Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Ναυτιλία – τουρισμός “σωσίβια” για την οικονομία -Σημαντική αύξηση του συναλλάγματος από πέρυσι

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 29/09/2014

Στα 7,452 δισ. ευρώ ανήλθε το ναυτιλιακό συνάλλαγμα τον επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014, δηλαδή αυξημένο κατά 7,61% σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Επίσης στο 7μηνο του τρέχοντος έτους το ταξιδιωτικό συνάλλαγμα διαμορφώθηκε λίγο χαμηλότερα από το ναυτιλιακό, δηλαδή στα 6,684 δισ. ευρώ.

Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών κατά 1,7 δισ. ευρώ, στα 10,173 δισ. ευρώ οφείλεται στην άνοδο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες μεταφορών αλλά και από ταξιδιωτικές και λοιπές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, οι ταξιδιωτικές δαπάνες στην Ελλάδα από μη κατοίκους σημείωσαν άνοδο κατά 13,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2013, αντανακλώντας άνοδο κατά 20,8% των αφίξεων μη κατοίκων ταξιδιωτών, αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα πάντα με το δελτίο Τραπεζικής χρηματοδότησης του εγχώριου ιδιωτικού τομέα της Τράπεζας της Ελλάδος, το υπόλοιπο δανείων της ελληνικής ναυτιλίας ανέρχονταν τον Αύγουστο του 2014 στα 13,054 δισ. ευρώ.

Τον Ιούλιο το υπόλοιπο χρηματοδότησης ήταν 12,967 δισ. ευρώ και τον Ιούνιο του 2014 έφτασε τα 12,820 δισ. ευρώ.  Σε 12μηνη βάση η μεταβολή ήταν αρνητική (-5,5%).

Απάντηση