Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Πιο… απαγορευτική θα είναι από αύριο η είσοδος στις τράπεζες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 07/11/2021

Με πιστοποιητικά, με βεβαιώσεις και με ελέγχους στις εισόδους – Yπόδειξη στους συναλλασσόμενους για την χρησιμοποίηση των ΑΤΜ

|> Λόγω των επιπλέον μέτρων κατά του κορωνοϊού η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ), εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις για πραγματοποίηση συναλλαγών στα τραπεζικά καταστήματα, που θα ισχύουν από αύριο Δευτέρα 8/11. Η ανακοίνωση της ΕΕΤ, αναφέρει, ότι με την ΚΥΑ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136 (ΦΕΚ Β’ 5138/5.11.2021) που θεσπίστηκαν νέα μέτρα προστασίας για τη διαχείριση της πανδημίας, οι συναλλασσόμενοι με φυσική παρουσία σε τράπεζα, θα πρέπει:

  • Να διαθέτουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης (το τελευταίο έχει ισχύ μόνο για χρονικό διάστημα 6 μηνών) ή εναλλακτικά να διαθέτουν βεβαίωση πρόσφατου αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου (μοριακού ή rapid) COVID-19.
  • Τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να συνοδεύονται από το νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας των συναλλασσομένων (το οποίο είναι ούτως ή άλλως απαραίτητο για το σύνολο των τραπεζικών συναλλαγών).
  • Οι έλεγχοι θα γίνονται κατά την είσοδο με τη διαδικασία που θα καθοριστεί από τις τράπεζες μέλη της ΕΕΤ και θα τελούν σε συνάρτηση με τη γεωγραφική περιοχή και το είδος των παρεχόμενων ανά κατάστημα υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι μη συμμόρφωση των συναλλασσομένων προς τα ανωτέρω θα καταγράφεται στο τηρούμενο από τα καταστήματα βιβλίο συμβάντων και θα αναφέρεται αρμοδίως στις αρχές.

Τέλος, υπενθυμίζεται στους συναλλασσόμενους ότι η καταπολέμηση της πανδημίας προϋποθέτει την τήρηση των μέτρων ασφαλείας από όλους μας. Ενδείκνυται ως εκ τούτου η χρήση των εναλλακτικών δικτύων εξυπηρέτησης (ΑΤΜ που είναι εγκατεστημένα σε εξωτερικούς χώρους), και των ευρύτατων δυνατοτήτων της ηλεκτρονικής τραπεζικής.

Απάντηση