Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Με τρικυμία ‘’ταξιδεύει’’ η Attica Group, μετά το τραγικό συμβάν στο Blue Horizon

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 12/09/2023

Μετά την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου Σπύρου Πασχάλη, συνεδρίασε το δ.σ. της Attica ΑΕ και CFO εξελέγη ο Π. Δικαίος

|> Η ATTICA Α.Ε. Συμμετοχών με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε αναπλήρωση κενωθείσας θέσης του Δ.Σ. και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, το Δ.Σ. στην από 07.09.2023 συνεδρίαση του, αποφάσισε την εκλογή του Παναγιώτη Δικαίου, Επιτελικού Διευθυντή Χρηματοοικονομικών (CEO) της Εταιρίας ως Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. Το νέο μέλος θα ασκήσει τα καθήκοντα του για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται έως τη λήξη της θητείας του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Κατά την ίδια συνεδρίαση το Δ.Σ. ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

– Κυριάκος Δ. Μάγειρας, Πρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος,

– Λουκάς Κ. Παπάζογλου, Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Παναγιώτης Γ. Δικαίος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αναπληρωτής Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος,

– Ηλίας Κ. Τρίγκας, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Ιωάννης Γ. Βογιατζής, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Ευστράτιος Γ- Ι. Χατζηγιάννης, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος,

– Μαρία Γ. Σαρρή, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: