Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Νέο έργο πληροφορικής για λογαριασμό του υπ. Εξωτερικών

ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ στις 14/03/2022

Η Q&R ανέλαβε τον μετασχηματισμό και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις ελληνικές Προξενικές Αρχές παγκοσμίως

|> Την υλοποίηση του έργου «Μετασχηματισμός Διαδικασιών Προξενικών Υπηρεσιών» του Υπουργείου Εξωτερικών, ανέλαβε η Ένωση Εταιρειών “VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ. – QUALITY & RELIABILITY A.E.” από την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), συνολικού προϋπολογισμού 3.911.290,32 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Στην Ένωση η Q&R συμμετέχει με 51% και η Vodafone με 49%.

Αντικείμενο του έργου είναι ο μετασχηματισμός και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Προξενικές Αρχές του υπουργείου παγκοσμίως με στόχο αφ’ ενός:

 • την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και αφετέρου
 • την διεκπεραίωση αιτημάτων χωρίς την φυσική παρουσία των πολιτών για αιτήματα σχετικά με: Πιστοποιητικά, Ληξιαρχικές πράξεις, Διαβατήρια, Στρατολογικά, Πληρεξούσια, Μετοικεσίες, Φορολογικά, κ.α.

Με το έργο αυτό αναμένεται να επιτευχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των Προξενικών Διαδικασιών αξιοποιώντας τεχνολογίες αιχμής όπως.

 • υπηρεσίες εικονικής υποβοήθησης (virtual assistant),
 • χρήση τεχνικής νοημοσύνης
 • ψηφιακή υποβολή εγγράφων και
 • διασύνδεση με ψηφιακές πλατφόρμες της Γενικής Κυβέρνησης.

Οι υποστηριζόμενες διαδικασίες θα προσφέρονται σε 24ωρη βάση σε 19 διαφορετικές γλώσσες, μεταξύ των πολιτών με τις Προξενικές Αρχές προσφέροντας:

 • Απαντήσεις σε ποικίλα καθημερινά ερωτήματα των πολιτών
 • Οδηγίες για την διεκπεραίωση ερωτημάτων – αιτημάτων μέσω εικονικού βοηθού
 • Ψηφιοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτημάτων
 • Προσδιορισμός ημέρας και ώρας παραλαβής αιτούμενων εγγράφων στις περιπτώσεις που απαιτείται ταυτοπροσωπία
 • Ηλεκτρονική πληρωμή των προξενικών τελών από τους πολίτες για τις διοικητικές πράξεις των Αρχών.

Το έργο αναβαθμίζει το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει υπουργείο Εξωτερικών με την:

 • Ανάδειξη του ΥΠΕΞ ως οργανισμού που παρέχει ουσιαστική και άμεση πληροφόρηση και υποστήριξη σε αιτήματα πολιτών.
 • Ταχύτητα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών των ενδιαφερομένων.
 • Βελτίωση εικόνας του ΥΠΕΞ.
 • Παροχή δυνατότητας on line λήψης δεδομένων από τις Κεντρικές Υπηρεσίες.
 • Επίτευξη αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και των παρεχόμενων υπηρεσιών.
 • Βελτίωση επιχειρησιακής λειτουργίας των Προξενικών Αρχών.
 • Εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους.
 • Επίτευξη υψηλού βαθμού τυποποίησης, ακρίβειας, ποιότητας και ταχύτητας εξυπηρέτησης.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες

Η Q&R, έχει υλοποιήσει και υποστηρίζει την παραγωγική λειτουργία σύνθετων και κρίσιμων Πληροφοριακών Συστημάτων, βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, για πολλούς οργανισμούς και επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα τριάντα χρόνια λειτουργίας της έχει συμβάλει σημαντικά με την τεχνογνωσία της και τα καινοτόμα προϊόντα λογισμικού που έχει αναπτύξει, στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην δημιουργία αξίας και ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μέσω της τεχνολογίας, για τους πελάτες της.

Στο πελατολόγιο της Q&R συμπεριλαμβάνονται σήμερα περισσότερες από 250 μεγάλοι οργανισμοί και επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα. Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες η εταιρεία αναπτύσσει νέες λύσεις στο χώρο των cloud services, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες ειδικά σχεδιασμένες για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Απάντηση