Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Δίνονται κίνητρα για μείωση των δημοτικών τελών – Τι αλλάζει στην αποκομιδή απορριμμάτων

ΕΛΛΑΔΑ στις 10/11/2017

Νέος νόμος

epoli.gr |> Σύστημα κινήτρων για τους Δήμους, προκειμένου να μειώσουν τα τέλη στους δημότες και να βελτιωθεί ο τρόπος αποκομιδής των απορριμμάτων, δίνει ο νέος νόμος του υπουργείου Περιβάλλοντος, ο οποίος πήρε αριθμό ΦΕΚ και πλέον είναι σε ισχύ, όπως αναλύει σήμερα το epoli.gr.

Σκοπός του νέου νόμου είναι να επιτευχθούν οι στόχοι της ανακύκλωσης για την χώρα και επιτέλους η Ελλάδα να περάσει στην επόμενη φάση της διαχείρισης των απορριμμάτων. Άλλωστε, αυτό είχε εξαγγείλει προ καιρού ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος (φωτό), προκειμένου να αποφευχθεί η επιβολή προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020.

Στο νόμο αποτυπώνεται η στόχευση για επιβράβευση των Δήμων, οι οποίοι καταγράφουν υψηλότερες επιδόσεις στην ανακύκλωση, μέσα από ένα σύστημα μείωσης των τελών, από το οποίο θα επωφελούνται οι δημότες.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, οι Δήμοι δεν είναι απλώς “συλλέκτες” και “μεταφορείς” απορριμμάτων από τις γειτονιές προς τους χώρους υγειονομικής ταφής. Είναι πλέον οι διαχειριστές της αλυσίδας των απορριμμάτων, αφού, πρωτίστως, είναι αυτοί που πρέπει να οργανώσουν το σύστημα χωριστής διαλογής αποβλήτων συσκευασίας.

Ετήσιο σχέδιο

Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν και να υποβάλουν στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, λεπτομερή έκθεση σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, ως προς το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης.

Σε αυτή την έκθεση, θα αποτυπώνονται αναλυτικά τα οικονομικά και τα ποσοτικά στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Το σχέδιο αυτό πρέπει να είναι συμβατό με την στοχοθεσία του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων.

Για την τιμολόγηση

Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) είναι αυτοί που με βάση τις καταγεγραμμένες ποσότητες απορριμμάτων και το ποσοστό που εκτρέπεται για ανακύκλωση, επιβραβεύουν τους Δήμους με μείωση των τελών. Πράγμα που συνεπάγεται και μείωση των τελών για τους δημότες.

Με βάση το νόμο “οι ΦοΔΣΑ προσδιορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους ανά ΟΤΑ, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει του Τοπικού Σχεδίου και του οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων”.

Για τους νησιωτικούς Δήμους εφαρμόζονται κίνητρα και αντικίνητρα από τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης για τα απόβλητα συσκευασιών ανάλογα με την επίτευξη των στόχων, τα οποία προβλέπονται υποχρεωτικά στα επιχειρησιακά σχέδια που εγκρίνονται από τον ΕΟΑΝ.

Η διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ καθορίζεται με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας.

Προτεραιότητα η μείωση των αποβλήτων

Για τους καταναλωτές τίθεται ως προτεραιότητα η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων με σκοπό τη μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Αυτό επηρεάζει και τον τρόπο οργάνωσης της αποκομιδής, αφού σκοπός είναι να ενισχυθούν τα ενδιάμεσα στάδια της διαχείρισης απορριμμάτων και να μειωθεί το υλικό το οποίο θα προορίζεται για ταφή.

Μέσα στους στόχους της περιβαλλοντικής προστασίας είναι και η μείωση χρήσης της πλαστικής σακούλας. Έτσι, με το νέο νόμο, από 1.1.2018 επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς. Εξαιρούνται οι πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς και οι βιοαποδομήσιμες, λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς.

Από 1.1.2018 το τέλος θα ανέλθει σε 0,03 ευρώ και από την 1.1.2019 στα 0,07 ευρώ.

Το ποσό του περιβαλλοντικού τέλους θα αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ.

Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο θα εισπράττεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και στη συνέχεια θα αποδίδεται υπέρ του ΕΟΑΝ, προκειμένου να υλοποιεί προγράμματα αναβάθμισης των ρυθμών ανακύκλωσης.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: