Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Συστάθηκαν οι επιτροπές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Χωρίς κατηγορία στις 04/07/2019

Νέος πρόεδρος του ΕΚ εξελέγη ο Ιταλός David Sassoli, με ψήφους 345 (667 έγκυρα ψηφοδέλτια)

|> Μετά τη χθεσινή εκλογή του νέου Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου David Sassoli (φωτό), με ψήφους 345 επί 667 εγκύρων ψηφοδελτίων, καθορίστηκε η σύσταση των κοινοβουλευτικών επιτροπών του ΕΚ, με την ψήφιση των μόνιμων επιτροπών (20) και των υποεπιτροπών (2).

Κατά την έναρξη της 9ης νομοθετικής περιόδου του Κοινοβουλίου θα συσταθούν οι παρακάτω επιτροπές και υποεπιτροπές με την αριθμητική δύναμη που αναγράφεται.

 • AFET Εξωτερικές Υποθέσεις 71
 • AGRI Γεωργία και Ανάπτυξη της Υπαίθρου 48
 • BUDG Προϋπολογισμοί 41
 • CULT Πολιτισμός και Παιδεία 31
 • DEVE Ανάπτυξη 26
 • ECON Οικονομική και Νομισματική Πολιτική 60
 • EMPL Απασχόληση και Κοινωνικές Υποθέσεις 55
 • ENVI Περιβάλλον, Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια των Τροφίμων 76
 • IMCO Εσωτερική Αγορά και Προστασία των Καταναλωτών 45
 • INTA Διεθνές Εμπόριο 41
 • ITRE Βιομηχανία, Έρευνα και Ενέργεια 72
 • JURI Νομικά Θέματα 25
 • LIBE Πολιτικές Ελευθερίες, Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις 68
 • REGI Περιφερειακή Ανάπτυξη 43
 • TRAN Μεταφορές και Τουρισμός 49
 • AFCO Συνταγματικές Υποθέσεις 28
 • PECH Αλιεία 28
 • PETI Αναφορές 35
 • FEMM Δικαιώματα των Γυναικών και Ισότητα των Φύλων 35
 • CONT Έλεγχος του Προϋπολογισμού 30
 • DROI Ανθρώπινα Δικαιώματα (υποεπιτροπή) 30
 • SEDE Ασφάλεια και Άμυνα (υποεπιτροπή) 30

Οι πολιτικές ομάδες δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα ονόματα των αναπληρωματικών μελών των επιτροπών.

Κανόνες για τη σύσταση των επιτροπών

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΚ (Άρθρο 199 όπως αυτό τροποποιήθηκε στην πιο πρόσφατη αναθεώρηση), η σύνθεση των επιτροπών και των υποεπιτροπών του θα πρέπει να αντικατοπτρίζει τη σύνθεση της ολομέλειας του Κοινοβουλίου όσο αυτό είναι εφικτό.

Η αναλογική κατανομή των εδρών των επιτροπών μεταξύ των πολιτικών ομάδων θα πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν κοντύτερα στον αντίστοιχο ακέραιο αριθμό. Η Διάσκεψη των Προέδρων, δηλ. ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων, επιλύει τις όποιες διαφορές μπορεί να προκύψουν μεταξύ των ομάδων όσον αφορά την αναλογική κατανομή.

Oι πολιτικές ομάδες και τα Μη Εγγεγραμμένα Μέλη του ΕΚ αποφασίζουν με εσωτερικές διαδικασίες ποια Μέλη τους θα οριστούν σε κάθε επιτροπή και υποεπιτροπή. Η ανταλλαγή εδρών μεταξύ των πολιτικών ομάδων δεν επιτρέπεται.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: