Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Νομοθετική ρύθμιση για δικαιώματα υπηρεσίας σε πλοία

ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 24/10/2014

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Ένα πάγιο αίτημα των φορέων της Ναυτιλιακής Κοινότητας που αφορά την αναγνώριση θαλάσσιας υπηρεσίας Ελλήνων Ναυτικών σε πλοία ξένης σημαίας, μη συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, καθώς και της προσαρμογής των προϋποθέσεων απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας στις προκλήσεις του διεθνούς περιβάλλοντος υλοποιείται, κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης του υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη.

Το νέο ΠΔ αντικαθιστά, 16 χρόνια μετά, το ΠΔ 243/98 επικαιροποιώντας το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο στις σύγχρονες απαιτήσεις της διεθνούς ναυτιλίας.

Συγκεκριμένα το ΠΔ141/ 2014 με τίτλο «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998» καθορίζει ότι η θαλάσσια υπηρεσία κάθε κλάδου και κατηγορίας, η οποία πραγματοποιείται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία με ξένη σημαία μη συμβεβλημένα με το Ν.Τ προσμετράται για την απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας, εφόσον αναγνωριστεί ως συντάξιμη στο ΝΑΤ.

Ως βασική προϋπόθεση, παράλληλα, θέτει τα πλοία να είναι ελληνικής πλοιοκτησίας ή το πλοίο να είναι διαχειριζόμενο από εταιρεία που έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα, ενώ συγχρόνως, στο σχετικό ΠΔ, επικαιροποιούνται οι προϋποθέσεις απόκτησης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (ΑΝΙ).

Επιπλέον, με το Προεδρικό Διάταγμα 141/ 2014, μεταξύ άλλων, καθιερώνονται:

– Δύο νέες ειδικότητες α) Ηλεκτρολόγων Εμπορικού Ναυτικού και β) Ηλεκτροτεχνιτών, ενώ προβλέπονται επαρκείς μεταβατικές διατάξεις για τους υπάρχοντες Ηλεκτρολόγους ΕΝ.

– Δύο νέες ειδικότητες α) Ειδικευμένου ναυτικού καταστρώματος και β) Ειδικευμένου ναυτικού μηχανής (ενσωματώνονται στα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας κατώτερου προσωπικού καταστρώματος – μηχανής αντιστοίχως).

– Η ανά πενταετία θεώρηση των πιστοποιητικών Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων (Σ.Σ.Π.Μ.).

– Νέος τύπος πιστοποιητικών ασφάλειας δεξαμενοπλοίων και επιβατηγών πλοίων.

– Οι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Γ΄ τάξης ΕΝ (μη προαγωγικοί), εντός εξαετίας, μπορούν να προαχθούν σε Πλοιάρχους και Μηχανικούς Β΄ τάξης ΕΝ.

– Οι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Β΄ τάξης ΕΝ (προέλευσης Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού – ΛΕΝ), εντός εξαετίας, μπορούν να προαχθούν σε Πλοιάρχους και Μηχανικούς Α΄ τάξης ΕΝ.

Κεντρικός στόχος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου αποτελεί ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας της ναυτικής εκπαίδευσης των Ελλήνων ναυτικών, σύμφωνα με τις σύγχρονες διεθνείς απαιτήσεις, που άλλωστε αποτελούν διαχρονικά τον πυλώνα της πρωταγωνιστικής τροχιάς της ελληνικής ναυτιλίας.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: