον τομέα της χονδρικής από την αγορά, την αποθήκευση και την πώληση αγαθών, σε λιανοπωλητές, επαγγελματίες βιομηχανικούς ή εμπορικούς χρήστες ή σε άλλους χονδρεμπόρους ή μεσάζοντες, ανεξάρτητα από τις ποσότητες που πωλούνται. Οι μεσάζοντες του χονδρεμπορίου θέτουν τους αγοραστές και τους πωλητές σε επαφή ή εκτελούν εμπορικές συναλλαγές για τρίτους, χωρίς να είναι ιδιοκτήτες των αγαθών. Αυτοί είναι εμπορικοί αντιπρόσωποι έναντι προμήθειας, μεσίτες, πράκτορες πωλήσεων και αυτοαπασχολούμενοι εκπρόσωποι. Οι ομάδες εμπορικών συναλλαγών, μπορεί να είναι ιδιοκτήτες αγαθών, τα οποία πωλούν στα μέλη τους και στις θυγατρικές τους. Σχεδόν όλα τα εμπορεύματα μπορούν να δημιουργήσουν χονδρικό εμπόριο, αλλά μόνο ορισμένα από αυτά πωλούνται στο λιανικό εμπόριο.

Σύμφωνα πάντα με την Ε.Ε., στη πραγματικότητα, ο ρόλος του χονδρικού εμπορίου υπερβαίνει κατά πολύ τον υφιστάμενο ορισμό, ο οποίος, μεταξύ άλλων, δεν καταγράφει τη σημασία και την αξία των υπηρεσιών που συνδέονται με τη διανομή αγαθών. Είναι λοιπόν πλέον ανάγκη να αναγνωρίσουμε στην Ε.Ε. τον ρόλο του χονδρικού εμπορίου που βελτιστοποιεί τη διανομή των αγαθών σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, που παρέχει τεχνογνωσία σε επαγγελματίες και υπηρεσίες στους καταναλωτές. Σκοπός της E.Ε. είναι ο προβληματισμός των χονδρεμπόρων για τον αντίκτυπο της ψηφιοποίησης στην εφοδιαστική αλυσίδα και για το πώς το επιχειρηματικό μοντέλο μετασχηματίζεται ως αποτέλεσμα της ψηφιακής καινοτομίας.

Η E.Ε. προτίθεται να αντιμετωπίσει τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χονδρέμποροι από την ψηφιακή τεχνολογία και τον τρόπο με τον οποίο η τυποποίηση μπορεί να υποστηρίξει και να διευκολύνει τις εμπορικές σχέσεις B2B, καθώς και τις περαιτέρω ψηφιακές τάσεις που θα επηρεάσουν στο μέλλον την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η στρατηγική της χονδρικής πώλησης προβλέπει τη συστηματική εφαρμογή της “εμβέλειας” του χονδρεμπορίου, τόσο στον προβληματισμό όσο και στην υπεράσπιση αλλά και την επικοινωνία. Τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται για την αναθεώρηση του κανονισμού, αφορούν απόψεις για βελτίωση και υποβολή προτάσεων για ορθές πρακτικές. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ε.Ε. σύντομα θα ολοκληρώσει την επικαιροποίηση της μελέτης για το χονδρικό εμπόριο, ενώ θα επικεντρωθεί αρχικά στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης και μέλος του δ.σ.της EuroCommerce επισημαίνει:

«Στην Ελλάδα, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα ευρωπαϊκά βήματα εκσυγχρονισμού του χονδρικού εμπορίου, το οποίο μπορεί να προσδώσει προστιθέμενη αξία και να συμβάλει σημαντικά στην ελληνική οικονομία. Σαφέστατα, δεν είμαστε μία βιομηχανική χώρα και έχουμε την ανάγκη της συστηματικής εφαρμογής της χονδρεμπορικής «εμβέλειας», καθώς και μεγαλύτερης επιλογής εμπορικών εταίρων σε περισσότερες χώρες. Η Ελλάδα, με την μεγάλη ανάπτυξη του λιμανιού του Πειραιά, έχει τις δυνατότητες να γίνει το μεγαλύτερο χονδρεμπορικό κέντρο της Ν.Α. Ευρώπης. Αξίζει να το προσπαθήσουμε!..».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: