Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Και τον Δεκέμβριο ήταν θετικό το ισοζύγιο της απασχόλησης το έτος 2022

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 28/01/2023

Σύμφωνα με στοιχεία του ‘’ΕΡΓΑΝΗ’’ έγιναν 2.911.305 προσλήψεις και 2.838.458 αποχωρήσεις

|> Θετικό ήταν το ισοζύγιο της απασχόλησης τόσο τον Δεκέμβριο και συνολικά το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος ‘’ΕΡΓΑΝΗ’’.

Συγκεκριμένα στο δωδεκάμηνο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.911.305 και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.838.458 (1.734.032 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων  ορισμένου χρόνου και 1.104.426 οικειοθελείς αποχωρήσεις). Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του 2022 του έτους ήταν θετικό κατά 72.847 θέσεις εργασίας.

Τον Δεκέμβριο οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 204.101 ενώ οι αποχωρήσεις σε 195.234 (69.282 οικειοθελείς αποχωρήσεις και 125.952 καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου). Συνεπώς το ισοζύγιο του Δεκεμβρίου ήταν θετικό κατά 8.867 θέσεις εργασίας.

Τα στοιχεία του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για τον Δεκέμβριο του 2022 και το σύνολο του έτους επιβεβαιώνουν την θετική πορεία της αγοράς εργασίας τα τελευταία 3,5 χρόνια, παρά τις προκλήσεις και τα εμπόδια που ανέκυψαν κατά την περίοδο αυτή. Υπενθυμίζεται ότι από την ετήσια έκθεση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για το 2022 η οποία βασίζεται στον πίνακα προσωπικού που υποβάλουν ετησίως όλοι οι εργοδότες, προκύπτει αύξηση του αριθμού των εργαζομένων κατά 13,3% σε σχέση με το 2019 και των μέσων μηνιαίων αποδοχών κατά 12,4%.

(σε θέσεις εργασίας) Δεκέμβριος  2022

( 1 )

Δεκέμβριος         2021

( 2 )

Διαφορά

(1 – 2)

Έτος 2022

(3)

Έτος 2021

(4)

Διαφορά

(3-4)

Ι. Προσλήψεις 204.101 193.008 11.093 2.911.305 2.395.429 515.876
     ΙΙ. Αποχωρήσεις* 195.234 195.606 -372 2.838.458 2.262.347 576.111
Α. Καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου  και λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου 125.952 118.663 7.289 1.734.032 1.287.005 447.027
Β. Οικειοθελείς  αποχωρήσεις 69.282 76.943 -7.661 1.104.426 975.342 129.084
       ΙΙΙ. Ισοζύγιο (Ι-ΙΙ) 8.867 -2.598 11.465 72.847 133.082 -60.235

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: