Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Εγκρίθηκε από την EBRD το ελληνικό πλαίσιο για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Χωρίς κατηγορία στις 10/03/2017

Ύψους 300 εκ. ευρώ

|> Το διοικητικό συμβούλιο της EBRD ενέκρινε το Ελληνικό Πλαίσιο Επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΕΑΠΕ) ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας της χώρας.

Το επενδυτικό πλαίσιο της Τράπεζας θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις (1) στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, (2) στη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και στην ενίσχυση της δυναμικότητας των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στοχεύοντας στη βελτίωση της αποδοτικότητας, τον περιορισμό των απωλειών και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Ελληνικό σύστημα.

Το επενδυτικό πλαίσιο έρχεται να συμπληρώσει την πρόσφατη υιοθέτηση από την χώρα ενός νέου καθεστώτος στήριξης της ανανεώσιμης ενέργειας βασισμένο περισσότερο στις συνθήκες της αγοράς, το οποίο εισάγει την εφαρμογή ανταγωνιστικών δημοπρασιών ώστε να αντικαταστήσει τα καθορισμένα τιμολόγια. Επίσης το ΕΠΕΑΠΕ ανταποκρίνεται στο στόχο της χώρας να προσθέσει 2.4 GW ισχύ ανανεώσιμης ενέργειας έως το 2020.

Το ΕΠΕΑΠΕ στοχεύει στην προσέλκυση των αναγκαίων επενδύσεων και εμπορικών χρηματοδοτήσεων που θα βοηθήσουν την χώρα να αναπτύξει την τεράστια δυναμική της στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής, αιολικής, γεωθερμικής ενέργειας και της βιομάζας. Η ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα περιορίσει την εξάρτηση της Ελλάδας από τα ορυκτά καύσιμα και τις εισαγωγές ενέργειας, βελτιώνοντας το ισοζύγιο πληρωμών της χώρας. Παράλληλα, η ετήσια μείωση εκπομπών CO2 αναμένεται να ανέλθει στους 500.000 τόνους ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα.

Ένα από τα πρώτα υπό-έργα που η Τράπεζα εξετάζει κάτω από το ΕΠΕΑΠΕ, είναι η χρηματοδότηση ενός αιολικού πάρκου 43MW που θα κατασκευαστεί από τη Volterra A.E., μία ελληνική εταιρεία ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που ανήκει στον Ελληνικό κατασκευαστικό όμιλο J&P Avax.

Ο νέος επικεφαλής στον τομέα Ηλεκτρισμού και Ενέργειας της EBRD, Harry Boyd-Carpenter, δήλωσε:

«Το εν λόγω πλαίσιο αποτελεί μια επένδυση ορόσημο της EBRD στην Ελλάδα, που θα δώσει στην Τράπεζα την ευκαιρία να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης του νέου καθεστώτος στήριξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συνεπώς θα βοηθήσει τη χώρα να εκπληρώσει τους στόχους της για την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς επίσης και να επιτύχει την μείωση των εκπομπών ρύπων. Το ΕΠΕΑΠΕ της EBRD θα ενισχύσει την Ελληνική οικονομία, καθιστώντας την πιο φιλική προς το περιβάλλον, ανθεκτικότερη και ανταγωνιστικότερη».

Τα υπο-έργα του ΕΠΕΑΠΕ θα πρέπει να είναι 100% συμβατά με το σχεδιασμό της EBRD για την πράσινη ενέργεια (EBRD Green Economy Transition). Στόχος της Τράπεζας είναι να αυξήσει τις ετήσιες επενδύσεις της στον τομέα της πράσινης ενέργειας στο 40% μέχρι το 2020. Ο φιλοπεριβαλλοντικός (πράσινος) είναι ένας από τους έξι πυλώνες, τους οποίους η Τράπεζα έχει εντοπίσει – μαζί με την ανταγωνιστικότητα, την ενσωμάτωση, τη χρηστή διακυβέρνηση, την ανθεκτικότητα και την ενοποίηση – ως βασικά στοιχεία μιας υγιούς οικονομίας.

Η EBRD άρχισε να επενδύει στην Ελλάδα σε προσωρινή βάση το 2015 με σκοπό να στηρίξει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας. Μέχρι σήμερα, η Τράπεζα έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους περίπου 850 εκατομμυρίων ευρώ σε 17 έργα στους τομείς της χρηματοοικονομίας, της ενέργειας, των υποδομών και της αγροδιατροφής.

Απάντηση