Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ανοιχτή επιστολή προς τους δανειστές για το Αγγελιόσημο από τον ΕΔΟΕΑΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ στις 28/04/2016
Ανοιχτή επιστολή προς τους δανειστές έστειλαν ο γ.γ. του δ.σ. του ΕΔΟΕΑΠ Νίκος Καρούζος και η πρόεδρος ΤΥΠ ΕΔΟΕΑΠ Άντζυ Σταθάτου, προκειμένου να τους ενημερώσουν για το τι ακριβώς είναι το Αγγελιόσημο και τι θα σημάνει η κατάργησή του. Η ανοιχτή επιστολή αναφέρει:
Αξιότιμοι κύριοι,
Με την παρούσα θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τις επιπτώσεις που θα έχει τυχόν κατάργηση του Αγγελιοσήμου. Το Αγγελιόσημο θεσπίστηκε για πρώτη φορά με νόμο ως πόρος για την ασφάλιση, την Επικούρηση και την περίθαλψη των εργαζομένων στον Τύπο και των Ιδιοκτητών Μέσων Ενημέρωσης με συμφωνία εργαζομένων και εργοδοτών το 1941.
Σήμερα εφαρμόζεται επί των διαφημίσεων στην Τηλεόραση, το Ραδιόφωνο και τα Έντυπα (Ημερήσια και Εβδομαδιαία) και χρηματοδοτεί κατά κύριο λόγο τα Ταμεία Τύπου. Επειδή στο νέο νομοσχέδιο για την ασφάλιση που κατέθεσε η κυβέρνηση προβλέπεται η κατάργηση αυτού του ιδιωτικού ασφαλιστικού πόρου θεωρούμε χρήσιμο να γνωρίζετε τα εξής:
1. Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ο κρατικός προϋπολογισμός θα απωλέσει έσοδα της τάξεως των 20 εκ Ευρώ για το 2016, 39 εκ Ευρώ για το 2017 και 37 εκ Ευρώ το 2018 και 36 εκ Ευρώ το 2019.
2. Θεωρούμε ότι τα μεγέθη αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα καθώς λαμβάνονται υπό όψιν τα τρέχοντα έσοδα από το Αγγελιόσημο και όχι η εξέλιξή τους εφ όσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για αύξηση του ΑΕΠ από το 2017. Κατά συνέπεια η απώλεια εσόδων τα επόμενα έτη θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που υπολογίζει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
3. Η κυβέρνηση αποκρύπτει ότι οι Κύριες Συντάξεις των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ οι οποίες δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό θα καλύπτονται στο εξής από τον ΕΦΚΑ. Το ετήσιο κόστος καταβολής συντάξεων (κύριων και επικουρικών) ανέρχεται σε 115 εκ Ευρώ ποσό το οποίο δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από τις εισφορές των εργαζομένων 20% ούτε κατά το ήμισυ. Επιπλέον το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ καταβάλει επιδόματα ανεργίας και αναπηρίας ύψους 2 εκ Ευρώ το χρόνο.
4. Η ένταξη του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ στον ΕΦΚΑ αποτελεί απαλλοτρίωση ιδιωτικής περιουσίας δεδομένου ότι τα αποθεματικά του ταμείου προέρχονται από έναν πόρο ο οποίος θεσμοθετήθηκε με συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων και ουδέποτε έχει υπάρξει κρατική χρηματοδότηση.
5. Η δήμευση της περιουσίας από το κράτος με την μετατροπή κατά το παρελθόν του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου δεν μπορεί να δικαιολογήσει την υφαρπαγή ιδιωτικής περιουσίας. Και αυτό διότι συνιστά προσβολή του δικαιώματος στην περιουσία το οποίο προστατεύεται από το άρθρο 1 του Πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
6. Το Αγγελιόσημο δεν αποτελεί πόρο υπέρ τρίτων αλλά πόρο που θεσμοθετήθηκε με την εθελοντική εισφορά του εργοδότη επί της αξίας της διαφήμισης την οποία εισπράττει. Στη συνέχεια το κράτος παρενέβη ανορθόδοξα (1996) παρέχοντας το δικαίωμα σε διαφημιστικές εταιρίες να εμπλακούν στην απόδοση ενός πόρου που αποτελούσε συμφωνία μεταξύ άλλων μερών. Άλλωστε σε περιπτώσεις όπου δεν μεσολαβεί διαφημιστική εταιρία σήμερα το Αγγελιόσημο αποδίδεται στα ασφαλιστικά ταμεία των εργαζομένων στον τύπο από το Μέσο που φιλοξενεί τη διαφήμιση. Κατά συνέπεια η απόδοσή του μπορεί να αποτελεί ουσιαστικά την εισφορά του εργοδότη προς τον Τύπο. Κατά το μέρος που το Αγγελιόσημο υποκαθιστά την κρατική χρηματοδότηση, η κατάργησή του θέτει σε κίνδυνο το ασφαλιστικό κεφάλαιο κατά παράβαση του άρθρου 22 παράγραφος 5 του Συντάγματος.
7. Θα επιβαρυνθεί το μισθολογικό κόστος των Μέσων Ενημέρωσης έως και 20% και το κράτος θα απωλέσει φορολογητέα ύλη λόγω της μείωσης του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των εργαζομένων στα ΜΜΕ. Υπολογίζεται ότι οι απώλειες φορολογητέας ύλης θα είναι ετησίως 5 εκ Ευρώ .
8. Προκειμένου τα ΜΜΕ να καλύψουν την μισθολογική επιβάρυνση πιθανολογείται ότι θα αυξηθεί το κόστος διαφήμισης.
9. Η παρέμβαση σε έναν ιδιωτικό πόρο που συμπληρώνει τις εισφορές των εργαζομένων για την ύπαρξη κοινωνικής ασφάλισης έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία της λειτουργίας αυτοδιαχειριζόμενων και αυτοχρηματοδοτούμενων ασφαλιστικών Οργανισμών που αναπτύσσεται στην ΕΕ. Και τούτου διότι καταργεί με νόμο mutual funds που είναι τα Ασφαλιστικά ταμεία Εργαζομένων στον Τύπο στην Ελλάδα.
10. Θα επιβαρυνθεί το μισθολογικό κόστος των κρατικών μέσων ενημέρωσης (ΕΡΤ, ΑΠΕ, Δημοτικά Ραδιόφωνα και Γραφεία Τύπου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης). Υπολογίζεται ότι η ετήσια επιβάρυνση που θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί από τον εργοδότη, δηλαδή το κράτος είναι της τάξεως των 8 εκ Ευρώ,
11. Θα υπάρξει απώλεια εσόδων του ΑΚΑΓΕ καθώς ο νέος φορέας ΕΦΚΑ δεν αποδίδει το 10% των εσόδων Αγγελιόσημο τα οποία υπολογίζονται σε 6 εκ Ευρώ ετησίως.
12. Στο νομοσχέδιο δεν υπάρχει πρόβλεψη για το πώς θα εισπραχτούν απαιτήσεις από Αγγελιόσημο που έχουν γεννηθεί ενώ η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού καθιστά αδύνατο τον καταλογισμό και την είσπραξη από τον ΕΦΚΑ. Σήμερα η είσπραξη του Αγγελιοσήμου υποστηρίζεται από προσωπικό το οποίο πληρώνεται από τις Ενώσεις Συντακτών και Προσωπικού (ΕΣΗΕΑ,ΕΣΗΕΜΘ, ΕΠΗΕΑ, ΕΠΗΕΘ). Κατά συνέπεια υπάρχει κίνδυνος να απωλεσθούν έσοδα που υπερβαίνουν 100 εκ Ευρώ.
Συμπερασματικά η ετήσια επίπτωση που προκαλείται στον προϋπολογισμό είναι της τουλάχιστον 175 εκ Ευρώ ετησίως χωρίς να υπολογίζονται οι συνέπειες από τη διακοπή λειτουργίας πολλών μέσων ενημέρωσης που επιφέρει η κατάργηση του Αγγελιοσήμου ενώ θα πρέπει να προστεθεί και η απώλεια από ανείσπρακτες οφειλές.
 
Αξιότιμοι κύριοι,
Πιστεύουμε ότι στις συζητήσεις σας με την ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να λάβετε υπό όψιν σας τα παραπάνω και να συμβάλετε με τη στάση στην εξασφάλιση της νομιμότητας και των Ευρωπαϊκών συνθηκών στην Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας.
Μετά τιμής, Νίκος Καρούτζος ΓΓ ΔΣ ΕΔΟΕΑΠ – Αντζυ Σταθάτου Πρόεδρος ΤΥΠ ΕΔΟΕΑΠ

Απάντηση