Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μεγάλη Τετάρτη

FLASH στις 01/05/2024

Υπέρ την πόρνην Αγαθέ ανομήσας, δακρύων όμβρους ουδαμώς σοι προσήξα. Δος μοι το μύρον, ίνα αλείψω καγώ τον εξαλείψαντά μου πάσας τας αμαρτίας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: