Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ανοίγει διάλογος για την κλιματική αλλαγή

Χωρίς κατηγορία στις 22/02/2021

Πρωτοβουλία του Athens Climate Lab και αποκλειστική υποστήριξη της Eurolife

|> Oι Global Shapers της Αθήνας με την αποκλειστική υποστήριξη της Eurolife FFH δημιούργησαν το Athens Climate Lab για την ενίσχυση του διαλόγου γύρω από το θέμα της κλιματικής αλλαγής και της ποιότητας ζωής στην Αθήνα.

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και θα επηρεάζει την Ελλάδα ακόμα περισσότερο τα επόμενα χρόνια. Μια συζήτηση και μια προσπάθεια δεκαετιών γύρω από την κλιματική αλλαγή έχει ωθήσει πρωτοβουλίες, κινήματα και οργανισμούς να παράξουν σημαντικό έργο. Γιατί, όμως, ενώ έχουν προταθεί δεκάδες ενέργειες για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα, συναντάμε δυσκολία στην εφαρμογή τους; Ποιοι είναι οι βασικοί φορείς επιρροής στη συζήτηση για την κλιματική αλλαγή στην Αθήνα και ποιες οι δυναμικές και σχέσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους και επηρεάζουν το περιβάλλον που ζούμε;

Το Athens Climate Lab είναι μια πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να ενισχύσει τον διάλογο για την κλιματική αλλαγή σε αυτούς που τους αφορά: όλους και όλες μας.

Στόχος του είναι να δημιουργήσει έναν ασφαλή χώρο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ώστε να συνδιαλλαγούν, να εντοπίσουν τις κύριες προκλήσεις που δυσχεραίνουν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα και να προτείνουν νέες, σύγχρονες ιδέες.

Εκπρόσωποι από τις οργανώσεις των πολιτών, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την κεντρική, ευρωπαϊκή και παγκόσμια πολιτική σκηνή, τον εταιρικό κόσμο, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τους νέους/ες προσκαλούνται να συζητήσουν τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής στο σύστημα που ζούμε και να προτείνουν, από κοινού, λύσεις. Στις συζητήσεις αυτές θα αξιοποιηθεί η μεθοδολογία του design thinking (η ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων) και του systemic impact (η μελέτη των αλλαγών που επηρεάζουν ουσιαστικά ένα σύστημα), με την καθοδήγηση των facilitator του οργανισμού καινοτομίας Youthnest.

Ταυτόχρονα, το Athens Climate Lab στοχεύει στη χαρτογράφηση, για πρώτη φορά, των κύριων φορέων

 επιρροής σε ζητήματα κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα με τη συστημική αποτύπωση των σχέσεων και δυναμικών που δημιουργούνται μεταξύ τους. Η χαρτογράφηση αυτή αποτελεί βασική προϋπόθεση για την κατανόηση των συσχετισμών επιρροής μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών.

Με τον τρόπο αυτό, το Athens Climate Lab θα συμβάλει στην επιλογή και τη διαμόρφωση των βέλτιστων πρωτοβουλιών για να ξεπεραστούν τα όποια εμπόδια και για να εφαρμοστούν οι κατάλληλες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής στην Αθήνα.

Οι δηλώσεις συμμετοχής στο Athens Climate Lab έχουν αρχίσει μέσω του website www.athensclimatelab.gr.

Το Athens Climate Lab υλοποιείται με την αποκλειστική υποστήριξη της Eurolife FFH και αποτελεί μια πρωτοβουλία του Global Shapers Athens Hub, ενός δικτύου νέων (20- 30 ετών) που αναπτύχθηκε μέσα από το World Economic Forum, που έχει ως στόχο να δώσει λύση σε προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αθήνα και η Ελλάδα του σήμερα.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: