Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Νέο διοικητικό συμβούλιο, 3ετούς θητείας στην Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ στις 31/01/2017

Πρόεδρος ο Α. Στελλιάτος

Κατά τη γενική συνέλευση των μελών της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (ΕΠΕΣΤ), που πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιανουαρίου 2017, εκλέχθηκε νέο διοικητικό συμβούλιο με τριετή θητεία, από 1/2/2017 έως 31/1/2020, η σύνθεση του οποίου, μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Στελλιάτος Αντώνιος (φωτό), Α΄Αντιπρόεδρος: Κυριακούλης Σταύρος, Β΄ Αντιπρόεδρος: Στεφανάκης Εμμανουήλ, Γεν.Γραμματέας: Βενετόπουλος Διογένης, Αν. Γραμματέας: Μαυρόγιαννης Βασίλειος-Ηλίας, Ταμίας: Παπαδόπουλος Απόστολος, Μέλη: Βερνίκος Γεώργιος, Κανάρης Θρασύβουλος, Λεμός Παναγιώτης-Νικόλαος.

Απάντηση