Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

Οι αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στον αν. υπουργό Θοδωρή Δρίτσα

ΕΛΛΑΔΑ,ΝΑΥΤΙΛΙΑ στις 27/02/2015

Δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Β’ / αρ. φύλλου 285 / 25.2.2015) οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Θεόδωρου Δρίτσα, αρμόδιου για τον τομέα της Ναυτιλίας.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ, στον κ. Δρίτσα ανατίθεται η άσκηση των ακόλουθων αρμοδιοτήτων:
* της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Πλοηγήσεων
* της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
* του αρχηγείου και των υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (ΛΣ-ΕΛΑΚΤ).
* των περιφερειακών υπηρεσιών του πρώην υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου ήτοι των περιφερειακών υπηρεσιών, περιφερειακών διοικήσεων, λιμενικών Αρχών και υπηρεσιών ναυτιλιακών ακολούθων του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.dritsas fek
* της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών
* του Επιτελικού Γραφείου, της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, της Διεύθυνσης Παλλαϊκής Άμυνας – Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών
* της Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
* της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ)
* της εποπτείας, οργάνωσης, λειτουργίας και τεχνικής υποστήριξης των πλοηγικών σταθμών που αποτελούν περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου καθώς και της οικονομικής διαχείρισης της Πλοηγικής Υπηρεσίας
* της εισήγησης για την επιλογή του αρχηγού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ.
* της εποπτείας όλων των εποπτευόμενων από το πρώην υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημοσίων υπηρεσιών
* της εισήγησης στον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του πρώην υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
* της εισήγησης στον υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για θέματα που αφορούν διορισμό, πρόσληψη, απόσπαση, μετάταξη και τοποθέτηση του πάσης φύσεως και σχέσης εργασίας πολιτικού προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αρμοδιότητας του πρώην υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου με την επιφύλαξη του άρθρου «στ», σύμφωνα με το οποίο ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευομένων οργανισμών, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου και αποκεντρωμένων δημόσιων υπηρεσιών η οποία ασκείται από κοινού με τον υπουργό.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: