Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κυριακάτικη πρεμιέρα για το νέο Δημοτικό Συμβούλιο

Εν Δημω στις 08/09/2019

Καλούνται τα μέλη να εκλέξουν Προεδρείο, Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

|> Πρόσκληση προς τον δήμαρχο Πειραιά και τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή: των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, απευθύνει για σήμερα Κυριακή 8/9 (ώρα 13:00), ο προεδρεύων σύμβουλος Ευάγγελος Μαρινάκης.

Η ειδική συνεδρίαση θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 & 74 του ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του ν. 4555/ 2018 & 2 του ν. 4623/2019 αντίστοιχα & σύμφωνα με τις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. 87/20.8.2019 & 90/21.8.2019.

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Απάντηση