Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κλειστά τα σχολεία στην Αττική λόγω της κακοκαιρίας

Κοινωνια στις 27/09/2018

Αύριο Παρασκευή λόγω των εντόνων καιρικών φαινομένων 

|> Λόγω των ιδιαίτερα έντονων και επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και της επαγόμενης δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων και μετακίνησης των μαθητών, με απόφαση της περιφερειάρχη Αττικής  Ρένας Δούρου, αύριο Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου θα παραμείνουν κλειστά όλα τα σχολεία Α’Βάθμιας και Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής.

Η σχετική εγκύκλιος αναφέρει:

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Έχοντας υπ΄όψιν:

1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΚΕΦ.Ε΄ άρθρο 186) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Το άρθρο 4 του Π.Δ.79/2017 (ΦΕΚ 109/τ.Α΄/1-08-2017)

Την με αρ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία εγκρίνει τη με αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται – επικαιροποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.

Τις έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Σε συνεννόηση με τους Δήμους τη διακοπή μαθημάτων την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018, όλων των σχολείων Α’ Βάθμιας και Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης όλων των Δήμων της Π.Ε. Πειραιά εξαιτίας των ιδιαίτερα έντονων καιρικών φαινομένων που είναι σε εξέλιξη και της επαγόμενης δυσκολίας λειτουργίας των σχολείων και μετακίνησης των μαθητών.

Απάντηση