Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Μνημόνιο συνεργασίας με την UNICEF υπέγραψε η Περιφέρειας Αττικής

ΑΤΤΙΚΗ στις 07/08/2023

Συνέχιση χρηματοδότησης του πιλοτικού προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας

|> Μνημόνιο συνεργασίας για την απρόσκοπτη συνέχιση του πιλοτικού Προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης σε διαμερίσματα, ατόμων (15 ετών και άνω) που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας υπέγραψε ο περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης με την UNICEF και την αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ‘’International Rescue Committee-Hellas’’.

Εκτός του περιφερειάρχη που είναι και πρόεδρος του δ.σ. του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής, το μνημόνιο υπέγραψαν ο επικεφαλής του γραφείου της UNICEF στην Ελλάδα Ghassan Khalil και η διευθύντρια της ‘’International Rescue Committee-Hellas’’ Δήμητρα Καλογεροπούλου.

Πιο συγκεκριμένα, το ΠΤΑ Αττικής θα χρηματοδοτήσει από πόρους τού Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) με το ποσό των 104.850 ευρώ τη συνέχιση της πιλοτικής δράσης η οποία εντάσσεται στη “Δομή υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης– Social Network Αττική” του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πιλοτική δράση εντάσσεται στις συνολικές δράσεις ενός από τους πυλώνες της πρωτοβουλίας «Child Guarantee» που αφορούσαν στη θεσμοθέτηση και την πιλοτική εφαρμογή του μοντέλου της Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για παιδιά άνω των 15 ετών που διαβιούν σε ιδρύματα, ενώ σημαντικό είναι ότι η Ελλάδα είναι μια από τις 7 χώρες που επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη αυτής της πρωτοβουλίας.

Με αφορμή την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο κ. Πατούλης, επεσήμανε:

«Η αυξανόμενη αναγνώριση, κατά τις τελευταίες δεκαετίες, των αρνητικών συνεπειών της ιδρυματοποίησης στην ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών έχει αναδείξει διεθνώς την ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών και υπηρεσιών για την αποτροπή της εισαγωγής παιδιών σε ιδρύματα ή την ελαχιστοποίηση της διάρκειας παραμονής τους σε αυτά». Και τόνισε:

«Η Περιφέρεια Αττικής αντιλαμβανόμενη τις αυξανόμενες ανάγκες των παιδιών, έχει ως σταθερή βούληση την χρηματοδότηση κοινωνικά καινοτόμων δράσεων που θα διευκολύνουν την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση αυτών των παιδιών, ενισχύοντας παράλληλα την ανεξαρτησία και την αυτονομία των παιδιών μέσα στην κοινότητα».

 Τι αφορά το Μνημόνιο Συνεργασίας με τη UNICEF

Αντικείμενο του μνημονίου αποτελεί η συνέχιση του πιλοτικού Προγράμματος ημιαυτόνομης διαβίωσης σε διαμερίσματα, ατόμων (15 ετών και άνω) που διαβιούν σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας διά της “Δομής υποστήριξης δράσεων κοινωνικής συνοχής και αναπτυξιακής παρέμβασης– Social Network Αττική” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5017272 του Ε.Π. «Αττική 2014 – 2020» όπως ισχύει.

Ειδικότερα, η λειτουργία δύο (2) διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης στην Περιφέρεια Αττικής, φιλοξενίας έως οκτώ (8) ατόμων (τέσσερα (4) άτομα ανά διαμέρισμα), όπως τούτα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. Δ..α & β ανωτέρω και στα οποία σήμερα διαβιούν 6 συνολικά άτομα. Κάθε διαμέρισμα στελεχώνεται με το κατάλληλο προσωπικό, όπως κοινωνικό λειτουργό, κοινωνικούς επιμελητές- φροντιστές και άλλες ειδικότητες, έτσι ώστε να παρέχεται στους ανηλίκους/ες και νεαρούς/ές ενήλικους/ες υγιεινή, ασφαλή και άνετη διαμονή, καθώς και εξατομικευμένη φροντίδα ανάλογα με τις ανάγκες τους, για την αυτονόμησή τους.

Οι «ωφελούμενοι» του προγράμματος είναι άτομα ηλικίας 15 ετών και άνω, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία, που διαβιούσαν σε δημόσιες Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας.

Απάντηση