Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

96 εκατ. σε 59 προτάσεις για «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου»

Χωρίς κατηγορία στις 18/05/2019

Μώραλης: «Σωστή και σύγχρονη ενέργεια, που θα αναβαθμίσει την αγορά στον Πειραιά»

|> Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοινώνουν τον βαθμολογικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίας 2014 -2020».

Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ήταν 50 εκατ. € και αυξήθηκε στα 96.3 εκατ. € προκειμένου να καλύψει το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από Δήμους και Επιμελητήρια – Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα.

Με βάση τον αυξημένο προϋπολογισμό συνολικά 59 προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό ενίσχυσης 100%. Οι εγκεκριμένες προτάσεις θα υλοποιηθούν από Σχήματα συνεργασίας μεταξύ Δήμων και Εμπορικών Συλλόγων ή Επιμελητηρίων. Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Η ΕΣΕΕ

Η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την έγκριση χρηματοδότησης σε ποσοστό 100%, 56 προτάσεων δημιουργίας Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου με προϋπολογισμό 96.3 εκ. ευρώ, αποτελεί μία ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, την οποία η ΕΣΕΕ με συστηματικές ενέργειες και τεκμηριωμένα στοιχεία προετοίμασε και προώθησε τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον του εμπορικού κόσμου σε όλη τη χώρα για τη δράση είναι μεγάλο, γεγονός που καταδεικνύεται από το διπλασιασμό του αρχικού προϋπολογισμού.

Τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου αναμένεται να συντελέσουν σημαντικά στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και την ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας αλλά και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν, στην τόνωση της αγοράς στα εμπορικά κέντρα των πόλεων και την επανεδραίωσή τους ως ελκυστικούς προορισμούς για αγορές, διασκέδαση και κέρδος, με τελικούς ωφελούμενους τόσο τις επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνθηκών της οικονομικής κρίσης όσο και τους ίδιους τους καταναλωτές.

Αυτό που πλέον αποκτά ιδιαίτερη σημασία είναι να μην χαθεί χρόνος στην υλοποίηση των προτάσεων, κάτι που θα επιτευχθεί με τη σωστή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και της Πολιτείας.

Ο πρόεδρος της Γιώργος Καρανίκας, δήλωσε:

«Είμαστε ικανοποιημένοι, διότι στη χώρα μας, τόσο η κουλτούρα του καταναλωτή όσο και οι καιρικές συνθήκες ευνοούν απόλυτα τη λειτουργία των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου, τα οποία εφόσον υλοποιηθούν, οργανωθούν και λειτουργήσουν με όρους σύγχρονης διοίκησης και μάρκετινγκ, θα αποτελέσουν ένα σημαντικό εργαλείο ανάκαμψης της αγοράς. Η ΕΣΕΕ εργάστηκε εδώ και πολύ καιρό για να φθάσουμε στην σημερινή εξέλιξη, θα παρακολουθεί την υλοποίηση των δράσεων και θα συμβάλλει με εποικοδομητικές προτάσεις προς την Πολιτεία, τις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους επιχειρηματικούς φορείς».

Το ΠΕΣΑ 

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ ανακοίνωσαν τον βαθμολογικό πίνακα κατάταξης των προτάσεων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομίας 2014 -2020». Ο αρχικός προϋπολογισμός της δράσης ήταν 50 εκατ. € και αυξήθηκε στα 96.3 εκατ. €, προκειμένου να καλύψει το εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από Δήμους και Επιμελητήρια – Εμπορικούς Συλλόγους σε όλη τη χώρα.

Με βάση τον αυξημένο προϋπολογισμό συνολικά πενήντα εννέα (59) προτάσεις θα χρηματοδοτηθούν με ποσοστό ενίσχυσης 100%. Οι εγκεκριμένες προτάσεις θα υλοποιηθούν από Σχήματα συνεργασίας, μεταξύ Δήμων και Εμπορικών Συλλόγων ή Επιμελητηρίων. Κάθε Σχήμα θα υλοποιήσει ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων, με στόχο την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές, που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δυναμική.

Ο πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής και Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, επικροτεί την αξιολόγηση των προτάσεων και επισημαίνει: «Είμαι βέβαιος πως, τα 7 που αφορούν στην Αττική,  θα ολοκληρωθούν με απόλυτη επιτυχία και πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική επιχειρηματικότητα».

Ο Δήμος Πειραιά

Εγκρίθηκε  η πρόταση του Δήμου Πειραιά που αφορά σε παρεμβάσεις για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Πειραιά για το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου,  η οποία υπεβλήθη από κοινού με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά,  στο πλαίσιο της δράσης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020».

Η πρόταση έχει τίτλο: «Πλαίσιο παρεμβάσεων για την ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας  σε τμήμα του παραδοσιακού  εμπορικού κέντρου  του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο της δράσης Ανοικτά Κέντρα  Εμπορίου».

Σημειώνεται πως η πρόταση κατέλαβε την τέταρτη θέση από τις συνολικά 68 προτάσεις, ενώ η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην  πόλη μας,  ανέρχεται στο 1.804.108,78 ευρώ. Αναλυτικότερα 1.500.000 ευρώ θα διαχειριστεί ο Δήμος Πειραιά και 304.108,78 ευρώ ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης.

Ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η κοινή πρότασή μας με τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε τμήμα του παραδοσιακού  εμπορικού κέντρου  του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο της δράσης Ανοικτά Κέντρα  Εμπορίου, όχι μόνο εγκρίθηκε, αλλά βρίσκεται σε μια από τις υψηλότερες θέσεις στον πίνακα αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Είναι αλήθεια ότι ο Πειραιάς, για πάρα πολλά χρόνια, ήταν μια  ισχυρή παραδοσιακή αγορά, για τους Πειραιώτες και όχι μόνο, αν και αντιμετώπισε προβλήματα κυρίως λόγω της παρατεταμένης κρίσης.

Ως Δημοτική Αρχή υλοποιούμε ενέργειες τα τελευταία 5 χρόνια προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στην πόλη μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης θα υλοποιηθούν στην πόλη μας το επόμενο διάστημα σημαντικές  δράσεις για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην πόλη μας. Η έγκριση της πρότασής μας είναι μια ιδιαιτέρως θετική εξέλιξη, καθώς η ενίσχυση του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου στην πόλη είναι μια σωστή και σύγχρονη ενέργεια, η οποία θα αναβαθμίσει την αγορά και θα φέρει περισσότερο κόσμο στην πόλη.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ποικιλοτρόπως τον εμπορικό κόσμο της πόλης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι η “ραχοκοκαλιά” του Πειραιά, με δράσεις και πρωτοβουλίες που θα προσδώσουν ακόμα περισσότερη δυναμική στις επιχειρήσεις της πόλης μας. Είμαι τέλος χαρούμενος και οφείλω να συγχαρώ όλους όσους εργάστηκαν, καθώς πλέον ο Πειραιάς δεν υποβάλει απλά προτάσεις και παίρνει εγκρίσεις εξασφαλίζοντας χρήματα για τους Πειραιώτες, αλλά πλέον σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία αξιολογείται και κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις. Αυτό είναι αποτέλεσμα γνώσης και σκληρής δουλειάς».

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: