Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κορκίδης: Η ισοτιμία ευρώ και δολαρίου ευνοεί την ελληνική αγορά

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 13/03/2015

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής τον Ιανουάριο του 2015 το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκε κατά -21%. Η συνολική αξία των εξαγωγών τον Ιανουάριο του 2015 διαμορφώθηκε, στο ποσό των 1.863,6 εκατ. ευρώ (2.172,3 εκατ. δολάρια), έναντι 2.137,4 εκατ. ευρώ (2.917,8 εκατ. δολάρια) τον ίδιο μήνα του 2014, καταγράφοντας πτώση -12,8%. Η αξία των εξαγωγών όμως, χωρίς τα πετρελαιοειδή, εμφάνισε αύξηση 105 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,2%. Σε ό ,τι αφορά τη συνολική αξία των εισαγωγών το ίδιο διάστημα, ανήλθε στο ποσό των 3.130,5 εκατ. ευρώ (3.627,1 εκατ. δολάρια), έναντι 3.740,4 εκατ. ευρώ (5.075,8 εκατ. δολάρια) τον ίδιο μήνα του 2014, παρουσιάζοντας μείωση -16,3%. Η αντίστοιχη μεταβολή, χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση 89,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,8%.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε τον Ιανουάριο του 2015 σε 1.266,9 εκατ. ευρώ (1.454,8 εκατ. δολάρια), έναντι 1.603,0 εκατ. ευρώ (2.158,0 εκατ. δολάρια) τον Ιανουάριο του 2014, σημειώνοντας σημαντική πτώση. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το έλλειμμα μειώθηκε κατά 15,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,4%.
Η καθοδική πορεία του ευρώ, έναντι του δολαρίου από τις αρχές του έτους, κατά 12% στο 1,05 το χαμηλότερο επίπεδο από το 2003, σε συνδυασμό και με τη χαμηλή τιμή του πετρελαίου, παίζει καθοριστικό ρόλο και σαφώς δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στο εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε:

«Είναι εμφανές ότι, τα πετρελαιοειδή καθορίζουν το ύψος των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδας και διαμορφώνουν αρνητικό ή θετικό πρόσημο, τόσο στις εισαγωγές, όσο και τις εξαγωγές μας. Ο συνδυασμός της μείωσης ισοτιμίας ευρώ/δολαρίου και της χαμηλής τιμής του πετρελαίου, είναι από τους βασικούς λόγους, που συρρίκνωσαν την αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών το πρώτο μήνα του έτους, δίνοντας, όμως, αναπτυξιακή προοπτική, εάν βεβαίως λυθεί σύντομα το πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας στην αγορά.
Η εικόνα στην ελληνική αγορά είναι μικτή και δημιουργεί αντίρροπες δυνάμεις, αλλά θεωρώ με περισσότερα θετικά στοιχεία, παρά το γεγονός ότι απαιτούνται περίπου 21 δις ευρώ ετησίως για αγορά καυσίμων και ενέργειας από τρίτες και εκτός ευρωζώνης χώρες. Η σχεδόν απόλυτη ισοτιμία, ευνοεί τις εξαγωγές ελληνικών τροφίμων, ποτών, καπνού και πρώτων υλών σε τρίτες χώρες, ενώ δεν επηρεάζει τις εμπορικές συναλλαγές από και προς τις χώρες εντός Ευρωζώνης. Η υποτίμηση του ευρωπαϊκού νομίσματος, έναντι του δολαρίου, σε μία εθνική οικονομία με δύο βασικούς πυλώνες εσόδων τη Ναυτιλία και τον Τουρισμό, όπου οι συναλλαγές γίνονται διεθνώς σε δολάρια, ευνοεί την “ευρωποίηση” του ισχυρού δολαρίου, για αγορές αγαθών και υπηρεσιών, στην ελληνική αγορά».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: