Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Το ΕΒΕΠ για τις “ελληνόκτητες” εντός Ευρωζώνης επιχειρήσεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΑΓΟΡΑ στις 18/05/2022

Να τις περιλαμβάνουν τα ελκυστικά φορολογικά κίνητρα συγχωνεύσεων, όπως προβλέπονται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή

|> Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ), με επιστολή στον υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, επισημαίνει την ορθή κατεύθυνση του σχεδίου νόμου “Κίνητρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών”, που κατατέθηκε στη Βουλή και προτείνει τα ελκυστικά φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται στον νόμο να εφαρμοστούν και μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών εταιρειών της Ευρωζώνης, με την προϋπόθεση να επιλέξουν, ως φυσική και φορολογική έδρα, την Ελλάδα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, βασικός στόχος της παροχής κινήτρων είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, μέσα από μετασχηματισμούς πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και συνεργασίες προσώπων, για όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας.

Ουσιαστικά, με αυτόν τον τρόπο, θα δίδεται ένα σημαντικό κίνητρο στις επιχειρήσεις να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να απαλλαχθούν, κατά 30%, από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της νέας εταιρίας, ενώ, στην περίπτωση συνεργασιών φυσικών προσώπων κατ’ επάγγελμα αγροτών, η απαλλαγή αυτή θα ανέρχεται σε 50%. Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών, τα κίνητρα του νομοσχεδίου αφορούν κάθε μορφής μετασχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε οποιασδήποτε μορφής εταιρία, καθώς και συνεργασίες προσώπων, είτε με τη μορφή δεσμευτικών συμβάσεων – συμφωνιών, είτε με την από κοινού ίδρυση νέων εταιριών. Το φορολογικό όφελος δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των 500.000 ευρώ, σε διάστημα έως εννέα έτη από την ημερομηνία εφαρμογής της απαλλαγής από τον φόρο, ενώ υπάρχει μια σειρά από φορολογικά κίνητρα, όπως για παράδειγμα συμπεριλαμβανομένου του τέλους χαρτοσήμου και του φόρου εισοδήματος της προκύπτουσας υπεραξίας κάθε πράξης σχετικής με το μετασχηματισμό. Σημειώνεται ότι, σε επαγγελματίες αγρότες μέλη Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων, όπως οι ομάδες παραγωγών, καθώς και σε επαγγελματίες αγρότες που συνάπτουν δεσμευτικές συμβάσεις με επιχείρηση – αγοραστή για την απορρόφηση των προϊόντων τους στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας, χορηγείται απαλλαγή κατά 50% από τον φόρο εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον όμως το 75% των προϊόντων παραγωγής τους πωλείται στο πλαίσιο των ως άνω συνεργασιών. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προσπαθεί, διαχρονικά, μέσα από ρεαλιστικές και μετρήσιμες προτάσεις, να στηρίξει την υγιή επιχειρηματικότητα, με στόχο την ευρύτερη ανάπτυξη της ελληνικής Οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση, το ΕΒΕΠ χαιρετίζει το προτεινόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών και ζητεί την διεύρυνσή του με περαιτέρω κίνητρα, έτσι ώστε να ωφεληθούν, όσο το δυνατόν, περισσότερες επιχειρήσεις. Προς αυτή την κατεύθυνση, και με έμφαση στην εξωστρέφεια, θα πρέπει, επίσης, να δοθούν κίνητρα για να συνενώσουν τις δυνάμεις τους πολύ μικρές και μικρομεσαίες ελληνικές ημεδαπές με αλλοδαπές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ανεξάρτητα με το μέγεθός τους.

Αναλυτικότερα, το ΕΒΕΠ προτείνει να δοθούν φοροαπαλλαγές σε ποσοστό 30-50% για διάστημα 9 ετών σε όλες τις νέες εταιρείες που θα δημιουργηθούν στη χώρα μας και θα προκύψουν από τη συγχώνευση, τόσο μεταξύ ελληνικών, όσο και μεταξύ ελληνικών και ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Δηλαδή, να δοθούν κίνητρα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να έρθουν στην χώρα μας και να συνεργαστούν με ελληνικές. Δηλαδή, να φέρουν τα κεφάλαια και μέρος του κύκλου εργασιών τους στη χώρα μας, για τα οποία θα αποδίδονται οι αναλογούντες μειωμένοι φόροι στο ελληνικό κράτος. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορούν να υπάρξουν κλίμακες μείωσης, αλλά και ρήτρες, ανάλογα με το ύψος των νέων επενδύσεων, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Εάν η Ελλάδα θέλει να έρθει νωρίτερα από άλλες χώρες πιο κοντά στο ευρωπαϊκό flat tax 15%, που σχεδιάζεται στην ΕΕ και να είναι σε συνδυασμό με τον φόρο μερισμάτων 5%, φορολογικά ανταγωνιστική και επιχειρηματικά ελκυστική, θα πρέπει να επεκτείνει τα κίνητρα στο νομοσχέδιο με τα εξής:

  • Να δοθούν φοροαπαλλαγές σε ποσοστό μεταξύ 30-50%, για διάστημα 9 ετών, σε όλες τις εταιρείες που θα μετασχηματιστούν από την ενοποίηση εταιριών που θα εδρεύουν στην Ελλάδα με αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρίες σε άλλες χώρες της ευρωζώνης.
  • Να ενισχυθούν τα φορολογικά κίνητρα για τις ελληνικές επιχειρήσεις που θα μετασχηματιστούν εταιρικά με θυγατρικές ελληνικών συμφερόντων σε χώρες της ευρωζώνης σε συγκεκριμένους, δυναμικούς, καινοτόμους και εξωστρεφείς κλάδους, που επιζητά η ελληνική Οικονομία
  • Να συμπεριληφθούν στις εκπτώσεις φόρου ενδιάμεσες κλίμακες, ανάλογα με το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου και των θέσεων εργασίας, ώστε να επιτευχθεί η επιθυμητή μεγέθυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με φυσική και φορολογική έδρα την Ελλάδα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ, Βασίλη Κορκίδη, η αρχαία φράση «η ισχύς εν τη ενώσει» είναι διαχρονική και επίκαιρη, όσο ποτέ άλλοτε στο επιχειρείν. Τα φορολογικά κίνητρα για τη συγχώνευση των επιχειρήσεων θα οδηγήσουν στη δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών σχημάτων, που θα μπορούν να αντεπεξέλθουν σε μελλοντικές οικονομικές κρίσεις, να δημιουργήσουν οικονομίες κλίμακας και να προωθήσουν αποτελεσματικότερα προϊόντα και υπηρεσίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Αυτές οι συνεργασίες, συγχωνεύσεις και μετασχηματισμοί δεν πρέπει να περιοριστούν μόνο μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά να επεκταθούν και να συμπεριλάβουν «ελληνόκτητες» και άλλες επιχειρήσεις της Ευρωζώνης για την επιστροφή εταιριών και κεφαλαίων στην έδρα τους. Στο Ε.Β.Ε.Π., πιστεύουμε ότι, μετά το «business drain», ήρθε για την Ελλάδα η ώρα του «business gain». Οι επιχειρήσεις, εκτός από σταθερό οικονομικό περιβάλλον, επιζητούν και το ελκυστικό φορολογικό περιβάλλον προκειμένου να πραγματοποιήσουν τις επενδύσεις τους. Τα φορολογικά κίνητρα, για συγκεκριμένες επιχειρηματικές δράσεις και για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να διευρυνθούν, με μοναδικό στόχο την, όσο μεγαλύτερη, προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Ο μεγάλος αριθμός πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων εντός Ελλάδος και Ευρωζώνης μπορεί να δημιουργήσει χιλιάδες «μικροεπενδύσεις» στη χώρα μας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα κεφάλαια που «μετανάστευσαν» λόγω υπερφορολόγησης στα χρόνια των μνημονίων ήρθε η ώρα να επιστρέψουν εκεί που ανήκουν, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: