Τύπος Πειραιώς - Ενημέρωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Περιφέρειας για το έργο του Φαληρικού Όρμου

ΑΤΤΙΚΗ στις 18/05/2021

Οι βασικές αιτίες των καθυστερήσεων στην υλοποίηση του έργου οφείλεται σε έλλειψη επαρκών μελετών στον αρχικό σχεδιασμό…”

|> Από την Περιφέρεια Αττικής, εκδόθηκε ανακοίνωση σχετικά με το έργο της Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου. Η ανακοίνωση αναφέρει:

Η ένταξη του έργου της Ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου από τη σημερινή dιοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στο ΠΔΕ 2021 και η μεταφορά του το 2022 στο νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027 κόβει τον “γόρδιο δεσμό” του πιο εμβληματικού ίσως έργου της Αττικής. Ενός έργου που αποτελεί προτεραιότητα για τη σημερινή διοίκηση. Όλες οι ενέργειες, στις οποίες έχουμε προβεί από το Σεπτέμβριο του 2019 μέχρι σήμερα, υπηρετούν έναν και μόνο στόχο: Την εξεύρεση των απαραίτητων πόρων για την όσο το δυνατόν συντομότερη ολοκλήρωση του συνόλου της παρέμβασης, με την ταυτόχρονη διασφάλιση της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών σε όλους τους «χώρους» του παραλιακού μετώπου. Κι είμαστε αποφασισμένοι να κόψουμε τον “γόρδιο δεσμό” που εμποδίζει μέχρι σήμερα την γρήγορη υλοποίηση της εμβληματικής παρέμβασης, εξαιτίας μιας σειράς λαθών που μας άφησε κληρονομιά η προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας.

4 αναγκαίες προϋποθέσεις για να ξεκινήσει ένα τόσο μεγάλο και ακριβό έργο

Η Ανάπλαση του Φαληρικού όρμου είναι ένα πολύ σημαντικό και ακριβό ως προς τη σχεδίασή του έργο, που για να υλοποιηθεί όμως, είναι απαραίτητες τέσσερις προϋποθέσεις:

 1. Σοβαρός ρεαλιστικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός εξαρχής.
 2. Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση όλων των φάσεων, πριν ξεκινήσει το έργο.
 3. Αξιοπιστία αναδόχου μετά και την τοποθέτηση Νέας Διοίκησης.
 4. Βιώσιμο σχέδιο αξιοποίησης και συντήρησης των χώρων και του Μητροπολιτικού πάρκου, όταν το έργο θα ολοκληρωθεί.

Καμία από τις 4 αυτές προϋποθέσεις δεν υπήρχαν όταν αναλάβαμε τα καθήκοντά μας το Σεπτέμβριο του 2019.

Τα 5 μεγάλα «αγκάθια» για την έγκαιρη εκτέλεση του έργου.

Δυστυχώς εξαρχής το μεγάλο αυτό έργο ξεκίνησε,  έχοντας πέντε μεγάλα «αγκάθια».

 1. Ο σχεδιασμός της Α’ Φάσης ήταν ελλιπής, αφού έλειπαν σημαντικές μελέτες, ενώ και ο αρχικός προϋπολογισμός αποδείχθηκε fake, αφού ήταν υποεκτιμημένος κατά πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Κι ένα έργο που στηρίζεται σε fake στοιχεία από την αρχή του, δεν μπορεί να εκτελεστεί ούτε καν και στα μη ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα που αρχικά αναφέρονταν.
 2. Δεν υπήρχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για το σύνολο του έργου όταν αυτό ξεκίνησε. Η προηγούμενη Διοίκηση γνώριζε ότι οι πόροι της Περιφέρειας δεν επαρκούσαν να το χρηματοδοτήσουν, παρά τις δημόσιες αλλά παραπλανητικές διακηρύξεις της. Άρχισε «να σκάβει» με ορίζοντα τις εκλογές κι όταν τις έχασε, άφησε στα ταμεία της Περιφέρειας λίγο πάνω από 300 εκ. ευρώ και υποχρεώσεις που ξεπερνούσαν τα 1,7 δισ. ευρώ ( είτε πρόκειται για έργα που είναι ήδη σε εξέλιξη, είτε πρόκειται για έργα για τα οποία έχουν υπογραφεί προγραμματικές συμβάσεις με Δήμους, είτε για έργα ενταγμένα στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής με ενδεικτικά ποσά). Εάν διοχετεύαμε το σύνολο των διαθεσίμων χρημάτων της Περιφέρειας μόνον στο συγκεκριμένο έργο, θα είχαμε αναγκασθεί να «ακυρώσουμε» έργα που έχουν ήδη προγραμματισθεί στους υπόλοιπους Δήμους της Αττικής, αλλά και να μην σχεδιάσουμε κανένα νέο έργο για τα επόμενα χρόνια.   Ενώ φυσικά δεν είχε γίνει τίποτα προηγουμένως,  ώστε η χρηματοδότηση του έργου να προχωρήσει μέσα από το ΠΔΕ, ούτε φυσικά κατάφεραν να το εντάξουν στο ΕΣΠΑ. Όσοι λοιπόν μιλούν σήμερα για καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου και ειδικότερα καθυστερήσεις στη δημοπράτηση της δεύτερης φάσης, θα πρέπει να αναζητήσουν ευθύνη στα πεπραγμένα της προηγούμενης διοίκησης, που ξεκίνησε με τη λογική «βλέποντας και κάνοντας» ένα τόσο μεγάλο έργο, γνωρίζοντας προφανώς πως η «καυτή πατάτα» θα περάσει στα χέρια της επόμενης Διοίκησης.
 3. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να αντιμετωπίσουμε τις καθυστερήσεις που δημιούργησε η μεγάλη σε διάρκεια χρόνου πανδημία, στην ομαλή εκτέλεση των εργασιών της Α‘ Φάσης.
 4. Έπρεπε ταυτόχρονα με την πανδημία να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κι οφείλονταν στην δυσχερή οικονομική κατάσταση και τις αλλαγές στη μετοχική σύνθεση του ανάδοχου του έργου, για τις οποίες καμία ευθύνη δεν έχει η σημερινή Διοίκηση, αφού δεν ήταν αυτή που τον επέλεξε.
 5. Στην προσπάθεια μας για εξεύρεση χρηματοδότησης, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα ότι ουδεμία πρόβλεψη είχε γίνει προ της αναλήψεως της θητείας μας, για τη σύσταση φορέα διαχείρισης, συντήρησης και ασφαλούς λειτουργίας των χώρων πρασίνου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ή, για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εν δυνάμει επενδυτές, ώστε να μην αφεθεί μακροπρόθεσμα στην τύχη του το μητροπολιτικό πάρκο μετά την απόδοσή του προς χρήση στους πολίτες. Κατά την δική μας προσέγγιση σημασία δεν έχει μόνον η υλοποίηση ενός τόσο μεγάλου έργου, αλλά και η διατήρηση του, ώστε να προληφθούν φαινόμενα υποβάθμισης ή εγκατάλειψης των κοινόχρηστων χώρων , για να μην μετεξελιχθεί το μητροπολιτικό πάρκο σε ακόμη ένα έργο «κουφάρι», όπως είναι τα Ολυμπιακά Ακίνητα.  Ο σεβασμός στα χρήματα των φορολογουμένων αποτελεί για μας βασικό κανόνα.

Πώς προχωρά σήμερα το έργο

Η σημερινή Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής υλοποιεί ένα ρεαλιστικό σχεδιασμό, ο οποίος προβλέπει τα παρακάτω:

 • Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της Α’ Φάσης των έργων ανάπλασης του Φαληρικού Όρμου υπολογίζεται για το φθινόπωρο του 2021, για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.
 • Εξασφαλίσαμε μετά από σειρά πρωτοβουλιών που αναλήφθηκαν τους τελευταίους μήνες, τη δυνατότητα άμεσης δημοπράτησης της Β’ Φάσης του έργου, ενόψει της ένταξης του στο υπο σχεδιασμό νέο ΠΕΠ Αττικής 2021-2027, εφαρμόζοντας ρητά την Εγκύκλιο Οδηγιών της Δ/νσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΑΔΑ: 64ΦΖ46ΜΤΛΡ-ΜΧ9), σχετικά με την έγκριση και χρηματοδότηση του ΠΔΕ 2021. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 5.12 αυτής αναφέρεται ότι με σκοπό την επιτάχυνση των διαδικασιών ωρίμανσης και υλοποίησης, δύνανται να εγγράφονται στο Εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, έργα για τα οποία υπάρχει πρόθεση να υποβληθούν για χρηματοδότηση στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027.
 • Η δημοπράτηση του έργου έχει στοχοθετηθεί εντός του επόμενου τετράμηνου, και η τελική ένταξη του στο νέο ΠΕΠ Αττικής 2021 – 2027,  στις αρχές του 2022.
 • Η προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής αμφισβητεί το νέο σχεδιασμό και κάνει λόγο περί fake ένταξης στο ΠΔΕ, fake προϋπολογισμών και μηδενικών πιστώσεων που δεν εξασφαλίζουν την ομαλή από δω και πέρα εκτέλεση του έργου. Στις ανακριβείς αυτές αναφορές απαντούμε ότι στο δημόσιο λογιστικό η απόφαση ένταξης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποτελεί την απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης. Όσον αφορά στις πιστώσεις, φυσικά και είναι μηδενικές σήμερα, καθώς το έργο αφού δημοπρατηθεί, θα μεταφερθεί και θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ 2021-2027. Κι εκεί δεν υπάρχουν fake προϋπολογισμοί, σαν αυτούς που κατέθετε η προηγούμενη Διοίκηση, αλλά ρεαλιστική αποτύπωσης της πραγματικότητας. Όσοι μιλούν σήμερα για fake σχεδιασμό, προφανώς κρίνουν εξ ιδίων τα αλλότρια.
 • Παραλλήλως με την ολοκλήρωση της Α’ φάσης και την δημοπράτηση της επόμενης φάσης των έργων ανάπλασης σύμφωνα με το εγκεκριμένο master plan, αναζητούμε ένα βιώσιμο, σε βάθος χρόνου, μοντέλο διαχείρισης, το οποίο θα θέσουμε σε διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες, τους Δήμους αλλά και την επιστημονική κοινότητα, που θα προβλέπει και τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων, για να διασφαλίσουμε αφενός την ελεύθερη κι ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των πολιτών στην περιοχή παρέμβασης, Αφετέρου, ότι το παραλιακό μέτωπο του Φαλήρου δεν θα έχει την τύχη των εγκαταλελειμμένων και αναξιοποίητων Ολυμπιακών Ακινήτων.

Προχωράμε μπροστά, μαζί με τους πολίτες

Με ρεαλισμό, σχέδιο, και ειλικρίνεια προχωράμε μπροστά. Ξεπερνάμε τα μεγάλα εμπόδια που βρήκαμε και υλοποιούμε ένα έργο,  που θα μείνει παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές των πολιτών της Αττικής.

Για το σχεδιασμό αυτό θα ενημερώσουμε απευθείας τις τοπικές κοινωνίες, χωρίς «τοπικούς ενδιάμεσους» που παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες των συμπολιτών τους.

Κάνουμε με συνέπεια κι ευθύνη τη δουλειά μας , χωρίς να ζητάμε αναγνώριση και δημόσιους επαίνους από παρατάξεις και πρόσωπα, που αποδείχθηκαν το προηγούμενο διάστημα λίγοι στη διαχείριση ενός τόσο σημαντικού έργου.

Οι πολίτες της Αττικής θα μας κρίνουν την ημέρα που θα τους παραδώσουμε το έργο για να το χαρούν.  Στη δική τους κρίση, έχουμε εμπιστοσύνη.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: