Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μεγάλη Δευτέρα

FLASH στις 25/04/2016

Της ξηρανθείσης συκής διά την ακαρπίαν, το επιτίμιον φοβηθέντες αδελφοί, καρπούς αξίους της μετανοίας, προσάξωμεν Χριστώ, τω παρέχοντι ημίν το μέγα έλεος.

Απάντηση