Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μέχρι την Παρασκευή οι δηλώσεις για το σεμινάριο τού “Jean Monnet” ΕΚΠΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΗ στις 04/05/2016

Διεξαγωγή: 9-10 Μαΐου

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων στην Εποχή της Κρίσης: (ΕΣΠΑ, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα και Ενίσχυση ΜΜΕ).

Το σεμινάριο απευθύνεται σε πτυχιούχους (ή φοιτητές) ΑΕΙ και ΤΕΙ όλων των επιστημονικών κατευθύνσεων, σε νέους επιχειρηματίες, στελέχη επιχειρήσεων, οικονομικούς διευθυντές, υπεύθυνους διαχείρισης προγραμμάτων, συμβούλους επιχειρήσεων και φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να εμβαθύνουν στο εν λόγω γνωστικό αντικείμενο.

Θεματικές Ενότητες

· Υγιής Νεοφυής Επιχειρηματικότητα & Αυτοαπασχόληση
· Επενδυτική Προτεραιότητα ή Δημιουργία Νέων Καινοτόμων επιχειρήσεων
· Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Εργαλεία (COSME, SME instrument, INTERREG)
· Τραπεζικός Δανεισμός
· Διοικητικός & Οικονομικός έλεγχος του έργου
· Ολοκλήρωση & Πιστοποίηση έργου
· Ενίσχυση ΜΜΕ Τουρισμού με σκοπό τον Εκσυγχρονισμό
· Αναβάθμιση ΜΜΕ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στις Νέες αγορές
· Ποιοτική αναβάθμιση παρεχόμενων υπηρεσιών
· Προσαρμογή των εργαζομένων στις νέες απαιτήσεις Ανάπτυξης του Επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Εισηγητές

  • Michel Jean Pappe, π. γενικός δ/ντης Διαχειριστικού Φορέα ΕΣΠΑ (ΑΝ.ΔΙ.Α), γενικός επιχειρησιακός διευθυντής, Capital Partners LCC, π. γενικός διευθυντής HELASOD Group, Senior Partner & CEO Spartan Investment Group.
  • Ευδοκία Μαυρομάτη, νομικός σύμβουλος, σύμβουλος επιχειρήσεων, σύμβουλος στην Ένωση Επιμελητηρίων.

Διάρκεια: 8 ώρεςJMcentre

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Δευτέρα 9 Μαΐου 2016 (16:30 – 20:30)
Τρίτη 10 Μαΐου 2016 (16:30 – 20:30)

Εγγραφές – Δηλώσεις συμμετοχής
Αποστολή Φόρμας Συμμετοχής στο jmcenter-athens@pspa.uoa.gr ή στο τηλέφωνο 210.7220508

Κόστος Συμμετοχής: Άνεργοι/Φοιτητές: 50 € – Φυσικά Πρόσωπα/ Επαγγελματίες: 80 €
Στο κόστος συμπεριλαμβάνονται: Εκπαιδευτικό υλικό – Έντυπες ή Ηλεκτρονικές σημειώσεις εισηγητών
Βεβαίωση παρακολούθησης.

Απάντηση