Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μνημόνιο για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αττική

Χωρίς κατηγορία στις 15/11/2017

Μεταξύ Περιφέρειας και ΕΣΕΕ

|> Μνημόνιο συνεργασίας με αντικείμενο τη στήριξη και τη βελτίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Αττική μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες υπέγραψαν χθες η περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του δ.σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής (Π.Τ.Α. Αττικής), Ρένα Δούρου και ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ),  Βασίλης Κορκίδης.

Αντικείμενο της συνεργασίας είναι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος παρεμβάσεων και συνεργειών για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Αττική, με γνώμονα την αναπτυξιακή στρατηγική της Περιφέρειας και με έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, στην ενίσχυση της καινοτομίας καθώς και στην προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ αποφάσισαν τη δημιουργία ενός συνεκτικού πλαισίου που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • Την προώθηση συνεργασιών και οργάνωση συμμετοχικών διαδικασιών με τοπικούς φορείς – συνέργειες και με άλλους εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
  • Την αξιοποίηση καλών πρακτικών άλλων Περιφερειών της Ευρώπης και υλοποίηση παρεμβάσεων για την ενίσχυση της καινοτομίας – συμμετοχή σε συνέδρια, διεθνή fora και εκθέσεις.
  • Την ενίσχυση θεσμών που προάγουν και ενισχύουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, όπως π.χ. ο θεσμός των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, που αποτελεί στρατηγική επιλογή της ΕΣΕΕ για τη στήριξη των ΜΜ.Ε.
  • Τη συνεργασία για τη διερεύνηση / ωρίμανση προτάσεων έργων που δύνανται να χρηματοδοτηθούν από ερευνητικά ή Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
  • Τη συνεργασία για τον σχεδιασμό / ανασχεδιασμό του ΕΣΠΑ 2014-2020, αναφορικά με δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Ερωτηθείσα σχετικά, η περιφερειάρχης, αφού υπογράμμισε την ανάγκη «στήριξης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, σε νέες, υγιείς βάσεις», τόνισε: «Προσθέτουμε σήμερα άλλον έναν κρίκο στην αλυσίδα των συνεργειών, την οποία έχουμε ξεκινήσει στο πλαίσιο μιας στρατηγικής κατά την οποία ενώνουμε δυνάμεις φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης όπως είναι η περιφέρεια Αττικής και φορέων δημόσιας και ιδιωτικής επιχειρηματικότητας, προκειμένου να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις, εκείνο το οικοσύστημα που θα δώσει ώθηση σε μία μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην καινοτομία, με εξωστρέφεια, προσέλκυση επενδύσεων, στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης, με τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας».

Την περιφερειάρχη Αττικής συνόδευε ο Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, Σωτήρης Νικολαρόπουλος.

Η ομιλία Κορκίδη

 

Υποδεχόμαστε σήμερα με μεγάλη μας χαρά την Περιφερειάρχη Αττικής και Πρόεδρο του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, την κα Δούρου, για να εγκαινιάσουμε μια συνεργασία, η οποία πιστεύουμε ότι θα είναι εξαιρετικά επιτυχής, αλλά και θα έχει αποτελέσματα ιδιαίτερα χρήσιμα, με στόχο τη στήριξη και την ανάδειξη της επιχειρηματικότητας (και ιδιαίτερα της μικρομεσαίας) στην Περιφέρεια Αττικής.

Η συνεργασία που συνάπτεται σήμερα μεταξύ του Περιφερειακού Ταμείου και του Ινστιτούτου μας, του ΙΝΕΜΥ, στοχεύει στον από κοινού σχεδιασμό, την προετοιμασία, την αποτελεσματική υλοποίηση και εφαρμογή, και την εποπτεία της υλοποίησης ενός προγράμματος δράσεων και συνεργειών σε πεδία του επιχειρηματικού οικοσυστήματος της Περιφέρειας, ιδιαίτερα στους τομείς του εμπορίου και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Είναι μια συνεργασία που την προετοιμάζουμε εδώ και  αρκετό καιρό. Είχα, μάλιστα, την ευκαιρία και τον περασμένο Ιούνιο, ως ομιλητής σε σχετική ημερίδα που διοργάνωσε η Περιφέρεια για την επιχειρηματικότητα, να τονίσω την ανάγκη ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην Αττική, και μάλιστα με τρόπο τέτοιο ώστε να υπάρξει στόχευση στην επιχειρηματικότητα ανάγκης και όχι ευκαιρίας, προσδιορίζοντας το πού υπάρχει ζήτηση και το πού κορεσμός.

Το ΙΝΕΜΥ εργάζεται υπεύθυνα, όπως γνωρίζετε, εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα της χαρτογράφησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, δηλαδή στον τομέα που ονομάζουμε «επιχειρηματική γεωγραφία», που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη στοχευμένων δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. Το αποτέλεσμα της δουλειάς αυτής το βλέπουμε σε όλες τις μελέτες και έρευνες που διεξάγει το Ινστιτούτο, αλλά και στη «ΓΕΩΒΑΣΗ», την πρωτοποριακή εφαρμογή αποτύπωσης και ηλεκτρονικής απεικόνισης της επιχειρηματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Με δεδομένο το υψηλό ενδιαφέρον της Περιφέρειας Αττικής για την ανάληψη δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, ξεκινήσαμε έναν διάλογο για τους πιθανούς τρόπους συνεργασίας μας και αξιοποίησης της δουλειάς που γίνεται από το ΙΝΕΜΥ, ώστε να χαραχθούν οι κατάλληλες πολιτικές και δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια.

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας αποτυπώνεται στο Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα, και προβλέπει συνέργειες σε τομείς όπως (μεταξύ άλλων):

  • ο σχεδιασμός ενός πλαισίου καταγραφής της επιχειρηματικής γεωγραφίας στην Περιφέρεια Αττικής, που θα αποτελέσει τη βάση για την ανάληψη μέτρων και πρωτοβουλιών για την προώθηση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας,
  • η ανάπτυξη σεναρίων για την εξέλιξη κλάδων και επαγγελμάτων με βάση την μελλοντική διαμόρφωση τεχνολογικών, οικονομικών και θεσμικών παραμέτρων
  • η εκπόνηση ενός Σχεδίου ενίσχυσης της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια με συγκεκριμένους στόχους και δράσεις, και η εξασφάλιση υψηλότερου επίπεδου ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης,
  • η ενίσχυση θεσμών που προάγουν και ενισχύουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στην περιοχή της Περιφέρειας Αττικής, όπως π.χ. ο θεσμός των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, που αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ε.Σ.Ε.Ε. για τη στήριξη των ΜΜ.Ε.,
  • η ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής, μέσα και από τη διάδοση καλών πρακτικών άλλων περιφερειών της Ευρώπης και τη συμμετοχή σε συνέδρια, διεθνή fora και διεθνείς θεματικές εκθέσεις.

Κεντρικός στόχος της συνεργασίας είναι η από κοινού ολοκληρωμένη χάραξη δράσεων ανάδειξης της Περιφέρειας Αττικής ως Κέντρου Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με την αναπτυξιακή στρατηγική της, την κατεύθυνση τόνωσης των πυλώνων ανάπτυξης, την προσέλκυση επενδύσεων και την προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα υπάρξει μεταξύ των δύο φορέων συνεργασία για θέματα αξιοποίησης των πόρων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ιδιαίτερα για δράσεις επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, συνεργασιών επιχειρήσεων (clusters) και εξωστρέφειας και θα γίνει διερεύνηση και ωρίμανση προτάσεων έργων, που μπορεί να χρηματοδοτηθούν από ερευνητικά ή άλλα Προγράμματα όπως π.χ. HORIZON, MED, ΙΝΤΕRREG Europe, που αποτελούν έναν δυνητικά αναπτυξιακό μηχανισμό.

Για να πετύχουμε τα παραπάνω, θα συσταθεί άμεσα Ομάδα Εργασίας από εκπροσώπους και των δύο μερών, για να καθορίσει το πλαίσιο της συνεργασίας, να προωθήσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας και να συντονίσει τις απαιτούμενες ενέργειες στις κοινές δράσεις.

Εμείς από την πλευρά μας δηλώνουμε έτοιμοι να συνεργαστούμε με το Ταμείο και την Περιφέρεια, και ευελπιστούμε ότι θα έχουμε μαζί τους μια συνεργασία που θα συμβάλλει στην ανάδειξη της Περιφέρειας ως ενός «φιλικού περιβάλλοντος» για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.

Απάντηση