Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Όταν η βοήθεια στους μετανάστες δεν θεωρείται έγκλημα

ΕU,Κοινωνια στις 27/09/2018

Θέμα συζήτησης σήμερα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών της ΕΕ

|> Η ανάγκη διάκρισης μεταξύ διακινητών ανθρώπων και ατόμων και ανθρωπιστικών οργανώσεων που βοηθούν παράτυπους μετανάστες θα συζητηθεί σήμερα Πέμπτη 27/9, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών.

Οι ευρωβουλευτές εκφράζουν την ανησυχία τους για την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι ανθρωπιστικοί φορείς που βοηθούν παράτυπους μετανάστες, επειδή σύμφωνα με την υφιστάμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν ποινικές κυρώσεις. Η οδηγία του 2002 για την «υποβοήθηση» (διευκόλυνση) προβλέπει ποινικές κυρώσεις για όσους «διευκολύνουν» την παράτυπη είσοδο, διέλευση ή διαμονή μεταναστών.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζεται σε ψήφισμα του ΕΚ που υιοθετήθηκε από την ολομέλεια τον περασμένο Ιούλιο, η ισχύουσα νομοθεσία δίνει επίσης στα κράτη μέλη την εξουσία να εξαιρέσουν την ανάληψη «ανθρωπιστικής» δράσης από τον κατάλογο εγκλημάτων. Το ΕΚ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι μέχρι στιγμής λίγες χώρες της ΕΕ έχουν ενσωματώσει την εξαίρεση αυτή στις εθνικές τους νομοθεσίες.

Οι ευρωβουλευτές θα ανταλλάξουν απόψεις με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Frontex (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) και της γαλλικής κυβέρνησης σχετικά με την εφαρμογή τής εν λόγω νομοθεσίας. Θα ακούσουν επίσης μαρτυρίες εργαζόμενων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις οι οποίοι συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο.

Απάντηση