Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Κυριακή των Βαΐων

FLASH στις 05/04/2015

Ο συνάναρχος και συναΐδιος Υιός, και Λόγος του Πατρός, επί πώλου αλόγου, ήλθε σήμερον καθεζόμενος, επί την πόλιν Ιερουσαλήμ· παίδες ανευφήμησαν, μετά βαΐων και κλάδων. Ωσαννά εν τοις υψίστοις, τω ελθόντι σώσαι εκ πλάνης άπαν το γένος ημών.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: