Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μία εμπορική κίνηση με μεγάλες εκπτώσεις και μικρό τζίρο…

Χωρίς κατηγορία στις 28/02/2017

Έρευνα του ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ για τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2017

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την περιοδική έρευνα  για την κίνηση της αγοράς κατά τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2017. Η έρευνα ήταν τηλεφωνική με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 300 επιχειρήσεων σε εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Επιπλέον, οι συμβεβλημένες επιχειρήσεις στο πρόγραμμα Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) σε Θεσσαλονίκη, Πειραιά, Πάτρα και Αλεξανδρούπολη διερευνήθηκαν ξεχωριστά. Τέλος καταγράφηκαν οι εκτιμήσεις των Ομοσπονδιών και 63 Εμπορικών Συλλόγων-Μελών της ΕΣΕΕ σε όλη τη χώρα.

Μία στις δύο επιχειρήσεις, στο σύνολο του δείγματος, επέλεξε να διαμορφώσει το ποσοστό των εκπτώσεων μεταξύ 21% και 40%, μία στις τέσσερις μεταξύ 41% και 50%, δύο στις δέκα μικρότερη του 20% και μία στις δέκα πραγματοποίησε εκπτώσεις μεγαλύτερες από 50%. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ένδυσης – υπόδησης παρατηρείται διαφοροποίηση στο ύψος των εκπτώσεων σε σύγκριση με τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησε εκπτώσεις μεταξύ 41% και 50% είναι μεγαλύτερο κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες.

Όσον αφορά τις πωλήσεις κατά την φετινή περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων το 83% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι ήταν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το 13% ότι κινήθηκε στα ίδια επίπεδα και 4% σε καλύτερα. Οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 30.000 €, για το 2016, πραγματοποίησαν λιγότερες πωλήσεις το 2017 σε σύγκριση με το 2016, σε μεγαλύτερο βαθμό από τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών άνω των 30.000 €.

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πραγματοποίησαν χαμηλότερες πωλήσεις τις χειμερινές εκπτώσεις του 2017 σε σύγκριση με πέρσι, άνω του 40%. Περίπου μία στις πέντε είχαν μείωση στις πωλήσεις είτε μεταξύ 31% και 40%, είτε μεταξύ 21% και 30%. Τέλος μία στις τέσσερις επιχειρήσεις είχαν πτώση στις πωλήσεις της τάξης του 11% έως 20% και περίπου μία στις δέκα έως 10%. Μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο από 30.000 €, αφού το 35% αυτών είχαν πτώση των πωλήσεων άνω του 40%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών το 2016 άνω των 30.000 € είναι 19%.

Η άποψη της πλειονότητας των επιχειρηματιών, για το ποια ήταν η καλύτερη περίοδος των χειμερινών εκπτώσεων, είναι το πρώτο δεκαπενθήμερο τις εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή από 15/1/2016 έως 31/1/2016. Επίσης ένας στους τέσσερις επιχειρηματίες δήλωσε ότι δεν υπήρχε διαφορά όσον αφορά την αγοραστική κίνηση μεταξύ των τριών δεκαπενθήμερων.

Για τα καταστήματα που άνοιξαν την Κυριακή 15 Ιανουαρίου το 48% των επιχειρηματιών  πιστεύει ότι το άνοιγμα του καταστήματος την Κυριακή επηρέασε αρνητικά τον συνολικό τζίρο της χειμερινής εκπτωτικής περιόδου, το 38% ότι δεν τον επηρέασε και μόλις το 15% δηλώνει ότι συνέτεινε θετικά.

Μόλις το 2% των επιχειρήσεων έχει προβεί σε πρόσληψη υπαλλήλου για να καλύψει την ανάγκη απασχόλησης προσωπικού  για τη λειτουργία του καταστήματος τις Κυριακές. Στο 31% έχει επεκταθεί το ωράριο εργασίας των ήδη υπαρχόντων υπαλλήλων και στο 67% ο ιδιοκτήτης έχει επωμιστεί προσωπικά την κάλυψη αυτής της ανάγκης.

Το 83% των επιχειρηματιών που άνοιξαν το κατάστημά τους την Κυριακή δηλώνει ότι η κίνηση αυτή επιβαρύνει σε κάποιο βαθμό το λειτουργικό κόστος. Συγκεκριμένα το 13% απάντησε πάρα πολύ, το 28% πολύ και το 43% λίγο.

Περίπου δύο στους τρεις επιχειρηματίες δήλωσε ότι το γεγονός ότι ανοίγουν τις Κυριακές δεν έχει κανένα θετικό αντίκτυπο στην επισκεψιμότητα του καταστήματός τους. Ένας στους πέντε απάντησε ότι η επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί κατά λίγο και το υπόλοιπο 8% είτε κατά πολύ, είτε κατά πάρα πολύ.

Η κίνηση της φετινής χειμερινής εκπτωτικής περιόδου
στις συμβεβλημένες εμπορικές επιχειρήσεις των ΑΚΕ
σε Πειραιά – Θεσσαλονίκη – Πάτρα  – Αλεξανδρούπολη

Σε συνέχεια των προηγούμενων τακτικών ερευνών του Ινστιτούτου που πραγματοποιήθηκαν στις συμβεβλημένες εμπορικές  επιχειρήσεις του Open Mall του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης, θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας για την κίνηση κατά την χειμερινή εκπτωτική περίοδο για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ παρουσιάζονται συνολικά και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιπτώσεις κάθε τοπικής αγοράς.

Το ποσοστό των εκπτώσεων στα καταστήματα των ΑΚΕ δεν διαφοροποιείται σημαντικά από το γενικό πληθυσμό. Και εδώ η πλειονότητα των επιχειρήσεων πραγματοποίησε εκπτώσεις της τάξης μεταξύ 21% και 40%, καθώς και μία στις τέσσερις επιχειρήσεις είχαν εκπτώσεις στα προϊόντα τους μεταξύ 41% και 50%.

Η διαπίστωση ότι τη φετινή χειμερινή εκπτωτική περίοδο οι επιχειρήσεις είχαν πτώση στις πωλήσεις τους σε σύγκριση με πέρσι, ισχύει και για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ. Συγκεκριμένα το 83% δήλωσε ότι το 2017 οι πωλήσεις κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα και το 13% στα ίδια επίπεδα, ίδιο ποσοστό με ότι παρατηρήθηκε στο σύνολο των επιχειρήσεων (εκτός των ΑΚΕ).

Τέλος όσον αφορά το ύψος της μείωσης στις πωλήσεις μεταξύ των δύο ετών για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ, μία στις τρεις είχε πτώση έως 20%, μία στις πέντε μεταξύ 21% και 30%, μία στις δέκα από 31% έως 40% και μία στις τρεις μεγαλύτερη από 40%.

Οι Εμπορικοί Σύλλογοι για την κίνηση της αγοράς στις χειμερινές εκπτώσεις του 2017

Για ακόμα μια χρονιά, η εμπορική κίνηση της αγοράς περιόδου εκπτώσεων βαίνει μειούμενη, με βάση και τις εκτιμήσεις των Εμπορικών Συλλόγων, με μέσο όρο πτώσης 20,2%.

Πίνακας : Εκτιμήσεις 63 Εμπορικών Συλλόγων για την αγοραστική κίνηση των καταστημάτων της περιοχής τους κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Εκπτώσεων 2017, σε σύγκριση με την περυσινή περίοδο
Εμπορικοί Σύλλογοι Μεταβολή (%) των πωλήσεων κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Εκπτώσεων 2017/2016
1.  Ε.Σ.  Αθηνών (κέντρο και περιφερειακές αγορές) Κέντρο: (-) 11-20%
Περιφερειακές αγορές: (-) 1-10%
2.  Ε.Σ.  Θεσσαλονίκης (-) 11%-20%
3.  Ε.Σ.  Πειραιώς (-) 11-20%
4.  Ε.Σ.  Πάτρας (-) 21%-30%
5.  Ε.Σ.  Ηρακλείου (-)11%-20%
6.  Ε.Σ.  Χανίων (-)11%-20%
7.  Ε.Σ.  Βόλου (-)21%-30%
8.  Ε.Σ.  Λάρισας (-)1%-10%
9.  Ε.Σ.  Χαλανδρίου (-)21%-30%
10.  Ε.Σ.  Περιστερίου (-)31%-40%
11.  Ε.Σ.  Ν. Ιωνίας (-)21%-30%
12.  Ε.Σ.  Παλαιού Φαλήρου (-)21%-30%
13.  Ε.Σ.  Νίκαιας (-)21%-30%
14.  Ε.Σ.  Ιλίου (-)21%-30%
15.  Ε.Σ.  Γλυφάδας (-)21%-30%
16. Ε.Σ.  Κερατσινίου – Δραπετσώνας (-)11%-20%
17.  Ε.Σ.  Καλλιθέας (-)11%-20%
18.  Ε.Σ.  Κηφισιάς (-)21%-30%
19.  Ε.Σ.  Αμαρουσίου (-)21%-30%
20.  Ε.Σ.  Ρεθύμνου (-)11%-20%
21.  Ε.Σ.  Θήρας (-)1%-10%
22.  Ε.Σ.  Έδεσσας (-)11%-20%
23.  Ε.Σ.  Γρεβενών (-)1%-10%
24.  Ε.Σ.  Γιαννιτσών (-)21%-30%
25.  Ε.Σ.  Βέροιας (-)11%-20%
26.  Ε.Σ.  Ναυπλίου (-)21%-30%
27.  Ε.Σ.  Κορίνθου (-)11%-20%
28.  Ε.Σ.  Κιάτου (-)11%-20%
29.  Ε.Σ.  Σύρου (-)11%-20%
30.  Ε.Σ.  Νάξου (-)11%-20%
31.  Ε.Σ.  Καλαμάτας (-)11%-20%
32.  Ε.Σ.  Ζακύνθου (-)11%-20%
33.  Ε.Σ.  Άργους (-)11%-20%
34.  Ε.Σ.  Αργοστολίου Πτώση μεγαλύτερη του 41%
35.  Ε.Σ.  Σητείας (-) 11%-20%
36.  Ε.Σ.  Μυτιλήνης (-)1%-10%
37.  Ε.Σ.  Λιβαδειάς (-)11%-20%
38.  Ε.Σ.  Καρδίτσας Πτώση μεγαλύτερη του 41%
39.  Ε.Σ.  Ελασσόνας (-)11%-20%
40.  Ε.Σ.  Πύργου (-)21%-30%
41.  Ε.Σ.  Καστοριάς (-)11%-20%
42.  Ε.Σ.  Κοζάνης (-)11%-20%
43.  Ε.Σ.  Πτολεμαΐδας (-)11%-20%
44.  Ε.Σ.  Ρόδου (-)31%-40%
45.  Ε.Σ.  Φλώρινας (-)11%-20%
46.  Ε.Σ.  Χαλκίδας (-)11%-20%
47.  Ε.Σ.  Τρικάλων (-)21%-30%
48.  Ε.Σ.  Ηγουμενίτσας (-)1%-10%
49.  Ε.Σ.  Καλαμαριάς (-)21%-30%
50.  Ε.Σ.  Ιεράπετρας (-)11%-20%
51.  Ε.Σ.  Θηβών (-)11%-20%
52.  Ε.Σ.  Λαμίας (-)21%-30%
53.  Ε.Σ.  Λευκάδας (-)21%-30%
54.  Ε.Σ.  Ιωαννίνων (-)11%-20%
55.  Ε.Σ.  Άρτας Πτώση μεγαλύτερη του 41%
56.  Ε.Σ.  Αγίου Νικολάου Κρήτης (-)31%-40%
57.  Ε.Σ.  Σερρών (-)11%-20%
58.  Ε.Σ.  Κομοτηνής (-)11%-20%
59.  Ε.Σ.  Κατερίνης (-)21%-30%
60.  Ε.Σ.  Σάμου Πτώση μεγαλύτερη του 41%
61.  Ε.Σ.  Δράμας (-)21%-30%
62.  Ε.Σ.  Ξάνθης (-)11%-20%
63.  Ε.Σ.  Καβάλας (-)11%-20%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ -20,2%

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: