Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του δήμου Πειραιά για το 2016

Χωρίς κατηγορία στις 11/03/2016

Τι προβλέπει

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία ο Προϋπολογισμός του δήμου Πειραιά για το 2016 στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης,  κατά τη εισήγησή του, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό ρεαλιστικό, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως η κατάρτισή του βασίστηκε στη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, την υπευθυνότητα, την ειλικρίνεια και τη διαφάνεια. Και τόνισε:

«Συζητάμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, τον προϋπολογισμό του 2016 του Δήμου μας, σε συνθήκες κρίσης, εσωτερικής και ευρωπαϊκής, οικονομικής και κοινωνικής, όπου η χώρα μας εξακολουθεί να είναι στο επίκεντρο.

Παράλληλα, υπάρχει και το πρόβλημα του προσφυγικού-μεταναστευτικού, που τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη είχε ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας, χωρίς την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων παρά τη μεταβίβαση πολλαπλών αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Και δεν έφταναν όλα αυτά, ερχόμαστε σε αυτή την ζοφερή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση, να έχουμε περικοπή των θεσμοθετημένων πόρων περίπου κατά 60% και στη συνέχεια στη μη απόδοση αυτών τόσο για τις λειτουργικές μας ανάγκες,  όσο και για τις επενδυτικές μας ανάγκες.

Είχαμε καθυστερήσει τη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ευτυχώς το τελευταίο τρίμηνο τετράμηνο είχαμε σημαντική επιτάχυνση. Κατακόρυφη αύξηση των αρμοδιοτήτων χωρίς ανάλογους πόρους και κάθετη μείωση του προσωπικού, συνέπεια συνταξιοδοτήσεων και απαγόρευσης προσλήψεων για την αναπλήρωση των κενών θέσεων.

Κληθήκαμε λοιπόν να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του 2016 του Δήμου μας, λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά τα δεδομένα που προανέφερα και στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία περί σύνταξης προϋπολογισμού.

Η ΚΥΑ 26945 31/7/2015 παρέχει σαφείς οδηγίες για την κατάρτιση των προϋπολογισμών. Και ο φετινός προϋπολογισμός στηρίχθηκε στις βασικές αρχές που πρέπει να τον διέπουν. Τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, την υπευθυνότητα, τη διαφάνεια, την ειλικρίνεια, την καθολικότητα και την ειδίκευση των πιστώσεων.

Ο προϋπολογισμός έχει διττή έννοια: από τη μια είναι ένα εργαλείο δέσμευσης των πολιτικών επιλογών της κάθε Δημοτικής Αρχής και από την άλλη επικυρώνει τη νομιμότητα αυτών που πρόκειται να εκτελεστούν.

Ο προϋπολογισμός είναι η κορυφαία πράξη του Δήμου γιατί καθορίζει τους στόχους, εξειδικεύοντας και ποσοτικοποιώντας δράσεις και αποτελεί εν γένει ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία λειτουργίας μιας διοίκησης.

Δεν θα μπορούσε λοιπόν, με όσα προανέφερα ο φετινός προϋπολογισμός του 2016 να μην είναι λιτός, όσο λιτός ήταν και το 2015 γιατί έτσι μόνο θα ήταν ρεαλιστικός και υλοποιήσιμος.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού, τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα στάδια και οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι ευελπιστούμε, επειδή ανοίγουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ σε δύο τρείς μήνες το αργότερο, ότι θα μπορέσουμε να υποβάλουμε την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, να αντλήσουμε τα κεφάλαια που σκοπεύουμε να αντλήσουμε, ώστε να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτών των οποίων είχαμε δεσμευτεί προεκλογικά και το οποίο στηριζόταν από τότε και ως προεκλογική δέσμευση, αλλά και στη συνέχεια, στη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς πόρους και άλλα τομεακά προγράμματα».

Η Εισήγηση της αντιδημάρχου Οικονομικών Αθηνάς Γλύκα – Χαρβαλάκου

glyka-xarvalakou«Εισάγεται προς ψήφιση  ο Προϋπολογισμός του 2016 του Δήμου μας, σε συνθήκες κρίσης τόσο Εσωτερικής με πεδία εκδήλωσης την Οικονομία και την Κοινωνική συνοχή όσο και Ευρωπαϊκής όπου δυστυχώς η χώρα μας εξακολουθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Ο Προϋπολογισμός με την ευρεία έννοια του όρου είναι η έκφραση της πολιτικής βούλησης της διοίκησης του Δήμου για την εφαρμογή του οικονομικού προγράμματός της, εντός ενός έτους.

Για το λόγο αυτό, η συζήτηση του προϋπολογισμού είναι μια κορυφαία στιγμή για τα συλλογικά όργανα του Δήμου και αποτελεί πεδίο ανταλλαγής απόψεων και θέσεων που θα πρέπει να συνεισφέρουν στη βελτίωσή του για την επίτευξη των στόχων του Δήμου.

Ο προϋπολογισμός έχει διττή έννοια από τη μια είναι ένα εργαλείο δέσμευσης των πολιτικών επιλογών της κάθε Δημοτικής Αρχής και από την άλλη επικυρώνει τη νομιμότητα αυτών που πρόκειται να εκτελεστούν. Ο προϋπολογισμός είναι η κορυφαία πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί :
* Καθορίζει και οριοθετεί τους στόχους.
* Εξειδικεύει και ποσοτικοποιεί τις τοπικές πολιτικές.
* Αλλά πάνω απ’ όλα είναι εργαλείο διοίκησης.

Με τη νομική έννοια του όρου, προϋπολογισμός είναι η διοικητική πράξη με την οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και τα έξοδα του Δήμου για το επόμενο οικονομικό έτος. Ως εκ τούτου βασική προϋπόθεση της νομιμότητας των δαπανών είναι η πρόβλεψη τους στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2016 αντανακλά τις συνθήκες μέσα στις οποίες λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δηλαδή στην ανάγκη άσκησης περιοριστικής πολιτικής στις δαπάνες γενικότερα, με υποχρέωση συγκράτησης αυτών στα χαμηλότερα δυνατά επίπεδα, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας.
Έτσι, λοιπόν, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να κινηθεί στην επεξεργασία και υλοποίηση ενός προϋπολογισμού, ο οποίος λαμβάνει υπόψη τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που προκύπτουν από τις ιδιαιτερότητες, τα πραγματικά μεγέθη και οικονομικά δεδομένα των προηγούμενων ετών.

Η οικονομική κρίση που βιώνουμε όλοι μας έχει δημιουργήσει οικονομική ασφυξία σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες πόσο μάλλον και στους Ο.Τ.Α.
Το γεγονός αυτό αντανακλάται και στον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2016 όπου προβλέπει για τους Δήμους χρηματοδότηση  2,571 δις ευρώ συνολικά, ενώ έπρεπε να αποδίδονται συνολικά 4,079 δις ευρώ.

Παράλληλα σειρά οικονομικών μέτρων αλλά και αδυναμίες της Γενικής Κυβέρνησης επιβαρύνουν το οικονομικό τοπίο για το σύνολο των Δήμων της Χώρας καθώς για πρώτη φορά επιβάλλεται φορολόγηση των Δήμων με 26% επί των εσόδων τους από ακίνητη περιουσία ενώ ταυτόχρονα επιβάλλεται και Φ.Π.Α. σε διάφορες υπηρεσίες του Δήμου. Ακόμα και οι πιστώσεις της ΣΑΤΑ έρχονται με σημαντική καθυστέρηση.
Δεν μπορεί να μην αναφερθεί η κυβερνητική απαίτηση για απόδοση εκ μέρους των Δήμων των ταμειακών τους διαθεσίμων στο έτος 2015 , καθώς επίσης, και η κυβερνητική  σκέψη για επιχορήγηση από τους Δήμους των νοσοκομείων περιφέρειάς τους, η οποία εν τέλει δεν υλοποιήθηκε.
Παράλληλα, δεν έχει υπάρξει καμία νομοθετική πρωτοβουλία για ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως θα μπορούσε αυτή να λάβει χώρα με συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση περί επιβολής τελών υπόγειας διέλευσης στις ΔΕΚΟ υπέρ των Δήμων.

Κληθήκαμε λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι να συντάξουμε τον προϋπολογισμό του 2016 του Δήμου μας λαμβάνοντας υπόψη σοβαρά τα δεδομένα που προανέφερα και στα πλαίσια που ορίζει η νομοθεσία περί σύνταξης προϋπολογισμού.

Το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης του προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα δεσμευτικό,  δεν αφήνει περιθώρια για πειραματισμούς.

Η ΚΥΑ 26945/31-7-2015 παρέχει σαφείς οδηγίες. Και ο φετινός προϋπολογισμός στηρίχθηκε στις βασικές αρχές που πρέπει να τον διέπουν, την Χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, την υπευθυνότητα, την διαφάνεια, την ειλικρίνεια την καθολικότητα και την ειδίκευση των πιστώσεων.

Σαν Δημοτική αρχή που αναλάβαμε πριν ένα χρόνο, θεωρώ ότι πετύχαμε τους στόχους που θέσαμε στον αρχικό μας προϋπολογισμό και αυτό αποδεικνύεται μέσω της αύξησης των  ποσοστών υλοποίησης του.

Πάνω σ’ αυτά τα δεδομένα στηρίχθηκε και ο φετινός προϋπολογισμός. Δεν θα μπορούσε άλλωστε με όσα προανέφερα ο φετινός προϋπολογισμός του 2016 να μην είναι ρεαλιστικός, υλοποιήσιμος, αποτελεσματικός, αλλά και προσαρμοσμένος στα σημερινά δεδομένα της σοβαρής οικονομικής κρίσης.

Όσο αφορά στο σκέλος των Εσόδων αυτά αναλύονται ως εξής:
1. Τα Τακτικά Έσοδα ανέρχονται σε 89.259.172 €.
2. Τα Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις) ανέρχονται σε 1.699.222 €.
3. Τα Έσοδα παρελθόντων ετών ανέρχονται σε 5.903.200 €.
4. Τα Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη  ανέρχονται σε 79.381.512 €.
5. Οι Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων ανέρχονται σε 13.772.748€.
6. Το  Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους ανέρχεται σε 23.143.628 €.
7. Οι Επιχορηγήσεις για επενδύσεις ανέρχονται σε 19.949.611 €.

Όσο αφορά στο σκέλος των Εξόδων αυτά αναλύονται ως εξής:
1. Οι Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ανέρχονται σε 35.273.195 €.
2. Οι Αμοιβές και παροχές τρίτων ανέρχονται σε 10.686.846 €.
3. Οι Φόροι – τέλη, λοιπά γενικά έξοδα ανέρχονται σε 2.702.956 €.
4. Τα Τοκοχρεολύσια δανείων ανέρχονται σε 10.444.502 €.
5. Οι Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών ανέρχονται σε 3.980.404 €.
6. Οι Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα ανέρχονται σε 44.439.529 €.
7. Οι Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. ανέρχονται σε 11.350.545 €.
8. Οι Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις ανέρχονται σε 90.439.422 €.

Όσο αφορά στο σκέλος των Επενδύσεων αυτές αναλύονται ως εξής:
1. Οι Αγορές ανέρχονται σε 5.807.885 €.
2. Τα Έργα ανέρχονται σε 17.375.670 €.
3. Οι Μελέτες ανέρχονται σε 554.398 €.
4. Το Αποθεματικό ανέρχεται σε 3.742,62 €.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μερικές επισημάνσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τον Προϋπολογισμό του 2016, του Δήμου μας.
1. Ο Προϋπολογισμός του 2016 είναι μειωμένος σε σχέση με τον Προϋπολογισμό του 2015 κατά 6.076.040,43 € ως αποτέλεσμα εξορθολογισμού και προσέγγισης στη πραγματικότητα,  των μεγεθών του.
2. Τα τοκοχρεολύσια των δανείων του Δήμου μας ανέρχονται για το 2016 σε 10.444.502,00 € ενώ το 2015 καταβλήθηκαν μόνο 2.000.000,00 €. Δηλαδή το 2016 θα καταβάλλουμε 8.444.502 € παραπάνω για κάλυψη των δανειακών μας υποχρεώσεων.
3. Επιπρόσθετα θα καταβάλλουμε ποσό 367.000 € για ΕΝΦΙΑ του Δήμου μας καθώς και 800,000 € ως Φόρο Εισοδήματος.
4. Πλέον των ανωτέρω ποσό 2.000.000 € περίπου ως κόστος μισθοδοσίας αφορά το προσωπικό που μεταφέρθηκε στον Δήμο μας καθώς και το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
5. Η εφαρμογή του 5% παρακράτησης από τους ΚΑΠ μας, για την οφειλή ποσού 11.000.000 ευρώ περίπου που παραλάβαμε από την προηγούμενη δημοτική αρχή , επιβαρύνει τον προϋπολογισμό μας για το 2016 με ποσόν 877.000 ευρώ.
6. Τέλος , μεγάλο στοίχημα για την Δημοτική μας Αρχή είναι το ασφαλές ξεκαθάρισμα του μητρώου οφειλετών, το οποίο είναι ένα αγκάθι, που παραλάβαμε  αλλά φρονώ ότι αυτό το στοίχημα θα το κερδίσουμε.

Ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας για το έτος 2016 αποτελεί τον πιο εξορθολογισμένο και πραγματικό Προϋπολογισμό ο οποίος έχει συνταχθεί ποτέ γεγονός για το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τις υπηρεσίες και το προσωπικό που ασχολήθηκε με την σύνταξη και ολοκλήρωση του».

Απάντηση