Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Αναπτυξιακός οργανισμός ενεργοποιείται στην Αττική

Αττική στις 27/11/2020

Με ισχυρή πλειοψηφία εγκρίθηκε από το ΠΕΣ Αττικής η Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ 

|> Εγκρίθηκε με ισχυρή πλειοψηφία από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής. Στο μετοχικό κεφάλαιο θα συμμετέχουν η Περιφέρειας Αττικής, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης και ο Δήμος Αθηναίων. Αντικείμενο του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα είναι μεταξύ άλλων, η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής.

Κατά την τοποθέτηση του στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης επισήμανε ότι πρόκειται για μια ιστορική  στιγμή, καθώς με τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, «η Περιφέρεια Αττικής και οι δήμοι της αποκτούν ένα σημαντικό εργαλείο το οποίο θα συμβάλει καθοριστικά ως βασικός μοχλός στην αναπτυξιακή επανεκκίνηση της Αττικής μας».

Διαφήμιση για την υποστήριξη της σελίδας

Στη συνέχεια επισήμανε: «Με διαφάνεια, νομιμότητα και αποτελεσματικότητα θα γίνει σωστή αξιοποίηση του Οργανισμού ο οποίος  θα συμβάλει στην ταχύτερη υλοποίηση προγραμμάτων και στη μείωση της γραφειοκρατίας. Η Περιφέρεια Αττικής έχει τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσει στο νέο τοπίο, όπως αρμόζει στην ιστορική της βαρύτητα και τη στρατηγική της σημασία.  Ειδικότερα σήμερα, μεσούσης της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19. Με τη σύσταση του Οργανισμού επιτυγχάνουμε παράλληλα το στόχο της ενίσχυσης του αναπτυξιακού ρόλου της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, του δημοκρατικού προγραμματισμού και της ενίσχυσης της συμμετοχής της στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των κοινωνικών πολιτικών και προγραμμάτων, καθίσταται καίριας σημασίας».

Το θέμα εισηγήθηκαν  ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Ν. Πέππας και ο Εντεταλμένος  Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Επενδύσεων και Δικτύων Επιχειρήσεων, Ν. Παπαγεωργίου.  Το θέμα έλαβε ισχυρή πλειοψηφία με τη θετική ψήφο των μελών της πλειοψηφούσας Παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική», της παράταξης «Δύναμη Ζωής» και 7 ανεξάρτητων Περιφερειακών Συμβούλων, λευκό ψήφισε η «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» και δύο Ανεξάρτητοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι. Κατά ψήφισαν οι παρατάξεις, «Λαϊκή Συσπείρωση Αττικής», η  «Δημιουργία-Ξανά», η «Ανυπόταχτη Αττική», η «Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική σε Κυβέρνηση, ΕΕ και ΔΝΤ» και  «Οικολογική Συμμαχία».

Στην απόφαση προβλέπεται η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού  ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής, στην οποία θα συμμετέχουν ως μέτοχοι η Περιφέρεια Αττικής, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής και ο Δήμος Αθηναίων. Για τη σύσταση της απαιτείται συνολικό κεφάλαιο 8 εκ. €, εκ των οποίων η Περιφέρεια Αττικής θα καταβάλει τα 6 εκ. €, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής 1, 8 εκ. € και ο Δήμος Αθηναίων  200 χιλιάδες €. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έδωσε την έγκρισή του επίσης για, τη σύσταση του σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού, την εγγραφή στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής του ποσού των 6 εκατομμυρίων ευρώ για τη συμμετοχή της στο Μετοχικό κεφάλαιο και τη παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες (συμβολαιογραφικό έγγραφο, καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ., έκδοση ΑΦΜ κ.λπ.).

Διοικητικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πρόεδρος του  Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού αναδείχθηκε ο Ν. Παπαγεωργίου και ως μέλη από την Παράταξη Νέα Αρχή για την Αττική, ο Χ. Θεοδωρόπουλος, η Π. Λεονάρδου,η  Γ. Αδαμοπούλου και ο Ι. Πάρσαλης, με αναπληρωτές τους Θ. Κουτσογιαννόπουλο και Γ. Αγγελόπουλο. Από την παράταξη «Δύναμη Ζωής» ορίστηκαν μέλη η Β. Λάσκαρη Κρασοπούλου και ο Γ. Γρίβας με αναπληρωτή τον Π. Χατζηπέρο. Από την παράταξη «Ανεξάρτητη Αυτοδιοίκηση Αττικής» ορίστηκε μέλος η Α. Αβραμίδου – Λαμπροπούλου με αναπληρωτή τον Σ. Αδαμόπουλο. Το Δ.Σ. θα συμπληρωθεί με τέσσερα μέλη που θα οριστούν από το Περιφερειακό Ταμείο και με ένα μέλος από το Δήμο Αθηναίων.

Αντικείμενο του Οργανισμού

Σύμφωνα με την εισήγηση, μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού είναι δυνατό να προωθηθεί ευέλικτα και με διαφάνεια ένας ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός για την Περιφέρεια Αττικής, καθώς και σημαντικές διεθνείς οικονομικές συνεργασίες.

Ειδικότερα, με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, αντικείμενο της εταιρείας θα είναι, μεταξύ άλλων,  η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Περιφέρειας, η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξής της, η μελέτη της οικονομικής και τουριστικής δραστηριότητάς της και η αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, αποβλέποντας παράλληλα στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης, της προσέλκυσης επενδύσεων και της βελτίωσης των υποδομών, συμπεριλαμβανομένου του αγροτικού τομέα, του σχεδιασμού και της υλοποίησης δράσεων κοινωνικής πολιτικής, καθώς και της ανάπτυξης δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και της συμμετοχής σε προγράμματα και πάσης φύσεως δράσεων στο πλαίσιο των σκοπών της ή και της εφαρμογής σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Βασικός σκοπός της θα είναι να λειτουργήσει ως φορέας συλλογής, σύνθεσης και αναδιανομής πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πόρων και υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη δημιουργία σύγχρονων μηχανισμών και συστημάτων που θα καταλήγουν σε τυποποιημένες και απλοποιημένες μεθόδους και διαδικασίες. Η δραστηριότητα της εταιρείας θα αναπτύσσεται σε πολλαπλούς άξονες αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία.  Ειδικότερα, οι άξονες που προβλέπονται είναι:

  • Τουρισμός / Εξωστρέφεια
  • Πολιτισμός / Αθλητισμός / Εκπαίδευση
  • Επιχειρηματικότητα / Επενδύσεις
  • Περιβάλλον / Ποιότητα Ζωής
  • Υγεία
  • Ψηφιακή Εποχή
  • Μεταφορές
  • Τεχνική υποστήριξη (ωρίμανση έργων)
  • Άνθρωπος / Κοινωνική Πολιτική

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ Περιφέρειας Αττικής θα έχει τη δυνατότητα μέσω των κατάλληλων εργαλείων και με τη μορφή ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης για πράξεις του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική», να συμβάλλει καθοριστικά στην ενδυνάμωση της επιλογής της Περιφέρειας Αττικής ως μίας περιοχής με σημαντικές ευκαιρίες πρόσκτησης και προσέλκυσης νέων επενδύσεων.

Απάντηση