Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Θα έβγαιναν στην αγορά 21 τόνοι καφέ με έντομα, αλλά τους… βγήκε “πικρός”!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 14/12/2015

Προέλευση από Ινδία

Στην απαγόρευση εισαγωγής φορτίου άφρυκτου καφέ συνολικού καθαρού βάρους 21000 κιλών προέλευσης Ινδίας, προχώρησαν οι ελεγκτές τροφίμων του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, στο πλαίσιο των συστηματικών ελέγχων που πραγματοποιούν στους χώρους των τελωνείων του Πειραιά.

Συγκεκριμένα, κατά τον διενεργηθέντα επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο στο χώρο του Ε’ Τελωνείου του Πειραιά, οι ελεγκτές εντόπισαν και απαγόρευσαν την εισαγωγή 350 σάκκων με άφρυκτο καφέ προέλευσης Ινδίας, συνολικού καθαρού βάρους 21.000 κιλών, λόγω παρουσίας ζώντων εντόμων.

Το συγκεκριμένο φορτίο καφέ θα καταστραφεί ή θα επαναποσταλεί στη χώρα καταγωγής του.

Απάντηση