Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Καθορίζονται μειωμένα ναύλα κατά 2,6% σε ορισμένα δρομολόγια

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 05/05/2015

Μείωση στις τιμές των εισιτηρίων σε ορισμένες γραμμές της ακτοπλοΐας μετά από υπουργική απόφαση! Η μείωση είναι της τάξης του 2,6% και γίνεται με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (επιδοτούμενες γραμμές).

Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ και πέρυσι ο ετήσιος δείκτης τιμών καταναλωτή ήταν μειωμένος κατά 1,7%, με απόφαση του πρώην υπουργού δεν πραγματοποιήθηκε καμία μείωση! Οι μειώσεις αυτές αφορούν τις επιδοτούμενες γραμμές καθώς και ελεύθερες γραμμές μεταξύ λιμένων που η διακίνηση επιβατών δεν υπερβαίνει κατά περίπτωση τους 150.000 ή τους 300.000 επιβάτες.

Για τις ελεύθερες γραμμές οι τιμές αυτές δεν είναι δεσμευτικές αλλά είναι ενδεικτικές και το υπουργείο παρεμβαίνει σε ειδικές περιπτώσεις, όταν ενεργοποιείται η διαδικασία διερεύνησης εναρμονισμένων πρακτικών (καρτέλ).

Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του ΥΕΝ, η κυβέρνηση μελετά παρεμβάσεις για περαιτέρω μείωση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, οι οποίες ιδιαίτερα σε ορισμένες γραμμές είναι δυσανάλογα υψηλές, επιβαρύνοντας κυρίως τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

Απάντηση